Home / Nieuws / ...

 

Bisphenol en overgewicht bij kinderen*
Uit een Amerikaanse studie onder kinderen van 6 tot 18 jaar blijken weer eens de nadelen van bisphenol-A (BPA), een stof die wordt gebruikt voor de productie van polycarbonaat, een transparante plastic die onder andere gebruikt wordt als drager van CD's en DVD's en voor onbreekbare flessen voor (baby)voeding, voor tafelbestek, en voorwerpen voor gebruik in microgolfovens. Het wordt ook gebruikt in epoxyharsen die als beschermende coating aan de binnenkant van voedingsverpakkingen in blik of karton worden aangebracht, of in leidingen en reservoirs voor drinkwater. Bisfenol A wordt ook gebruikt in vlamvertragende middelen, ook in tandvullingen en als oplosmiddel voor drukinkten en in thermisch papier. Het is bewezen dat BPA kan vrijkomen uit de verpakking en in de voeding terechtkomt. In de studie bleken de kinderen met de hoogste bloedwaarden BPA duidelijk de grootste kans te hebben op overgewicht en een grotere buikomtrek.
Abstract van de studie. (Oktober 2013)High BPA Levels in Children Associated With Higher Risk of Obesity and Abnormal Waist Circumference
Children who have higher levels of Bisphenol A (BPA), a chemical previously used in many products for kids, like baby bottles and plastic toys, had a higher odds of obesity and adverse levels of body fat, according to a new study from University of Michigan researchers.
The U-M team studied the levels of BPA found in children's urine and then measured body fat, waist circumference, and cardiovascular and diabetes risk factors, in a study published today in Pediatrics.
BPA was previously widely used in the manufacturing of polycarbonate and epoxy resins used in a variety of products for children, including baby bottles, protective coatings on metal food containers, plastic toys, and dental sealants.
"Studies in adults had shown an association between high BPA levels and obesity, diabetes and cardiovascular disease, but little was known about its effects in children," says Donna Eng, M.D., lead author of the study and recent graduate of the Pediatric Endocrinology Fellowship at C.S. Mott Children's Hospital.
The study found that higher odds of obesity, defined as a BMI above the 95th percentile on Centers for Disease Control and Prevention growth curves, was associated with higher levels of urinary BPA. Researchers also found that children with higher BPA levels also were more likely to have an abnormal waist circumference-to-height ratio.
The study did not find significant associations of BPA with any other chronic disease factors, including abnormal levels of cholesterol, insulin or glucose levels.
"Our study suggests a possible link between BPA exposure and childhood obesity. We therefore need more longitudinal studies to determine if there is a causal link between BPA and excess body fat." says Eng.
Manufacturers have been voluntarily recalling BPA products due to suspicion about the toxic effects on children and other vulnerable populations. Many countries, including Canada and members of the European Union, as well as several U.S. states, have banned BPA use in products frequently used by infants and young children.
In July 2012, the U.S. Food and Drug Administration announced that baby bottles and children's drinking cups could no longer contain BPA; however, this restriction does not apply to other BPA containing products.
"We were surprised that our study did not find an association between BPA and measures of cardiovascular and diabetes risk, which has been established among adults," says Joyce Lee, M.D., M.P.H, associate professor of Pediatrics at C.S. Mott Children's Hospital.
"Based on these results, BPA may not have adverse effects on cardiovascular and diabetes risk, but it's certainly possible that the adverse effects of BPA could compound over time, with health effects that only later manifest in adulthood," says Lee, an investigator in U-M's Child Health Evaluation and Research Unit and assistant professor of Environmental Health Sciences in the U-M School of Public Health.
Investigators hope the study will prompt more research into BPA's effects that can inform future policy regulating children's consumer products.
Additional authors: All of the University of Michigan. Of the School of Public Health: John D. Meeker, ScD, Karen Peterson, DSc, and of the Medical School: Achamyeleh Gebremariam, M.S., Vasantha Padmanabhan, Ph.D.

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Hoge BPA Niveaus bij kinderen geassocieerd met een hoger risico van obesitas en Abnormale Tailleomtrek
Kinderen die hebben hogere niveaus van Bisphenol A ( BPA ) , een chemische stof eerder gebruikt in veel producten voor kinderen , zoals baby flessen en plastic speelgoed , hadden een hogere kans op overgewicht en ongunstige niveaus van lichaamsvet , volgens een nieuwe studie van de Universiteit van Michigan onderzoekers .
De UM- team bestudeerde de niveaus van BPA gevonden in de urine van kinderen en vervolgens gemeten lichaamsvet , taille omtrek , en cardiovasculaire aandoeningen en diabetes risicofactoren , in een vandaag gepubliceerde studie in Pediatrics .
BPA is eerder grote schaal gebruikt in de vervaardiging van polycarbonaat en epoxyharsen gebruikt in een verscheidenheid van producten voor kinderen , zoals babyflessen , beschermende coatings op metalen voedselcontainers , plastic speelgoed en tanddichtingsproducten .
" Studies bij volwassenen had een verband aangetoond tussen hoge niveaus BPA en obesitas , diabetes en hart-en vaatziekten , maar weinig bekend was over de effecten bij kinderen , " zegt Donna Eng , MD , hoofdauteur van de studie en recent afgestudeerd aan de Pediatrische Endocrinologie Fellowship bij het Ziekenhuis CS Mott Children's .
De studie wees uit dat een hogere kans op obesitas , gedefinieerd als een BMI boven de 95e percentiel op Centers for Disease Control en Prevention groeicurves , werd geassocieerd met hogere niveaus in de urine BPA . Onderzoekers vonden ook dat kinderen met hogere niveaus BPA werden ook meer kans op een abnormale tailleomtrek - naar - hoogteverhouding hebben .
De studie niet significant verenigingen van BPA met een andere chronische ziekte factoren , zoals abnormale niveaus van cholesterol , insuline of glucosespiegels vinden .
" Onze studie suggereert een mogelijk verband tussen blootstelling aan BPA en obesitas bij kinderen . We moeten dus meer longitudinale studies om te bepalen of er een causaal verband bestaat tussen BPA en overtollig lichaamsvet . " zegt Eng .
Fabrikanten zijn vrijwillig herinnerend BPA -producten wegens een vermoeden over de toxische effecten op kinderen en andere kwetsbare bevolkingsgroepen . Veel landen , waaronder Canada en de lidstaten van de Europese Unie , alsook verschillende Amerikaanse staten , hebben BPA gebruik verboden in producten die vaak gebruikt door zuigelingen en jonge kinderen .
In juli 2012 heeft de Amerikaanse Food and Drug Administration aangekondigd dat babyflesjes en drinkbekers kinderen BPA niet meer kon bevatten , maar is deze beperking niet gelden voor andere BPA bevattende producten .
" We waren verrast dat onze studie een verband tussen BPA en maatregelen van cardiovasculaire en het risico op diabetes , die is vastgesteld bij volwassenen niet vinden , " zegt Joyce Lee , MD , MPH , universitair hoofddocent van Pediatrie bij het Ziekenhuis CS Mott Children's .
"Gebaseerd op deze resultaten , BPA mag geen nadelige effecten hebben op hart en bloedvaten en het risico op diabetes hebben , maar het is zeker mogelijk dat de nadelige effecten van BPA zou verergeren in de tijd , met gevolgen voor de gezondheid , dat pas later manifesteren in de volwassenheid , " zegt Lee , een onderzoeker in UM 's Child Health Evaluation and Research Unit en assistent-professor in Environmental Health Sciences in de UM School of Public Health .
Onderzoekers hopen dat de studie zal meer onderzoek naar effecten van BPA dat toekomstige regulering van consumentenproducten kinderen kunnen informeren prompt .
Extra auteurs: Alle van de Universiteit van Michigan . Van de School of Public Health : John D. Meeker , ScD , Karen Peterson , DSc , en van de Medische School : Achamyeleh Gebremariam , MS , Vasantha Padmanabhan , Ph.D.

Printen

 

 

Reacties: