Home / Nieuws / ...

 

Veganisten en jodium?*
VegetariŽrs en veganisten weten doorgaans goed dat ze supplementen vitamine B12 moeten nemen, omdat B12 hoofdzakelijk te vinden is in dierlijke producten. Een kleine studie laat nu zien dat het met B12 wel goed zit doch dat tekorten aan jodium wel een probleem kunnen zijn, want het merendeel van de deelnemers bleek te lage bloedwaarden jodium te hebben. 10% van de deelnemers bleek ook nog een ijzertekort te hebben.
De studie. (December 2020)


Veganism: Vitamin B12 is well supplemented, iodine is a matter of concern 
Those following a vegan diet have an increased risk of iodine deficiency.
There was no significant difference with regard to vitamin B12, which was present in approximately the same amount in the blood of both groups. Since vitamin B12 is taken up almost exclusively by animal food, the supply of participants following a vegan diet could be due to the intake via dietary supplements. "This study makes it possible to compare a vegan diet with a mixed diet with regard to a variety vitamins and trace elements," says BfR President Professor Dr. Dr. Andreas Hensel. "Both diets investigated revealed a lack of iodine. However, the shortage is clearly more distinct in the vegan variant."
n the RBVD study, the BfR research team analysed blood and urine samples and evaluated lifestyle questionnaires and dietary protocols. Of those participating (18 women and men respectively per group aged 30-60 years), almost all those following a vegan diet and one third following a mixed diet took different food supplements.
The study results were particularly noteworthy with regard to the trace element iodine. Iodine excretion measured in urine samples provides information on how well the body is supplied with the trace element. The majority of the participants had a deficiency. The deficiency was significantly more pronounced among vegans -- in one third of them, the level was below 20 micrograms per litre (?g/L), the limit defined by the World Health Organization (WHO); anything below this represents a serious shortage. A vegan diet has, however, also shown health benefits, such as a higher fibre intake and lower cholesterol levels. For both diets, about 10% of participants had an iron deficiency.

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Veganisme: Vitamine B12 wordt goed aangevuld, jodium is een punt van zorg Degenen die een veganistisch dieet volgen, hebben een verhoogd risico op jodiumtekort. Er was geen significant verschil met vitamine B12, dat in ongeveer dezelfde hoeveelheid in het bloed van beide groepen aanwezig was. Omdat vitamine B12 vrijwel uitsluitend via dierlijk voedsel wordt opgenomen, kan het aanbod van deelnemers die een veganistisch dieet volgen, te wijten zijn aan de opname via voedingssupplementen. "Deze studie maakt het mogelijk om een veganistisch dieet te vergelijken met een gemengd dieet wat betreft een verscheidenheid aan vitamines en sporenelementen", zegt BfR-voorzitter Professor Dr. Andreas Hensel. "Beide onderzochte diŽten brachten een tekort aan jodium aan het licht. Het tekort is echter duidelijk duidelijker bij de veganistische variant." In de RBVD-studie analyseerde het BfR-onderzoeksteam bloed- en urinemonsters en evalueerde leefstijlvragenlijsten en voedingsprotocollen. Van de deelnemers (respectievelijk 18 vrouwen en mannen per groep van 30-60 jaar) slikten bijna alle mensen die een veganistisch dieet volgden en een derde die een gemengd dieet volgde, verschillende voedingssupplementen. De studieresultaten waren vooral opmerkelijk met betrekking tot het sporenelement jodium. De jodiumuitscheiding gemeten in urinemonsters geeft informatie over hoe goed het lichaam wordt voorzien van het sporenelement. De meerderheid van de deelnemers had een tekort. Het tekort was significant meer uitgesproken bij veganisten - bij een derde van hen was het niveau lager dan 20 microgram per liter (? G / L), de limiet die is gedefinieerd door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO); alles daaronder vertegenwoordigt een ernstig tekort. Een veganistisch dieet heeft echter ook gezondheidsvoordelen opgeleverd, zoals een hogere vezelinname en een lager cholesterolgehalte. Voor beide diŽten had ongeveer 10% van de deelnemers een ijzertekort.