Home / Nieuws / ...

 

Vitamine D tegen borstkanker*
Een analyse van 20 studies met meer dan 35.000 patiŽnten met borstkanker laat zien hoe belangrijk goede bloedwaarden vitamine D zijn. Vrouwen met de laagste bloedwaarden bleken wel twee keer meer kans te hebben op borstkanker dan zij met de hoogste bloedwaarden vitamine D. Iedere stijging van de bloedwaarden met 2 ng/ml (= 5 nmol/l) zorgt voor 6% minder kans op borstkanker zo laat de studie zien.
De studie. (Juli 2020)


Women low it vitamin D twice as likely to have breast cancer 
Women with low levels of vitamin D are almost twice as likely to develop breast cancer, a major review has concluded.
It's a key vitamin that has anti-cancer properties, and it's also been linked to a range of other cancers, including colon, bladder, prostate and colorectal.
But we have to get out into the sun to top up our levels. Only a small amount of what we need comes from food and supplements, say researchers from Zhejiang University, in Hangzhou, China.
They say their research is the closest yet to real life as it encompasses so many previously published studies. In all, they too another look at 20 studies which included more than 35,000 breast cancer patients whose levels of the vitamin in their blood were compared with those from healthy women.
They reckon that women with the lowest levels were 97 percent more likely to develop breast cancer compared with those with the highest levels of the vitamin. Every additional 5 nmol/l of the vitamin in the blood was associated with a 6 percent drop in breast cancer risk.
The evidence wasn't there to suggest the vitamin could prevent cancer, howeveróalthough it would seem to follow that it could, the researchers said.

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Vrouwen verlagen het vitamine D tweemaal zo vaak met borstkanker
Vrouwen met een laag vitamine D-gehalte hebben bijna twee keer zoveel kans om borstkanker te krijgen, concludeert een belangrijke review.
Het is een belangrijke vitamine met antikankereigenschappen en het is ook in verband gebracht met een reeks andere vormen van kanker, waaronder dikke darm, blaas, prostaat en colorectaal.
Maar we moeten de zon in om onze niveaus bij te vullen. Slechts een klein deel van wat we nodig hebben, komt van voedsel en supplementen, zeggen onderzoekers van de Zhejiang University in Hangzhou, China.
Ze zeggen dat hun onderzoek het dichtst bij het echte leven komt, aangezien het zoveel eerder gepubliceerde onderzoeken omvat. In totaal kijken ook zij nog eens naar 20 onderzoeken met meer dan 35.000 borstkankerpatiŽnten bij wie de vitamine-spiegel in hun bloed werd vergeleken met die van gezonde vrouwen.
Ze denken dat vrouwen met de laagste niveaus 97 procent meer kans hadden om borstkanker te krijgen in vergelijking met vrouwen met de hoogste niveaus van de vitamine. Elke extra 5 nmol / l van de vitamine in het bloed ging gepaard met een daling van 6 procent van het risico op borstkanker.
Het bewijs was er echter niet om te suggereren dat de vitamine kanker zou kunnen voorkomen - hoewel het lijkt te volgen dat dit wel zou kunnen, aldus de onderzoekers.