Home / Nieuws / ...

 

Bisphenol en borstkanker*
Uit onderzoek, gepresenteerd in Amerika op de jaarlijkse bijeenkomst van de Endocrine Society blijkt dat de chemische stof bisphenol-A (BPA) borstkanker kan stimuleren. Uit het onderzoek blijkt dat BPA, bij hoeveelheden die doorgaans in het bloed van de meeste Westerse mensen gevonden worden, de groei kan stimuleren van borstkankercellen en bij de behandeling van de kanker het effect van die behandeling met medicatie duidelijk kan verminderen. BPA is een chemische stof die wordt gebruikt voor de productie van polycarbonaat, een transparante plastic die onder andere gebruikt wordt als drager van CD's en DVD's en voor onbreekbare flessen voor (baby)voeding, voor tafelbestek, en voorwerpen voor gebruik in microgolfovens. Het wordt ook gebruikt in epoxyharsen die als beschermende coating aan de binnenkant van voedingsverpakkingen in blik of karton worden aangebracht, of in leidingen en reservoirs voor drinkwater. Bisfenol A wordt ook gebruikt in vlamvertragende middelen, ook in tandvullingen en als oplosmiddel voor drukinkten. Het is bewezen dat BPA kan vrijkomen uit de verpakking en in de voeding terechtkomt. (September 2014)


 

BPA stimulates growth of breast cancer cells, diminishes effect of treatment
Bisphenol A (BPA), a chemical commonly used in plastics, appears to increase the proliferation of breast cancer cells, according to Duke Medicine researchers presenting at an annual meeting of endocrine scientists.
The researchers found that the chemical, at levels typically found in human blood, could also affect growth of an aggressive hormone-independent subtype of breast cancer cells called inflammatory breast cancer and diminish the effectiveness of treatments for the disease.
"We set out to determine whether routine exposures to common chemicals such as those in plastics, pesticides and insecticides could influence the effectiveness of breast cancer treatments," said corresponding author Gayathri Devi, Ph.D., associate professor of surgery at Duke. "BPA was one of the top chemicals to show growth stimulatory effects in breast cancer cells."
Devi and colleagues reported their findings in a featured abstract at the annual joint meeting of the International Society of Endocrinology and the Endocrine Society in Chicago, 2014.
Using new screening strategies, the researchers evaluated a panel of compounds available through a public library of chemicals managed by the Environmental Protection Agency. 
The researchers focused on markers in breast cancer cells, specifically those of inflammatory breast cancer, a rare and aggressive form of disease that is difficult to treat. 
Screenings identified several agents that appeared to increase the proliferation of inflammatory breast cancer cells. Among the most active was BPA, a chemical known to disrupt hormones. The researchers found that it caused breast cancer cells to grow at a faster rate in both estrogen-receptor positive and estrogen-receptor negative breast cancer cells. 
The researchers also found that BPA doses in the range observed in human blood lowered the efficacy of FDA-approved anti-cancer drugs used in breast cancer therapy, notably lapatinib. 
"These studies provide the foundation for additional research to develop tools that can be used to identify patients who may be at greater risk of developing treatment resistance," Devi said. "The findings could also lead to biomarkers that identify patients who have heavy exposure to compounds that could diminish the effectiveness of their cancer therapy."
###
In addition to Devi, study authors at Duke include Scott Sauer, Ph.D., a postdoctoral fellow supported by a National Cancer Institute training grant; John Davis, an undergraduate student in the Global Health Program; and breast cancer surgeon H. Kim Lyerly, M.D. Additional authors include Imran Shah, Ph.D., faculty at the Environmental Protection Agency; and Kevin Williams, Ph.D., faculty at Biomanufacturing Research Institute and Technology Enterprise at North Carolina Central University.
This study was funded by the Duke Department of Surgery D.P. Bolognesi Award, the Duke Cancer Institute, the American Cancer Society and the National Cancer Institute.

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

BPA stimuleert de groei van borstkankercellen, vermindert effect van de behandeling 
Bisphenol A (BPA), een chemische stof vaak gebruikt in plastics, lijkt de proliferatie van borstkankercellen verhogen, volgens Duke Medicine onderzoekers presenteert op een jaarlijkse bijeenkomst van endocriene wetenschappers. 
De onderzoekers vonden dat de chemische stof op niveaus kenmerkend voor menselijk bloed, kan ook van invloed toename aan agressieve hormoon-onafhankelijke subtype van borstkankercellen genoemd inflammatoire borstkanker en verminderen de effectiviteit van behandelingen voor de ziekte. 
"Wij hebben de ambitie om te bepalen of routine blootstelling aan gemeenschappelijke chemicaliŽn, zoals die in plastics, pesticiden en insecticiden van de effectiviteit van behandelingen van borstkanker kunnen beÔnvloeden," zei overeenkomstige auteur Gayatri Devi, Ph.D., associate professor in de chirurgie aan de Duke. "BPA was een van de beste stoffen om de groei stimulerende effecten in de cellen van borstkanker te tonen." 
Devi en collega's rapporteerden hun bevindingen in een gekenmerkte abstracte op de jaarlijkse gezamenlijke vergadering van de International Society of Endocrinology en de Endocrine Society in Chicago, 2014. 
Met behulp van nieuwe screening strategieŽn, de onderzoekers onderzocht een panel van verbindingen die beschikbaar zijn via een openbare bibliotheek van chemische stoffen die door de Environmental Protection Agency. 
De onderzoekers gericht op markers in borstkankercellen, bijzonder diegenen van inflammatoire borstkanker, een zeldzame en agressieve vorm van de ziekte die moeilijk te behandelen. 
Vertoningen identificeerden verschillende agenten die verscheen om de proliferatie van inflammatoire borstkankercellen verhogen. Onder de meest actieve was BPA, een stof waarvan hormonen verstoren. De onderzoekers vonden dat het veroorzaakt borstkankercellen groeien sneller in zowel oestrogeen-receptor positieve en oestrogeen-receptor-negatieve borstkankercellen. 
De onderzoekers vonden ook dat BPA doses in de waargenomen in menselijk bloed range verlaagde de werkzaamheid van de FDA goedgekeurde anti-kanker medicijnen gebruikt voor de behandeling van borstkanker, met name lapatinib. 
"Deze studies vormen de basis voor verder onderzoek naar instrumenten die kunnen worden gebruikt om patiŽnten die mogelijk een groter risico op het ontwikkelen van behandeling resistentieproteÔnen ontwikkelen", zei Devi. "De bevindingen kunnen ook leiden tot biomarkers die patiŽnten die grote blootstelling aan verbindingen die de effectiviteit van hun kankertherapie kunnen verminderen identificeren." 
### 
Naast Devi, studie auteurs van Duke omvatten Scott Sauer, Ph.D., een postdoctorale opleiding ondersteund door een National Cancer Institute opleiding subsidie; John Davis, een undergraduate student in de Global Health Program; en borstkanker chirurg H. Kim Lyerly, MD Extra auteurs behoren Imran Shah, Ph.D., faculteit aan de Environmental Protection Agency; en Kevin Williams, Ph.D., faculteit aan Biomanufacturing Research Institute and Technology Enterprise op North Carolina Central University. 
Deze studie werd gefinancierd door de hertog afdeling Chirurgie DP Bolognesi Award, de Duke Cancer Institute, de American Cancer Society en de National Cancer Institute.

Printen

 

 

Reacties: