Home / Nieuws / ...

 

Bosbessen en bloedsuikerwaarden*
Eerder onderzoek heeft al laten zien dat het eten van bosbessen goed is ter bescherming en behandeling van diabetes. Uit een studie met muizen blijkt nu hoe dat werkt. Bosbessen zorgen voor een betere de insulinegevoeligheid en glucosetolerantie en zorgden voor de bescherming van de insuline producerende β-cellen in de pancreas. 
De studie. (Augustus 2020)


Whole blueberry protects pancreatic beta-cells in diet-induced obese mouse
Weixiang Liu, Yiping Mao, Jacob Schoenborn, Zhihong Wang, Guiliang Tang & Xiaoqing Tang 
Nutrition & Metabolism volume 16, Article number: 34 
Abstract
Background
Blueberry is rich in bioactive substances and possesses powerful antioxidant potential, which can protect against oxidant-induced and inflammatory cell damage and cytotoxicity. The aim of this study was to determine how blueberry affects glucose metabolism and pancreatic β-cell proliferation in high fat diet (HFD)-induced obese mice.
Methods
Wild type male mice at age of 4 weeks received two different kinds of diets: high-fat diet (HFD) containing 60% fat or modified HFD supplemented with 4% (wt:wt) freeze-dried whole blueberry powder (HFD + B) for 14 weeks. A separate experiment was performed in mice fed with low-fat diet (LFD) containing 10% fat or modified LFD + B supplemented with 4% (wt:wt) freeze-dried whole blueberry powder. The metabolic parameters including blood glucose and insulin levels, glucose and insulin tolerances were measured.
Results
Blueberry-supplemented diet significantly increased insulin sensitivity and glucose tolerance in HFD + B mice compared to HFD mice. However, no difference was observed in blood glucose and insulin sensitivity between LFD + B and LFD mice. In addition, blueberry increased β-cell survival and prevented HFD-induced β-cell expansion. The most important finding was the observation of presence of small scattered islets in blueberry treated obese mice, which may reflect a potential role of blueberry in regenerating pancreatic β-cells.
Conclusions
Blueberry-supplemented diet can prevent obesity-induced insulin resistance by improving insulin sensitivity and protecting pancreatic β-cells. Blueberry supplementation has the potential to protect and improve health conditions for both type 1 and type 2 diabetes patients.

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Hele bosbes beschermt de bŔtacellen van de pancreas in door voeding veroorzaakte zwaarlijvige muizen
Ľ Weixiang Liu, Yiping Mao, Jacob Schoenborn, Zhihong Wang, Guiliang Tang en Xiaoqing Tang
Nutrition & Metabolism volume 16, Artikelnummer: 34
Abstract
Achtergrond
Blueberry is rijk aan bioactieve stoffen en heeft een krachtig antioxidantpotentieel, dat kan beschermen tegen door oxidatiemiddel ge´nduceerde en inflammatoire celbeschadiging en cytotoxiciteit. Het doel van deze studie was om te bepalen hoe bosbessen het glucosemetabolisme en de β-celproliferatie van de pancreas be´nvloeden in door vetarm dieet (HFD) ge´nduceerde obese muizen.
Methoden
Mannetjesmuizen van het wilde type kregen op de leeftijd van 4 weken twee verschillende soorten diŰten: vetrijk dieet (HFD) met 60% vet of gemodificeerde HFD aangevuld met 4% (wt: wt) gevriesdroogd hele bosbessenpoeder (HFD + B) gedurende 14 weken. Een afzonderlijk experiment werd uitgevoerd bij muizen die werden gevoed met een vetarm dieet (LFD) met 10% vet of gemodificeerde LFD + B aangevuld met 4% (wt: wt) gevriesdroogd hele bosbessenpoeder. De metabole parameters waaronder bloedglucose en insulinespiegels, glucose- en insulinetoleranties werden gemeten.
Resultaten
Met bosbessen aangevuld dieet verhoogde de insulinegevoeligheid en glucosetolerantie significant bij HFD + B-muizen in vergelijking met HFD-muizen. Er werd echter geen verschil waargenomen in bloedglucose- en insulinegevoeligheid tussen LFD + B- en LFD-muizen. Bovendien verhoogde bosbes de overleving van β-cellen en voorkwam het door HFD ge´nduceerde β-celexpansie. De belangrijkste bevinding was de waarneming van de aanwezigheid van kleine verspreide eilandjes in met bosbessen behandelde zwaarlijvige muizen, wat een mogelijke rol van bosbes bij het regenereren van pancreas-β-cellen kan weerspiegelen.
Conclusies
Een dieet aangevuld met bosbessen kan door obesitas veroorzaakte insulineresistentie voorkomen door de insulinegevoeligheid te verbeteren en de β-cellen van de pancreas te beschermen. Suppletie met bosbessen kan de gezondheidstoestand van zowel type 1- als type 2-diabetespatiŰnten beschermen en verbeteren.