Home / Nieuws / ...

 

Olijfolie tegen kanker*
Wetenschappers hebben ontdekt dat een bioactieve stof in olijfolie in staat is om kankercellen in een half uur tot een uur tijd dood te laten gaan. En dat zonder de gezonde cellen te beschadigen.
Het gaat om de stof oleocanthal. In een nieuw onderzoek tonen wetenschappers aan hoe de stof kankercellen doodt. Uit het onderzoek blijkt niet alleen dat de stof razendsnel te werk gaat, maar ook dat het gezonde cellen met rust laat.
De onderzoekers lieten oleocanthal los op kankercellen en zagen dat deze razendsnel stierven. Binnen dertig minuten tot een uur hadden de kankercellen het loodje gelegd. Daarmee konden de onderzoekers al uitsluiten dat oleocanthal de kankercellen doodde door een proteďne dat apoptose, oftewel geprogrammeerde celdood in gang kon zetten, aan te vallen. Geprogrammeerde celdood kost namelijk tijd: tussen de 16 en 24 uur. De kankercellen reageerden veel sneller op oleocanthal.
De onderzoekers ontdekten dat oleocanthal zich richtte op een klein blaasje in de kankercel. In dit blaasje zit al het afval dat de kankercel verzameld heeft, opgeslagen. “Zodra je één van deze dingen openbreekt, gaat het mis,” stelt onderzoeker Paul Breslin. Er komen enzymen vrij die er vervolgens voor zorgen dat de kankercel doodgaat.
Uit het onderzoek blijkt bovendien dat oleocanthal gezonde cellen – die ook zo’n blaasje met afval bevatten – met rust laat. Oleocanthal zorgde er alleen voor dat de levenscyclus van de gezonde cellen tijdelijk stopte. “Het bracht ze in slaap.” Na een dag gingen de gezonde cellen weer aan het werk alsof er niets gebeurd was. 
Nader onderzoek is nu hard nodig. Zo willen de onderzoekers aantonen dat oleocanthal kankercellen in levende dieren kan doden en ervoor kan zorgen dat tumoren kleiner worden. Ook willen ze achterhalen waarom kankercellen gevoeliger zijn voor oleocanthal dan gezonde cellen.
De studie. (Maart 2015)


 

Olive oil: The key to curing cancer?
Extra virgin olive oil (EVOO), long-known for its heart health benefits, has now been identified for its rapid destruction of cancer cells. While scientists have proven that the oleocanthal compound found in EVOO causes cell death in cancer cells, they have been unable to provide an explanation for this phenomenon until now. Paul Breslin, David Foster, and Onica LeGendre offer answers in their paper, published in Molecular & Cellular Oncology.
In their recent study, the researchers discovered that the key to understanding the toxic effect of oleocantha in cancerous cells lies in its reaction with the lysosomes of the cell, where the cells store waste: the oleocantha ruptures the cancer cell lysosomes causing cell death within 30 minutes to an hour while leaving un-cancerous cells unharmed. This suggests that the lysosomal membranes of cancerous cells are weaker than those of uncancerous cells. Because of oleocantha's targeted damage to cancer cells, it may prove an ideal option for therapeutic cancer treatment. Paul Breslin, co-author of the study, said "The mechanism of killing cancer cells and sparing healthy cells, lysosomal membrane permeabilization, has been hypothesized as a possible mechanism of effectively killing cancer cells and sparing healthy tissues but has never been realized before. Our realization of this makes this paper of particular therapeutic interest for cancer treatment."
The study's focus on the effect of oleocantha on cancerous and un-cancerous cells leads to larger implications about the health benefits of the Mediterranean diet, which is rich in EVOO. Breslin stated, "the Mediterranean diet is known to be associated with a reduced risk of many different kinds of cancer. Whereas the entire diet likely has many benefits, this study points directly to the olive oil phenolic, oleocanthal, as playing an especially important role in these observations. As more people turn to the Mediterranean diet as a healthy life option, oleocanthal is growing in its significance as a key active component of this diet."
Journal Reference:
1. D A Fostera et al. (-)-Oleocanthal rapidly and selectively induces cancer cell death via lysosomal membrane permeabilization (LMP). Molecular & Cellular Oncology, March 2015 DOI: 10.1080/23723556.2015.1006077 

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Olijfolie: De sleutel tot het genezen van kanker?
Extra vergine olijfolie (EVOO), lang bekend om haar hart voordelen voor de gezondheid, is inmiddels geďdentificeerd voor zijn snelle vernietiging van kankercellen. Hoewel wetenschappers hebben aangetoond dat de oleocanthal verbinding die in Tables veroorzaakt celdood in kankercellen hebben zij geen verklaring voor dit verschijnsel tot nu toe. Paul Breslin, David Foster en Onica LeGendre bieden antwoorden in hun paper, gepubliceerd in Molecular & Cellular Oncology.
In hun recente studie, ontdekten de onderzoekers dat de sleutel tot het begrijpen van het toxische effect van oleocantha in kankercellen ligt in zijn reactie met de lysosomen van de cel, waar de cellen op te slaan afval: de oleocantha scheurt de kankercel lysosomen waardoor celdood binnen 30 minuten tot een uur terwijl niet-kankercellen onaangetast. Dit suggereert dat de lysosomale membranen van kankercellen zwakker zijn dan die van uncancerous cellen. Vanwege oleocantha's gerichte schade aan kankercellen, kan het een ideale optie voor therapeutische behandeling van kanker te bewijzen. Paul Breslin, mede-auteur van de studie, zei "Het mechanisme van het doden van kankercellen en spaarde gezonde cellen lysosomale membraan permeabilisatie, wordt geopperd als een mogelijk mechanisme effectief doden van kankercellen en spaarde gezonde weefsel maar is nooit eerder gerealiseerd. De realisatie van dit maakt dit document bepaalde therapeutische belang voor de behandeling van kanker. "
De focus van de studie over het effect van oleocantha op het kwaadaardige en niet-kankercellen leidt tot grotere implicaties over de gezondheidsvoordelen van het Mediterrane dieet, dat rijk is aan EVOO. Breslin verklaarde, "het mediterrane dieet is bekend om te worden geassocieerd met een verlaagd risico op veel verschillende soorten kanker. Overwegende dat de gehele dieet heeft waarschijnlijk vele voordelen, deze studie punten rechtstreeks aan de olijfolie fenol, oleocanthal, zoals het spelen van een bijzonder belangrijke rol in deze waarnemingen. Naarmate meer mensen wenden tot het mediterrane dieet als een gezond leven optie, oleocanthal groeit in zijn betekenis als een belangrijke actieve component van dit dieet. "
Dagboek Referentie:
D A fostera et al. (-) - Oleocanthal snel en selectief kankercellen induceert celdood via lysosomale membraan permeabilisatie (LMP). Moleculaire & Cellulaire Oncologie, maart 2015 DOI: 10,1080 / 23723556.2015.1006077

Printen

 

 

Reacties: