Home / Nieuws / ...

 

Voeding voor betere bloedsuikerwaarden*

Een studie, waarin acht verschillende extracten van voeding werden getest om te kijken wat de deze aan verandering in bloedsuikerwaarden zouden geven, blijkt dat zowel het eten van appel en ook moerbei na het eten zorgen voor betere bloedsuikerwaarden.
De studie. (Juli 2020)


The effect of 8 plant extracts and combinations on post-prandial blood glucose and insulin responses in healthy adults: a randomized controlled trial
David J. Mela, Xiu-Zhen Cao, Rajendra Dobriyal, Mark I. Fowler, Li Lin, Manoj Joshi, Theo J. P. Mulder, Peter G. Murray, Harry P. F. Peters, Mario A. Vermeer & Zhang Zhang 
Nutrition & Metabolism volume 17, Article number: 51 (2020) Abstract
Background
Lower post-prandial glucose (PPG) and insulin (PPI) responses to foods are associated with reduced diabetes risk and progression. Several plant extracts have been proposed to reduce PPG or PPI by inhibiting enzymes or transporters involved in carbohydrate digestion and uptake. This study evaluates a range of such extracts, consumed with a carbohydrate load, for their effects on PPG, PPI and indicators of (gastrointestinal) tolerance.
Methods
Interventions were extracts of mulberry fruit (MFE, 1.5 g), mulberry leaf (MLE, 1.0 g), white bean (WBE, 3.0 g), apple (AE, 2.0 g), elderberry (EE, 2.0 g), turmeric (TE, 0.18 g), AE + TE, and EE + TE. Each of these 8 individual extracts or combinations were added to a rice porridge containing ~ 50 g available carbohydrate (control). In a within-subject (randomised, balanced incomplete block) design, individual subjects received the control and a subset of 4 of the 8 extracts or combinations. Participants were 72 apparently healthy adults (mean [SD] age 31.2 [5.5] yr, body mass index 22.1 [2.0] kg/m2). The primary outcome was the percentage change in 2-h PPG (positive incremental area under the curve) relative to control. Secondary measures were the 2-h PPI response, 7-h breath hydrogen, measures of gastrointestinal discomfort, and urine glucose.
Results
In the 65 subjects who completed the control and at least one intervention treatment, additions of AE, MFE and MLE produced statistically significant reductions in PPG vs control (p < 0.05; mean effect − 24.1 to − 38.1%). All extracts and combinations except TE and WBE significantly reduced PPI (p < 0.01; mean effect − 17.3% to − 30.4%). Rises in breath hydrogen > 10 ppm were infrequent, but statistically more frequent than control only for MLE (p = 0.02). Scores for gastrointestinal discomfort were extremely low and not different from control for any treatment, and no glucosuria was observed.
Conclusions
Additions of AE, MFE and MLE to rice robustly reduced PPG and PPI. EE significantly reduced only PPI, while TE and WBE showed no significant efficacy for PPG or PPI. Breath hydrogen responses to MLE suggest possible carbohydrate malabsorption at the dose used, but there were no explicit indications of intolerance to any of the extracts.
Trial registration
ClinicalTrials.gov identifier NCT04258501. - Retrospectively registered.

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Het effect van 8 plantenextracten en combinaties op postprandiale bloedglucose- en insulineresponsen bij gezonde volwassenen: een gerandomiseerde gecontroleerde studie
David J. Mela, Xiu-Zhen Cao, Rajendra Dobriyal, Mark I. Fowler, Li Lin, Manoj Joshi, Theo J. P. Mulder, Peter G. Murray, Harry P. F. Peters, Mario A. Vermeer & Zhang Zhang
Nutrition & Metabolism volume 17, Artikelnummer: 51 (2020) Abstract
Achtergrond
Lagere postprandiale glucose- (PPG) en insuline (PPI) -reacties op voedsel gaan gepaard met een verlaagd risico op diabetes en progressie. Er zijn verschillende plantenextracten voorgesteld om PPG of PPI te verminderen door enzymen of transporters te remmen die betrokken zijn bij de vertering en opname van koolhydraten. Deze studie evalueert een reeks van dergelijke extracten, geconsumeerd met een koolhydraatbelasting, op hun effecten op PPG, PPI en indicatoren van (gastro-intestinale) tolerantie.
Methoden
Interventies waren extracten van moerbeivruchten (MFE, 1,5 g), moerbeiblad (MLE, 1,0 g), witte bonen (WBE, 3,0 g), appel (AE, 2,0 g), vlierbessen (EE, 2,0 g), kurkuma (TE 0,18 g), AE + TE en EE + TE. Elk van deze 8 individuele extracten of combinaties werden toegevoegd aan een rijstepap die ~ 50 g beschikbaar koolhydraat bevat (controle). In een binnen-subject (gerandomiseerd, gebalanceerd, onvolledig blok) ontwerp kregen individuele proefpersonen de controle en een subset van 4 van de 8 extracten of combinaties. Deelnemers waren 72 ogenschijnlijk gezonde volwassenen (gemiddelde [SD] leeftijd 31,2 [5,5] jaar, body mass index 22,1 [2,0] kg / m2). Het primaire resultaat was de procentuele verandering in 2-uur PPG (positief incrementeel gebied onder de curve) ten opzichte van controle. Secundaire metingen waren de 2 uur durende PPI-respons, 7 uur ademwaterstof, metingen van gastro-intestinaal ongemak en urineglucose.
Resultaten
Bij de 65 proefpersonen die de controle en ten minste één interventiebehandeling voltooiden, veroorzaakten toevoegingen van AE, MFE en MLE een statistisch significante afname van PPG versus controle (p <0,05; gemiddeld effect - 24,1 tot - 38,1%). Alle extracten en combinaties behalve TE en WBE verminderden de PPI significant (p <0,01; gemiddeld effect - 17,3% tot - 30,4%). Stijgingen in de ademhaling waterstof> 10 ppm waren zeldzaam, maar statistisch vaker dan controle alleen voor MLE (p = 0,02). Scores voor gastro-intestinaal ongemak waren extreem laag en verschilden niet van controle voor welke behandeling dan ook en er werd geen glucosurie waargenomen.
Conclusies
Toevoegingen van AE, MFE en MLE aan rijst hebben de PPG en PPI sterk verminderd. EE verminderde alleen significant PPI, terwijl TE en WBE geen significante werkzaamheid vertoonden voor PPG of PPI. Ademwaterstofreacties op MLE suggereren mogelijke koolhydraat-malabsorptie bij de gebruikte dosis, maar er waren geen expliciete aanwijzingen voor intolerantie voor een van de extracten.
Proefregistratie
ClinicalTrials.gov identifier NCT04258501. - Achteraf geregistreerd.