Home / Nieuws / ...

 

Bloeddrukverlagers en uw nieren*
Volgens een Britse studie geven de bloeddruk verlagende medicijnen, ACE remmers en Angiotensine antagonisten, een sterk verhoogde kans op nierschades. Wel 15% van de gebruikers van deze medicijnen wordt in het ziekenhuis opgenomen met acute nierschade en 30% daarvan overlijdt als gevolg van nierfalen, zo laat de studie zien. De volledige studie. (November 2013)


ACE drugs cause life-threatening kidney failure
ACE inhibitors—drugs for lowering blood pressure—are a major cause of life-threatening kidney failure. They could be responsible for 15 per cent of all cases of kidney injuries, researchers estimate. 
It’s always been suspected that the ACE (angiotensin receptor antagonists) drugs might cause kidney injury and failure, but nobody was sure how bad the problem might be. 
So researchers from Cambridge University looked at two years, 2007 and 2010, and compared the level of prescribing to hospital admissions for kidney injury. ACE prescriptions suddenly increased by 16 per cent in 2010 in the UK, and there was a 52 per cent increase in hospital admissions for acute kidney injury that year, too. They reckon that 1,636 of the admissions in 2010 could have been avoided had doctors kept to prescribing levels of 2007. 
The researchers estimate that the ACE drugs could be responsible for one in seven cases—or nearly 15 per cent—of kidney injury. 
Around 30 per cent of the patients die from kidney failure. ACE inhibitors are the world’s second most-commonly prescribed, used to treat blood pressure, heart disease and—ironically—kidney failure. 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

ACE drugs veroorzaken levensbedreigend nierfalen
ACE-remmers - medicijnen voor het verlagen van de bloeddruk - zijn een belangrijke oorzaak van levensbedreigende nierfalen . Zij die verantwoordelijk zijn voor 15 procent van alle gevallen van verwondingen nier zou kunnen zijn , schatten de onderzoekers .
Het is altijd al vermoed dat het ACE ( angiotensine receptor antagonisten ) drugs kan leiden tot nierschade en mislukking , maar niemand was er zeker van hoe slecht het probleem zou kunnen zijn .
Dus onderzoekers van Cambridge University keek naar twee jaar , 2007 en 2010 , en vergeleken de mate van voorschrijven aan ziekenhuisopnames voor nierschade . ACE recepten plotseling steeg met 16 procent in 2010 in het Verenigd Koninkrijk , en er was een 52 procent stijging van de ziekenhuisopnames voor acute nierschade dat jaar , ook. Ze denken dat 1636 van de opnames in 2010 had kunnen worden vermeden hadden artsen voorschrijven niveaus van 2007 gehouden .
De onderzoekers schatten dat de ACE drugs verantwoordelijk voor een op de zeven gevallen of bijna 15 procent - van nierschade kan zijn .
Ongeveer 30 procent van de patiënten overlijdt aan nierfalen . ACE-remmers zijn 's werelds tweede meest voorgeschreven , gebruikt om de bloeddruk , hart-en vaatziekten en - ironisch genoeg - nierfalen te behandelen.

Printen

 

 

Reacties:

 

Stofnamen van ACE remmers: benazepril, cilazapril, enalapril, fosinopril, perindopril, quinapril, ramipril, trandolapril, zofenopril, captopril en lisinopril.

Stofnamen van Angiotensine antagonisten: candesartan, eprosartan, irbesartan, losartan, olmesartan, telmisartan en valsartan.