Home / Nieuws / ...

 

Ontbijt voor goed gewicht*
Weer een kleine studie die laat zien dat om overgewicht tegen te gaan het eten van drie maaltijden per dag goed is met vooral aandacht voor een goed ontbijt en in de avond geen tussendoortjes.
De studie. (Juli 2020)


When should you eat to manage your weight? Breakfast, not late-night snacks 
The balance between weight gain and weight gain loss is predominantly determined by what you eat, how much you eat, and by how much exercise you get. But another important factor is often neglected... Published in the open-access journal PLOS Biology, research conducted by Kevin Kelly, Owen McGuinness, Carl Johnson and colleagues of Vanderbilt University, USA shows that it's not just how many calories you eat, but WHEN you eat them that will determine how well you burn those calories.
Your daily biological clock and sleep regulate how the food you eat is metabolized; thus the choice of burning fats or carbohydrates changes depending on the time of day or night. Your body's circadian rhythm has programmed your body to burn fat when you sleep, so when you skip breakfast and then snack at night you delay burning the fat.
The researchers monitored the metabolism of mid-aged and older subjects in a whole-room respiratory chamber over two separate 56-hour sessions, using a "random crossover" experimental design. In each session, lunch and dinner were presented at the same times (12:30 and 17:45, respectively), but the timing of the third meal differed between the two halves of the study. Thus in one of the 56-hour bouts, the additional daily meal was presented as breakfast (8:00) whereas in the other session, a nutritionally equivalent meal was presented to the same subjects as a late-evening snack (22:00). The duration of the overnight fast was the same for both sessions.
Whereas the two sessions did not differ in the amount or type of food eaten or in the subjects' activity levels, the daily timing of nutrient availability, coupled with clock/sleep control of metabolism, flipped a switch in the subjects' fat/carbohydrate preference such that the late-evening snack session resulted in less fat burned when compared to the breakfast session. The timing of meals during the day/night cycle therefore affects the extent to which ingested food is used versus stored.
This study has important implications for eating habits, suggesting that a daily fast between the evening meal and breakfast will optimize weight management.
Kevin Parsons Kelly, Owen P. McGuinness, Maciej Buchowski, Jacob J. Hughey, Heidi Chen, James Powers, Terry Page, Carl Hirschie Johnson. Eating breakfast and avoiding late-evening snacking sustains lipid oxidation. PLOS Biology, 2020; 18 (2): e3000622 DOI: 10.1371/journal.pbio.3000622 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Wanneer moet je eten om je gewicht te beheersen? Ontbijt, geen late night snacks
De balans tussen gewichtstoename en gewichtstoename wordt voornamelijk bepaald door wat je eet, hoeveel je eet en door hoeveel beweging je krijgt. Maar een andere belangrijke factor wordt vaak genegeerd ... Gepubliceerd in het open access tijdschrift PLOS Biology, toont onderzoek uitgevoerd door Kevin Kelly, Owen McGuinness, Carl Johnson en collega's van Vanderbilt University, USA aan dat het niet alleen is hoeveel calorieŽn je eet, maar WANNEER u ze eet, bepaalt dat hoe goed u die calorieŽn verbrandt.
Je dagelijkse biologische klok en slaap regelen hoe het voedsel dat je eet wordt gemetaboliseerd; dus de keuze van brandende vetten of koolhydraten verandert afhankelijk van het tijdstip van de dag of nacht. Het circadiane ritme van je lichaam heeft je lichaam geprogrammeerd om vet te verbranden als je slaapt, dus als je het ontbijt overslaat en dan 's avonds een snack eet, vertraag je het verbranden van het vet.
De onderzoekers volgden het metabolisme van middelbare en oudere proefpersonen in een ademhalingskamer in de hele kamer gedurende twee afzonderlijke sessies van 56 uur, met behulp van een "random crossover" experimenteel ontwerp. In elke sessie werden lunch en diner op hetzelfde tijdstip gepresenteerd (respectievelijk 12:30 en 17:45 uur), maar de timing van de derde maaltijd verschilde tussen de twee helften van de studie. Dus in een van de 56 uur durende periodes werd de extra dagelijkse maaltijd gepresenteerd als ontbijt (8:00), terwijl in de andere sessie een qua voedingswaarde gelijkwaardige maaltijd werd gepresenteerd aan dezelfde onderwerpen als een late avondsnack (22:00) . De duur van het vasten gedurende de nacht was voor beide sessies hetzelfde.
Terwijl de twee sessies niet verschilden in de hoeveelheid of het soort voedsel dat werd gegeten of in de activiteitsniveaus van de proefpersonen, draaide de dagelijkse timing van de beschikbaarheid van voedingsstoffen, in combinatie met de klok / slaap-controle van de stofwisseling, een omslag in de voorkeur van de proefpersonen voor vet / koolhydraten zodanig dat de snacksessie op de late avond resulteerde in minder vetverbranding in vergelijking met de ontbijtsessie. De timing van maaltijden tijdens de dag / nacht-cyclus beÔnvloedt daarom de mate waarin ingenomen voedsel wordt gebruikt in plaats van opgeslagen.
Deze studie heeft belangrijke implicaties voor eetgewoonten, wat suggereert dat een dagelijkse vasten tussen de avondmaaltijd en het ontbijt het gewichtsbeheer zal optimaliseren.
Kevin Parsons Kelly, Owen P. McGuinness, Maciej Buchowski, Jacob J. Hughey, Heidi Chen, James Powers, Terry Page, Carl Hirschie Johnson. Ontbijten en het vermijden van tussendoortjes op de avond, ondersteunt de oxidatie van lipiden. PLOS Biology, 2020; 18 (2): e3000622 DOI: 10.1371 / journal.pbio.3000622