Home / Nieuws / ...

 

Groente en volkoren tegen diabetes*
Een grote Europese studie laat zien dat al een beetje meer groente en fruit in de voeding zorgt voor al duidelijk minder kans op diabetes type-2, die lagere kans kan met meer inname al oplopen tot wel 50%. Een grote Amerikaanse studie laat zien dat voeding met veel volkoren granen de kans op diabetes wel met 29% kan doen dalen.
De studies
¹  ². (September 2020)


Higher fruit, vegetable and whole grain intake linked to lower risk of diabetes
Higher consumption of fruit, vegetables and whole grain foods are associated with a lower risk of developing type 2 diabetes, according to two studies published by The BMJ today. 
The findings suggest that even a modest increase in consumption of these foods as part of a healthy diet could help prevent type 2 diabetes.
In the first study, a team of European researchers examined the association between blood levels of vitamin C and carotenoids (pigments found in colourful fruits and vegetables) with risk of developing type 2 diabetes.
Vitamin C and carotenoid levels are more reliable indicators of fruit and vegetable intake than using dietary questionnaires.
Their findings are based on 9,754 adults who developed new-onset type 2 diabetes and a comparison group of 13,662 adults who remained free of diabetes during follow-up from among 340,234 participants who were taking part in the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC)-InterAct study in eight European countries.
After adjusting for lifestyle, social and dietary risk factors for diabetes, higher blood levels of each of vitamin C and carotenoids and their sum when combined into a "composite biomarker score" were associated with a lower risk of developing type 2 diabetes.
Compared with people who had the lowest composite biomarker score, the risk in people whose biomarker score was in the top 20% of the population was 50% lower. The risk in those with biomarker scores between these two extremes was intermediate.
The researchers calculate that every 66 grams per day increase in total fruit and vegetable intake was associated with a 25% lower risk of developing type 2 diabetes.
In the second study, researchers in the United States examined associations between total and individual whole grain food intake and type 2 diabetes.
Their findings are based on 158,259 women and 36,525 men who were free from diabetes, heart disease and cancer and were taking part in the Nurses' Health Study, Nurses' Health Study II, and Health Professionals Follow-Up Study.
After adjusting for lifestyle and dietary risk factors for diabetes, participants in the highest category for total whole grain consumption had a 29% lower rate of type 2 diabetes compared with those in the lowest category.
For individual whole grain foods, the researchers found that consuming one or more servings a day of whole grain cold breakfast cereal or dark bread was associated with a lower risk of type 2 diabetes (19% and 21% respectively) compared with consuming less than one serving a month.
For other individual whole grains with lower average intake levels, consumption of two or more servings a week compared with less than one serving a month was associated with a 21% lower risk for oatmeal, a 15% lower risk for added bran, and a 12% lower risk for brown rice and wheat germ.
These reductions in risk seemed to plateau at around two servings a day for total whole grain intake, and at around half a serving a day for whole grain cold breakfast cereal and dark bread.
Both studies are observational so can't establish cause, and there's a possibility that some of the results may be due to unmeasured (confounding) factors. However, both studies took account of several well known lifestyle risk factors and markers of dietary quality, and the findings back up other research linking a healthy diet with better health.
As such, both research teams say their findings provide further support for current recommendations to increase fruit, vegetable and whole grain consumption as part of a healthy diet to prevent type 2 diabetes.
And for fruit and vegetables, the findings also suggest that consumption of even a moderately increased amount among populations who typically consume low levels could help to prevent type 2 diabetes. 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Hogere inname van fruit, groenten en volkoren granen gekoppeld aan een lager risico op diabetes
Volgens twee onderzoeken die vandaag door The BMJ zijn gepubliceerd, wordt een hogere consumptie van fruit, groenten en volkorenproducten in verband gebracht met een lager risico op het ontwikkelen van diabetes type 2.
De bevindingen suggereren dat zelfs een bescheiden toename van de consumptie van deze voedingsmiddelen als onderdeel van een gezond dieet diabetes type 2 kan helpen voorkomen.
In de eerste studie onderzocht een team van Europese onderzoekers de associatie tussen bloedspiegels van vitamine C en carotenoïden (pigmenten die worden aangetroffen in kleurrijke groenten en fruit) met het risico op het ontwikkelen van diabetes type 2.
Vitamine C- en carotenoïdeniveaus zijn betrouwbaardere indicatoren voor de inname van fruit en groenten dan het gebruik van voedingsvragenlijsten.
Hun bevindingen zijn gebaseerd op 9.754 volwassenen die nieuw ontstane diabetes type 2 ontwikkelden en een vergelijkingsgroep van 13.662 volwassenen die tijdens de follow-up diabetesvrij bleven uit 340.234 deelnemers die deelnamen aan het European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC ) -InterAct-studie in acht Europese landen.
Na correctie voor levensstijl, sociale en voedingsrisicofactoren voor diabetes, werden hogere bloedspiegels van zowel vitamine C als carotenoïden en hun som bij combinatie in een "samengestelde biomarkerscore" geassocieerd met een lager risico op het ontwikkelen van type 2 diabetes.
Vergeleken met mensen met de laagste score voor samengestelde biomarkers, was het risico bij mensen met een score voor biomarkers in de top 20% van de bevolking 50% lager. Het risico bij degenen met biomarkerscores tussen deze twee uitersten was gemiddeld.
De onderzoekers berekenden dat elke 66 gram per dag toename van de totale inname van fruit en groente geassocieerd was met een 25% lager risico op het ontwikkelen van diabetes type 2.
In de tweede studie onderzochten onderzoekers in de Verenigde Staten associaties tussen totale en individuele voedselopname van volkoren granen en diabetes type 2.
Hun bevindingen zijn gebaseerd op 158.259 vrouwen en 36.525 mannen die vrij waren van diabetes, hartaandoeningen en kanker en die deelnamen aan de Nurses 'Health Study, Nurses' Health Study II en Health Professionals Follow-Up Study.
Na correctie voor levensstijl en voedingsrisicofactoren voor diabetes, hadden deelnemers in de hoogste categorie voor totale volkorenconsumptie 29% minder diabetes type 2 in vergelijking met degenen in de laagste categorie.
Voor individuele volkorenproducten ontdekten de onderzoekers dat het consumeren van een of meer porties per dag volkoren ontbijtgranen of donker brood geassocieerd was met een lager risico op diabetes type 2 (respectievelijk 19% en 21%) vergeleken met het consumeren van minder dan één portie. een maand serveren.
Voor andere individuele volkorengranen met een lagere gemiddelde inname werd consumptie van twee of meer porties per week vergeleken met minder dan één portie per maand geassocieerd met een 21% lager risico voor havermout, een 15% lager risico voor toegevoegde zemelen en een 12 % lager risico voor zilvervliesrijst en tarwekiemen.
Deze verlaging van het risico leek af te vlakken bij ongeveer twee porties per dag voor de totale inname van volkoren granen en ongeveer een halve portie per dag voor volkoren koud ontbijtgranen en donker brood.
Beide onderzoeken zijn observationeel, dus de oorzaak kan niet worden vastgesteld, en er is een mogelijkheid dat sommige resultaten te wijten zijn aan niet-gemeten (verstorende) factoren. Beide onderzoeken hielden echter rekening met verschillende bekende risicofactoren voor levensstijl en markers van voedingskwaliteit, en de bevindingen ondersteunen ander onderzoek dat een gezonde voeding koppelt aan een betere gezondheid.
Als zodanig zeggen beide onderzoeksteams dat hun bevindingen verdere ondersteuning bieden voor de huidige aanbevelingen om de consumptie van fruit, groenten en volkoren granen te verhogen als onderdeel van een gezond dieet om diabetes type 2 te voorkomen.
En voor groenten en fruit suggereren de bevindingen ook dat consumptie van zelfs een matig verhoogde hoeveelheid onder populaties die doorgaans lage niveaus consumeren, kan helpen diabetes type 2 te voorkomen.