Home / Nieuws / ...

 

Gebakken voeding en uw hart?
Voeding die gebakken is op hoge temperaturen, zoals ook bij frituren doet volgens een grote analyse van 23 studies de kans op hartproblemen vergroten. Zij met wekelijks de hoogste inname bleken 28% meer kans te hebben, 22% meer kans coronaire problemen en 37% meer kans op hartfalen. Die grotere kans verliep ook lineair met de hoeveelheid inname zo nam de kans toe met respectievelijk 3%, 2% en 12%, per elk extra wekelijks portie van 114 g. Een van de mogelijke verklaringen lijkt volgens de onderzoekers dat door het bakken op hoge temperaturen schadelijke transvetten ontstaan uit de veel gebruikte geraffineerde oliŽn, die gebruikt worden om te bakken. Ook wordt bij het bakken op hoge temperaturen de productie gestimuleerd van chemische bijproducten die ontstekingsreacties in het lichaam bevorderen.
(Februari 2021)