Home / Nieuws / ...

 

Muziek voor uw hersenen
Een studie onder 153 proefpersonen laat weer eens zien dat het zelf maken van muziek goed is voor de hersenen. 52 van de deelnemers waren muzikanten met een absoluut gehoor, 51 waren muzikanten zonder absoluut gehoor en 50 deelnemers waren niet-muzikanten. De onderzoekers bestudeerden met behulp van verschillende methoden de hersenen. Het onderzoek laat zien dat de hersenen van muzikanten sterkere structurele en functionele verbindingen hebben in vergelijking met die van niet-muzikanten, ongeacht hun aangeboren absolute gehoor. Zo hebben muzikanten veel meer verbindingen in de hersenen in vooral die delen van de hersenen, die verantwoordelijk zijn voor het verwerken van geluiden zoals muziek en spraak, in de auditieve regio's van beide hersenhelften. Muzikanten hadden ook sterkere verbindingen met witte stof tussen auditieve regio's en lobben die betrokken zijn bij verschillende soorten verwerking op hoog niveau. Jaren van muzikale training zorgen dat de hersenen aanzienlijk veranderen. Muzikanten die op jongere leeftijd aan hun opleiding begonnen waren, hadden structureel sterkere verbindingen dan muzikanten met een latere start. 
De studie. (Februari 2021)