Home / Nieuws / ...

 

Perfluorverbindingen en diabetes*
Uit een Zweedse studie onder ruim 1.000 zeventigjarigen blijkt dat blootstelling aan perfluorverbindingen de kans op diabetes type-2 duidelijk doet verhogen. Perfluorverbindingen worden gebruikt in een breed scala van industriŽle en consumentenproducten met inbegrip van brandweerschuim, antikleef kookgerei, vet -en waterafstotende materialen zoals voedselverpakkingen, ski wax en in GoreTex bijvoorbeeld. In bijna iedere deelnemer werden de zeven onderzochte perfluorverbindingen aangetroffen. Zij met de hoogste bloedwaarden aan deze giftige stoffen bleken duidelijk een flink hogere kans te hebben op diabetes type-2. De studie. (Januari 2014)


New study shows link between perfluorinated compounds, diabetes
Perfluorinated compounds are environmental toxins that are found in fire extinguishing foam and water-repellent textiles and, for example. In a new study, a research team led from Uppsala University has seen links between high levels of perfluorinated compounds in the blood and diabetes.
The research group at Uppsala University has previously shown associations between high levels of environmental toxins, such as PCB, pesticides, and phthalates and diabetes. In the new study they have investigated whether elevated levels of another type of environmental toxin, so-called perfluorinated compounds, are related to diabetes. Perfluorinated compounds are used in a wide variety of industrial and consumer products, including fire fighting foam, non-stick cookware, and grease and water-repellent materials such as food contact material, ski wax and GoreTex, for example.
In a group of more than a thousand 70-year-old men and women from Uppsala, levels of seven different perfluorinated compounds were measured in the blood and related to whether the individuals had diabetes (114 persons) or not. These seven perfluorinated compounds was detectable in virtually all individuals in the study.
"We saw that high levels, especially of one of the perfluorinated compounds, perfluorononanoic acid (PFNA), were linked to diabetes. Perfluorooctanoic acid (PFOA) was also associated with diabetes in this group. We also saw that PFOA was linked to disrupted secretion of insulin from the pancreas," explains Monica Lind, associate professor at the Division of Occupational and Environmental Medicine at Uppsala University.
The study raises the question of whether high levels of certain perfluorinated compounds, which were found in all individuals in this study, are linked to the development of diabetes.
Journal Reference:
1. L. Lind, B. Zethelius, S. Salihovic, B. van Bavel, P. M. Lind. Circulating levels of perfluoroalkyl substances and prevalent diabetes in the elderly. Diabetologia

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Nieuwe studie toont verband tussen perfluorverbindingen , diabetes
Perfluorverbindingen zijn giftige stoffen die zijn gevonden in brandblus schuim en waterafstotend textiel en , bijvoorbeeld. In een nieuwe studie , heeft een onderzoeksteam onder leiding van de Universiteit van Uppsala gezien de banden tussen een hoog niveau van perfluorverbindingen in het bloed en diabetes .
De onderzoeksgroep aan de Universiteit van Uppsala heeft eerder aangetoond associaties tussen hoge niveaus van giftige stoffen , zoals PCB's, pesticiden en ftalaten en diabetes . In de nieuwe studie hebben zij onderzocht of verhoogde niveaus van een ander type toxine milieu , zogenaamde geperfluoreerde verbindingen , zijn gerelateerd aan diabetes. Perfluorverbindingen worden gebruikt in een breed scala van industriŽle en consumentenproducten , met inbegrip van brandweer schuim , non-stick kookgerei , en vet -en waterafstotende materialen zoals voedsel contact materiaal , ski wax en GoreTex , bijvoorbeeld.
In een groep van meer dan duizend 70 -jarige mannen en vrouwen uit Uppsala , werden niveaus van zeven verschillende perfluorverbindingen gemeten in het bloed en met betrekking tot de vraag of de personen had diabetes (114 personen) of niet . Deze zeven geperfluoreerde verbindingen was detecteerbaar in vrijwel alle individuen in de studie .
" We zagen dat hoge niveaus , in het bijzonder van een van de geperfluoreerde verbindingen , perfluornonaanzuur ( PFNA ) , werden gekoppeld aan diabetes . Perfluoroctaanzuur ( PFOA ) werd ook geassocieerd met diabetes in deze groep . We zagen dat PFOA is toegevoegd verstoorde uitscheiding van insuline door de pancreas , "legt Monica Lind , universitair hoofddocent bij de afdeling Occupational and Environmental Medicine aan de Universiteit van Uppsala .
De studie werpt de vraag of hoge concentraties van bepaalde geperfluoreerde verbindingen , die werden gevonden bij alle personen in deze studie , zijn gekoppeld aan de ontwikkeling van diabetes .
Dagboek Referentie :
1 . L. Lind , B. Zethelius , S. Salihovic , B. van Bavel , PM Lind . Circulerende niveaus van perfluoralkylgroep stoffen en gangbaar diabetes bij ouderen . Diabetologia 


Printen

 

 

Reacties: