Home / Nieuws / ...

 

Groene thee tegen kanker
Eerdere onderzoeken hebben al laten zien dat het drinken van groene thee de kans op kanker doet verkleinen. Een onderzoek laat nu een verklaring zien, de bioactieve stof epigallo catechine gallaat (EGCG) in groene thee bindt zich met eiwit P53. Het eiwit P53 heeft verschillende bekende antikankerfuncties, waaronder het stoppen van de celgroei om DNA-reparatie mogelijk te maken, het activeren van DNA-reparatie en het initiŽren van geprogrammeerde celdood, apoptose genaamd, als de DNA-schade niet kan worden gerepareerd. Het ene uiteinde van het eiwit, bekend als het N-terminale domein, heeft een flexibele vorm en kan daarom mogelijk verschillende functies vervullen, afhankelijk van de interactie met meerdere moleculen. EGCG is een natuurlijke antioxidant, wat betekent dat het helpt om de bijna constante schade veroorzaakt door het zuurstofmetabolisme ongedaan te maken. De onderzoekers ontdekten dat de interactie tussen EGCG en het eiwit p53 dit eiwit beschermt tegen afbraak. Typisch, nadat het in het lichaam is geproduceerd, wordt p53 snel afgebroken wanneer het N-terminale domein een interactie aangaat met een eiwit dat MDM2 wordt genoemd. Deze regelmatige cyclus van productie en afbraak houdt de p53-niveaus op een lage constante waarde. "Zowel EGCG als MDM2 binden op dezelfde plaats op p53, het N-terminale domein, dus EGCG concurreert met MDM2", aldus de onderzoekers. Wanneer EGCG bindt met p53, wordt het eiwit niet afgebroken door MDM2, dus het niveau van p53 zal toenemen door de directe interactie met EGCG, en dat betekent dat er meer p53 is voor de antikankerfunctie. Dit is een zeer belangrijke interactie. 
(April 2021)


URL van deze pagina: