Home / Nieuws / ...

 

Voeding voor uw hart en ogen*
Een gezonde levensstijl voor het hart blijkt volgens onderzoek ook goed te zijn voor de ogen en tegen retinopathie, macula degeneratie en glaucoom. Een gezonde levensstijl omvat vooral gezonde voeding, niet roken, veel bewegen en geen overgewicht. 
De studie
. (Oktober 2020)


A healthy lifestyle for cardiovascular health also promotes good eye health
In a new study, investigators found that ideal cardiovascular health, which is indicative of a healthy lifestyle, was associated with lower odds for ocular diseases especially diabetic retinopathy. These findings appearing in the American Journal of Medicine, published by Elsevier, suggest that interventions to prevent cardiovascular diseases may also hold promise in preventing ocular diseases.
Globally, about 2.2 billion people suffer from ocular diseases leading to vision impairment or blindness. Approximately half of these cases could have been prevented. The leading causes of vision impairment or blindness are age-related macular degeneration, diabetic retinopathy, cataract, and glaucoma.
"Earlier studies have observed associations between eye diseases and individual lifestyle factors such as smoking, obesity, or hypertension," explained lead investigator Duke Appiah, Ph.D., MPH, Department of Public Health, Texas Tech University Health Sciences Center, Lubbock, TX, USA. "It is known that these metrics of ideal cardiovascular health do not work alone and may interact additively to result in diseases. However, prior to our research, no other studies have comprehensively evaluated the association of all of the metrics of ideal cardiovascular health with ocular diseases."
Most ocular diseases show few symptoms at early stages and many people may not seek medical care despite readily available treatments. A recent online nationwide survey consisting of all racial and ethnic groups in the United States conducted by the Wilmer Eye Institute at Johns Hopkins University School of Medicine showed that 88 percent of the 2,044 respondents considered good vision to be vital to overall health with 47 percent of them rating losing their vision as the worst disease that could ever happen to them. Alarmingly, 25 percent did not have any knowledge about ocular diseases and their risk factors.
This research shows that following healthy lifestyle and behavior habits can all contribute to good cardiovascular health as assessed by adherence to the American Heart Association's prescription for health metric known as Life's Simple Seven (LS7). LS7 is based on the status of seven cardiovascular disease risk factors: not smoking, regular physical activity, healthy diet, maintaining normal weight, and controlling cholesterol, blood pressure, and blood glucose levels.
Practicing these healthy lifestyles together was found to be associated with lower odds for age-related macular degeneration, diabetic retinopathy, cataract, and glaucoma. Individuals with optimal cardiovascular health had 97 percent lower odds for diabetic retinopathy compared to individuals with inadequate cardiovascular health.
Investigators evaluated data from 6,118 adults aged 40 or more years old who took part in the 2005-2008 National Health and Nutrition Examination Survey. The average age of participants was 57 years old, 53 percent of whom were women. A one unit increase in LS7 scores was associated with reduced odds for age-related macular degeneration, diabetic retinopathy, and glaucoma.
"Overall, we believe that primary prevention and early detection approaches of ocular diseases are important, considering that over half of all deaths from ocular diseases and cardiovascular diseases are known to be preventable," commented co-investigators Noah De La Cruz, MPH, and Obadeh Shabaneh, MPH, both from the Department of Public Health, Texas Tech University Health Sciences Center, Lubbock, TX, USA.
Since there is a significant overlap of the risk factors for ocular diseases and cardiovascular disease, the investigators recommended that screening for ocular diseases be incorporated into existing clinical and population-based screenings for cardiovascular diseases.
"We hope that our study findings will encourage adherence to healthy lifestyles in order to prevent these age-related diseases while also leading to increased collaborations between cardiologists, optometrists, and ophthalmologists in order to better prevent cardiovascular and ocular diseases," noted Dr. Appiah. 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Een gezonde levensstijl voor cardiovasculaire gezondheid bevordert ook een goede gezondheid van het oog
In een nieuwe studie ontdekten onderzoekers dat een ideale cardiovasculaire gezondheid, die indicatief is voor een gezonde levensstijl, geassocieerd was met een lagere kans op oogaandoeningen, met name diabetische retinopathie. Deze bevindingen die verschijnen in het American Journal of Medicine, gepubliceerd door Elsevier, suggereren dat interventies om hart- en vaatziekten te voorkomen ook veelbelovend kunnen zijn bij het voorkomen van oogziekten.
Wereldwijd lijden ongeveer 2,2 miljard mensen aan oogaandoeningen die leiden tot slechtziendheid of blindheid. Ongeveer de helft van deze gevallen had voorkomen kunnen worden. De belangrijkste oorzaken van slechtziendheid of blindheid zijn leeftijdsgebonden maculaire degeneratie, diabetische retinopathie, cataract en glaucoom.
"Eerdere studies hebben associaties waargenomen tussen oogziekten en individuele leefstijlfactoren zoals roken, zwaarlijvigheid of hypertensie", aldus hoofdonderzoeker Duke Appiah, Ph.D., MPH, Department of Public Health, Texas Tech University Health Sciences Center, Lubbock, TX, VS. "Het is bekend dat deze maatstaven van ideale cardiovasculaire gezondheid niet alleen werken en mogelijk een wisselwerking hebben om ziekten te veroorzaken. Echter, voorafgaand aan ons onderzoek hebben geen andere studies de associatie van alle maatstaven van ideale cardiovasculaire gezondheid met oculaire ziekten. "
De meeste oogaandoeningen vertonen in de vroege stadia weinig symptomen en veel mensen zoeken misschien geen medische hulp ondanks direct beschikbare behandelingen. Uit een recent online landelijk onderzoek onder alle raciale en etnische groepen in de Verenigde Staten, uitgevoerd door het Wilmer Eye Institute aan de Johns Hopkins University School of Medicine, bleek dat 88 procent van de 2.044 respondenten een goed zicht van vitaal belang vond voor de algehele gezondheid, met 47 procent van de respondenten. zij beoordeelden het verlies van hun gezichtsvermogen als de ergste ziekte die hen ooit zou kunnen overkomen. Schrikbarend genoeg had 25 procent geen kennis over oogziekten en hun risicofactoren.
Dit onderzoek toont aan dat het volgen van een gezonde levensstijl en gedragsgewoonten allemaal kunnen bijdragen aan een goede cardiovasculaire gezondheid, zoals beoordeeld door naleving van het voorschrift van de American Heart Association voor gezondheidsmetriek bekend als Life's Simple Seven (LS7). LS7 is gebaseerd op de status van zeven risicofactoren voor hart- en vaatziekten: niet roken, regelmatige lichaamsbeweging, gezonde voeding, het handhaven van een normaal gewicht en het beheersen van cholesterol, bloeddruk en bloedglucosespiegels.
Het samen beoefenen van deze gezonde levensstijl bleek geassocieerd te zijn met een lagere kans op leeftijdsgebonden maculaire degeneratie, diabetische retinopathie, cataract en glaucoom. Personen met een optimale cardiovasculaire gezondheid hadden 97 procent minder kans op diabetische retinopathie in vergelijking met personen met een onvoldoende cardiovasculaire gezondheid.
Onderzoekers evalueerden gegevens van 6.118 volwassenen van 40 jaar of ouder die deelnamen aan de National Health and Nutrition Examination Survey 2005-2008. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 57 jaar, van wie 53 procent vrouw was. Een toename van één eenheid in LS7-scores was geassocieerd met een verminderde kans op leeftijdsgebonden maculaire degeneratie, diabetische retinopathie en glaucoom.
"Over het algemeen zijn we van mening dat primaire preventie en vroege opsporing van oogziekten belangrijk zijn, aangezien bekend is dat meer dan de helft van alle sterfgevallen als gevolg van oogziekten en hart- en vaatziekten voorkomen kan worden", aldus co-onderzoekers Noah De La Cruz, MPH, en Obadeh Shabaneh, MPH, beide van het Department of Public Health, Texas Tech University Health Sciences Center, Lubbock, TX, VS.
Aangezien er een aanzienlijke overlap is van de risicofactoren voor oogziekten en hart- en vaatziekten, hebben de onderzoekers aanbevolen om screening op oogziekten op te nemen in bestaande klinische en populatiegebaseerde screenings voor hart- en vaatziekten.
"We hopen dat onze onderzoeksresultaten het volgen van een gezonde levensstijl zullen aanmoedigen om deze leeftijdsgerelateerde ziekten te voorkomen, terwijl ze ook zullen leiden tot meer samenwerkingen tussen cardiologen, optometristen en oogartsen om cardiovasculaire en oogaandoeningen beter te voorkomen.