Home / Nieuws / ...

 

De voordelen van gezonde oliŽn*
Dat omega-3 vetzuren veel gezonde voordelen hebben laten al veel studies zien. Nu een studie die laat zien dat verschillende omega-3 vetzuren ook verschillende voordelen kunnen geven. Zo bevat camelina olie (huttentutolie of dederolie) veel van het omega-3 vetzuur alfa-linoleenzuur (ALA) terwijl in vette vis veel van het omega-3 vetzuur Docosahexaeenzuur (DHA) en Eicosapentaeenzuur (EPA) te vinden is. Uit de studie blijkt dat het zowel de camelina olie als de visvetzuren zorgde voor een duidelijk beter vetmetabolisme. De visvetzuren zorgde vooral voor minder ontstekingen en de camelina olie voor minder vetzuurderivaten die slecht zijn voor het hart
De studie. (Juni 2020)


Camelina sativa oil and fatty fish have positive effects on lipid metabolism
Camelina sativa oil and fatty fish are rich in polyunsaturated omega-3 fatty acids, but their health benefits seem to differ. A new study from the University of Eastern Finland shows that camelina sativa oil reduces the formation of fatty acid derivatives that may be harmful to cardiovascular health. Camelina sativa oil also seems to protect against oxidative stress. Fatty fish, on the other hand, increases the circulatory concentration of fatty acid derivatives that alleviate inflammation. 
The study, conducted in collaboration between the University of Eastern Finland and Karolinska Institutet in Sweden, examined the associations of fatty and low-fat fish, and camelina sativa oil, with lipid metabolism and low-grade inflammation. The 12-week study involved 79 men and women between 43 and 72 years of age who had impaired fasting glucose. The study participants were divided into four groups. One group replaced fats in their daily diet with camelina sativa oil and reduced their intake of fish to one serving a week. Two of the groups ate fish four times a week: two servings of fatty fish, such as salmon or vendace, and two servings of low-fat fish, such as saithe or pike. The fourth group was a control group.
A high intake of omega-3 fatty acids from camelina sativa oil and fatty fish reduced the circulatory proportions of arachidonic acid, which is a long-chain omega-6 fatty acid. Those using camelina sativa oil also had lower concentrations of mediators derived from arachidonic acid, which may be harmful to cardiovascular health. Moreover, the intake of fatty fish increased the circulatory concentration of fatty acid derivatives that alleviate inflammation.
"Camelina sativa oil and fatty fish had a major effect on lipid metabolism. Our study shows that dietary fats can be used to target metabolic pathways that are linked to cardiovascular diseases and type 2 diabetes," says early stage researcher Topi Meuronen from the University of Eastern Finland, the lead author of the article.
In addition to its other beneficial effects, camelina sativa oil was also observed to reduce the circulatory concentration of markers that are indicative of oxidative stress. Low-fat fish, however, did not have an effect on the metabolic pathways studied.
In addition to measuring traditional fatty acid concentrations from blood, the researchers were also interested in changes that occur in fatty acid metabolites, which serve as mediators. An examination of fatty acid metabolism on this level makes it possible to study the effects of dietary polyunsaturated fatty acid in more detail than before. These results are promising and support earlier findings on the health benefits of fatty fish. However, further research into fatty-acid-derived mediators, and especially into the effects of camelina sativa oil's metabolites, is required. 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Camelina sativa-olie en vette vis hebben positieve effecten op het vetmetabolisme
Camelina sativa-olie en vette vis zijn rijk aan meervoudig onverzadigde omega-3-vetzuren, maar hun gezondheidsvoordelen lijken te verschillen. Een nieuwe studie van de Universiteit van Oost-Finland toont aan dat camelina sativa-olie de vorming van vetzuurderivaten vermindert die schadelijk kunnen zijn voor de cardiovasculaire gezondheid. Camelina sativa-olie lijkt ook te beschermen tegen oxidatieve stress. Vette vis daarentegen verhoogt de bloedsomloopconcentratie van vetzuurderivaten die ontstekingen verlichten.
De studie, uitgevoerd in samenwerking tussen de Universiteit van Oost-Finland en Karolinska Institutet in Zweden, onderzocht de associaties van vette en magere vis en camelina sativa-olie, met lipidenmetabolisme en laaggradige ontsteking. Bij de 12 weken durende studie waren 79 mannen en vrouwen tussen 43 en 72 jaar betrokken die een verminderde glucosespiegel hadden. De studiedeelnemers waren verdeeld in vier groepen. Eťn groep verving vetten in hun dagelijkse voeding door camelina sativa-olie en verminderde hun inname van vis tot ťťn portie per week. Twee van de groepen aten vier keer per week vis: twee porties vette vis, zoals zalm of vendace, en twee porties magere vis, zoals koolvis of snoek. De vierde groep was een controlegroep.
Een hoge inname van omega-3-vetzuren uit camelina sativa-olie en vette vis verminderde de bloedsomloop van arachidonzuur, een omega-6-vetzuur met een lange keten. Degenen die camelina sativa-olie gebruikten, hadden ook lagere concentraties van mediatoren die zijn afgeleid van arachidonzuur, wat schadelijk kan zijn voor de cardiovasculaire gezondheid. Bovendien verhoogde de inname van vette vis de bloedsomloopconcentratie van vetzuurderivaten die ontstekingen verlichten.
"Camelina sativa-olie en vette vis hadden een groot effect op het vetmetabolisme. Onze studie toont aan dat voedingsvetten kunnen worden gebruikt om metabole routes te sturen die verband houden met hart- en vaatziekten en diabetes type 2", zegt onderzoeker Topi Meuronen van de Universiteit van Oost-Finland, de hoofdauteur van het artikel.
Naast de andere gunstige effecten werd ook waargenomen dat camelina sativa-olie de circulatoire concentratie van markers die indicatief zijn voor oxidatieve stress, verlaagt. Vetarme vissen hadden echter geen effect op de onderzochte metabole routes.
Naast het meten van traditionele vetzuurconcentraties uit bloed, waren de onderzoekers ook geÔnteresseerd in veranderingen die optreden in vetzuurmetabolieten, die als mediatoren dienen. Een onderzoek naar het vetzuurmetabolisme op dit niveau maakt het mogelijk om de effecten van meervoudig onverzadigd vet in de voeding meer dan voorheen te bestuderen. Deze resultaten zijn veelbelovend en ondersteunen eerdere bevindingen over de gezondheidsvoordelen van vette vis. Verder onderzoek naar vetzuur-afgeleide mediatoren, en vooral naar de effecten van de metabolieten van camelina sativa-olie, is echter vereist.