Home / Nieuws / ...

 

Kurkuma bij artrose*
Een kleine Australische studie onder 70 deelnemers met artrose in de knie laat zien dat kurkuma kan zorgen voor duidelijk minder pijn. In de studie kregen de deelnemers of 12 weken lang elke dag 2 capsules van 500 mg kurkuma of een placebo.
De studies
Ļ  . (November 2020)


Turmeric may help ease the pain of a dodgy knee
An extract of Curcuma longa (CL), commonly known as turmeric, was found to be more effective than placebo for reducing knee pain in patients with knee osteoarthritis. However, CL did not affect structural aspects of knee osteoarthritis, such as swelling or cartilage composition assessed using MRI. Findings from a randomized, double-blind, placebo-controlled trial are published in Annals of Internal Medicine.
Despite its large disease burden, no approved disease-modifying drugs currently are available to treat osteoarthritis. Common treatments, such as acetaminophen and nonsteroidal anti-inflammatory drugs have only mild to moderate effects and are associated with adverse events. As such, an urgent need exists for safer and more effective drugs to treat osteoarthritis.
Researchers from the University of Tasmania, Australia randomly assigned 70 participants with symptomatic knee osteoarthritis and ultrasound evidence of effusion (swelling inside the knee joint) to receive either two capsules per day of CL (n = 36) or matched placebo (n = 34) for 12 weeks to determine the efficacy CL for reducing knee symptoms and joint swelling. Changes in pain and knee effusion-synovitis volume were assessed by standardized questionnaire and MRI, respectively, over 12 weeks. The researchers also looked for changes in cartilage composition, pain medication usage, quality of life, physical performance measures, and adverse events. 
After 12 weeks, they found that patients taking the turmeric supplements reported less pain than those in the placebo group with no adverse events. Besides, participants in the turmeric group consumed fewer pain medications compared to the participants in the placebo group. There was no difference in the structural aspects of knee osteoarthritis between the groups. Due to the modest effect of the turmeric extracts on knee pain, small sample size of the study, short-duration of follow-up and the single research center, the researchers suggest that multicenter trials with larger sample sizes and long duration of follow-up are needed to assess the clinical significance of their findings. 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Kurkuma kan de pijn van een onbetrouwbare knie helpen verlichten Een extract van Curcuma longa (CL), algemeen bekend als kurkuma, bleek werkzamer te zijn dan placebo voor het verminderen van kniepijn bij patiŽnten met artrose in de knie. CL had echter geen invloed op structurele aspecten van osteoartritis in de knie, zoals zwelling of kraakbeensamenstelling bepaald met behulp van MRI. Bevindingen van een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde studie zijn gepubliceerd in Annals of Internal Medicine. Ondanks de grote ziektelast zijn er momenteel geen goedgekeurde ziektemodificerende geneesmiddelen beschikbaar om artrose te behandelen. Veel voorkomende behandelingen, zoals paracetamol en niet-steroÔde ontstekingsremmende geneesmiddelen, hebben slechts milde tot matige effecten en gaan gepaard met bijwerkingen. Als zodanig bestaat er een dringende behoefte aan veiligere en effectievere geneesmiddelen om osteoartritis te behandelen. Onderzoekers van de Universiteit van TasmaniŽ, AustraliŽ, hebben willekeurig 70 deelnemers met symptomatische knieartrose en echografisch bewijs van effusie (zwelling in het kniegewricht) toegewezen om ofwel twee capsules per dag CL (n = 36) of een overeenkomende placebo (n = 34) te krijgen. gedurende 12 weken om de werkzaamheid CL te bepalen voor het verminderen van knieklachten en gewrichtszwelling. Veranderingen in pijn en knie-effusie-synovitisvolume werden beoordeeld door middel van respectievelijk gestandaardiseerde vragenlijst en MRI gedurende 12 weken. De onderzoekers keken ook naar veranderingen in de samenstelling van het kraakbeen, het gebruik van pijnstillers, de kwaliteit van leven, fysieke prestatiemaatstaven en bijwerkingen. Na 12 weken ontdekten ze dat patiŽnten die de kurkuma-supplementen gebruikten, minder pijn rapporteerden dan die in de placebogroep zonder bijwerkingen. Bovendien consumeerden deelnemers in de kurkuma-groep minder pijnstillers in vergelijking met de deelnemers in de placebogroep. Er was geen verschil in de structurele aspecten van knieartrose tussen de groepen. Vanwege het bescheiden effect van de kurkuma-extracten op kniepijn, de kleine steekproefomvang van de studie, de korte duur van de follow-up en het enkele onderzoekscentrum, suggereren de onderzoekers dat multicenter-onderzoeken met grotere steekproefomvang en een lange duur van de follow-up zijn nodig om de klinische significantie van hun bevindingen te beoordelen.