Home / Nieuws / ...

 

Te weinig choline in de voeding*
Volgens een studie zit in onze voeding te weinig choline om voor iedereen voldoende choline binnen te krijgen. Choline is een essentiŽle voedingsstof door het lichaam gebruikt om celmembranen te bouwen en is nodig voor de gezondheid van vitale organen en spieren. Uit de studie blijkt nu dat er een groot verschil is tussen de verschillende mensen in de opgenomen hoeveelheid choline uit de voeding. Om zeker te zijn dat men voldoende choline opneemt lijkt het verstandig dat iedereen minimaal 550 mg/dag via de voeding inneemt. De studie. (April 2014)

 

 

Dietary guidelines for choline may be insufficient
New research suggests that genetic variations influence the risk of developing symptoms of choline deficiency and determine the propensity of liver or muscle damage outcomes 
What is now considered to be the "right" amount of the essential nutrient, choline, might actually be "wrong," depending on who you are. That's because scientists have found that the "right" amount of choline needed by an individual is influenced by a wide range of factors, including gender, life stage, race and ethnicity of the individual. This means that using the current one-size-fits-all approach to determining a person's vitamin and mineral needs may leave them in less than optimal health. Choline is an essential nutrient used by the body to construct cell membranes and is necessary for the health of vital organs and muscles. This finding was published online in The FASEB Journal. 
"Our study shows that gender, life stage and genetic makeup influence the requirement for choline in humans," said Kerry-Ann da Costa Ph.D., a researcher involved in the work from the Department of Nutrition at the University of North Carolina, Chapel Hill. "We hope that it will focus attention on setting the dietary recommendations at a level that is high enough to meet the needs of those with the greatest requirements for choline." 
To make this discovery, da Costa and colleagues analyzed healthy men and women who were fed a baseline diet containing 550 mg choline/day (the adequate intake level set by the Institute of Medicine) for 10 days. Then they were put on a low choline diet (50 mg choline/day) for up to 42 days, and monitored for increased liver fat and changes in liver and muscle function. If they developed clinical symptoms, choline was returned to their diet until these symptoms resolved. Subjects were categorized by symptoms - liver, muscle or none. DNA isolated from their blood was examined for 200 single nucleotide polymorphisms or SNPs in 10 choline-related genes to see which ones were associated with liver or muscle damage compared to the people with no symptoms. Several SNPs were identified in women that alter their risk when they are on a low choline diet. Other SNPs in the choline transporter gene SLC44A1 and choline kinase beta gene (CHKB) were identified in the people with muscle damage compared to the rest of the study participants. Researchers then looked at these SNPs in European-, Mexican-, Asian- and African-Americans and in individuals of African descent, and found that the distribution was often quite different between the groups. 
"Getting the right amount of choline is important, and also important is this study which shows that each person has unique nutritional needs. Today's dietary guidelines are approximations at best, and one size does not fit all," said Gerald Weissmann, M.D., Editor-in-Chief of The FASEB Journal. "As we move toward an age of personalized medicine, studies like this should make it possible for health care professionals to judge how much of each nutrient your particular body needs." 
∑ References
Details: Kerry-Ann da Costa, Karen D. Corbin, Mihai D. Niculescu, Joseph A. Galanko, and Steven H. Zeisel. Identification of new genetic polymorphisms that alter the dietary requirement for choline and vary in their distribution across ethnic and racial groups. FASEB J. doi:10.1096/fj.14-249557 
Federation of American Societies for Experimental Biology 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Voedingsrichtlijnen voor choline kan onvoldoende zijn
Nieuw onderzoek suggereert dat genetische variaties beÔnvloeden het risico op het ontwikkelen van symptomen van choline -deficiŽntie en bepalen de neiging van lever of spierschade uitkomsten
Wat wordt nu beschouwd als de "juiste" hoeveelheid van de essentiŽle voedingsstof , choline , zou eigenlijk " verkeerd " zijn, afhankelijk van wie je bent . Dat komt omdat wetenschappers hebben ontdekt dat de "juiste" hoeveelheid choline nodig is door een individu wordt beÔnvloed door een breed scala aan factoren , waaronder geslacht, levensfase , ras en etniciteit van het individu. Dit betekent dat met de huidige one-size - fits- all benadering van het bepalen van een persoon vitaminen en mineralen behoeften te kunnen verlaten in minder dan optimale gezondheid . Choline is een essentiŽle voedingsstof door het lichaam gebruikt om celmembranen te bouwen en is nodig voor de gezondheid van vitale organen en spieren . Deze bevinding werd in The FASEB Journal online gepubliceerd .
"Onze studie toont aan dat geslacht , levensfase en genetische invloed op de behoefte aan choline bij de mens , " zei Kerry - Ann da Costa Ph.D. , een onderzoeker betrokken bij het werk van de afdeling Voeding van de Universiteit van North Carolina , Chapel Hill . " We hopen dat het de aandacht zal zich richten op het instellen van de voedingsaanbevelingen op een niveau dat hoog genoeg is om de behoeften van degenen met de grootste vereisten voor choline te voldoen . "
Om deze ontdekking te maken , da Costa en collega's analyseerden gezonde mannen en vrouwen die werden gevoed met een uitgangswaarde dieet met 550 mg choline / dag ( de adequate inneming door het Institute of Medicine set ) voor 10 dagen . Daarna werden ze op een lage choline dieet ( 50 mg choline / dag ) Te maximaal 42 dagen en gecontroleerd op grotere levervet en veranderingen in de lever en spierfunctie . Als ze klinische symptomen ontwikkelden , werd choline teruggekeerd naar hun dieet tot deze symptomen verdwenen . De proefpersonen werden ingedeeld door symptomen - lever- , spier- of geen. DNA geÔsoleerd uit hun bloed werd onderzocht op 200 single nucleotide polymorfismen of SNPs in 10 - choline -gerelateerde genen te zien die werden degenen geassocieerd met lever-of spierbeschadiging in vergelijking met de mensen zonder symptomen . Verschillende SNPs werden geÔdentificeerd bij vrouwen die hun risico veranderen wanneer ze op een lage choline dieet . Andere SNPs in het choline transporter gen SLC44A1 en choline kinase beta gen ( CHKB ) geÔdentificeerd bij personen met spierschade vergelijking met de rest van de studie deelnemers. Onderzoekers vervolgens gekeken naar deze SNPs in Europese - , Mexicaanse - , Aziatische en Afro- Amerikanen en bij personen van Afrikaanse afkomst , en vond dat de verdeling was vaak heel verschillend tussen de groepen .
" Het verkrijgen van de juiste hoeveelheid choline is belangrijk, en ook belangrijk is deze studie waaruit blijkt dat elke persoon unieke voedingsbehoeften. Voedingsrichtlijnen van vandaag zijn benaderingen op zijn best, en een maat niet iedereen past , " zei Gerald Weissmann , MD , Editor - in-Chief van The FASEB Journal . "Als we verhuizen naar een tijdperk van gepersonaliseerde geneeskunde , studies als deze moet het mogelijk maken voor professionals in de gezondheidszorg om te beoordelen hoeveel van al deze nutriŽnten uw specifieke lichaam nodig heeft. "

Printen

 

 

Reacties: