Home / Nieuws / ...

 

Meer kanker op jongere leeftijd
Twee studies laten zien dat kanker ook steeds meer op jonge leeftijd vastgesteld wordt. Zo laat een
studie zien dat het aantal volwassenen, onder de vijftig met slokdarmkanker, de laatste veertig jaar jaarlijks met bijna 3 % toeneemt. Een andere studie laat zien dat kanker bij 15-40 jarigen de laatste veertig jaar met 30% gestegen is, waarbij vooral nierkanker het meest gestegen is.
(Februari 2021)

Opm.: De studies betreffen wel de VS maar zullen niet veel afwijken van cijfers hier in Europa, gelet op vergelijkbare milieuomstandigheden en voedinggewoontes.