Home / Nieuws / ...

 

Vitamine D en insulineresistentie
Een systematische review en meta-analyse laat een omgekeerd verband zien tussen insulineresistentie en bloedwaarden vitamine D bij zowel mensen met als zonder diabetes. Hogere bloedwaarden vitamine D zorgen voor minder insulineresistentie en lagere bloedwaarden voor meer insulineresistentie, zo laat de analyse zien.
(Mei 2021)


URL van deze pagina: