Home / Nieuws / ...

 

Vitamine D en nierziektes*
Uit een kleine studie onder 167 kinderen met een chronische nierziekte blijkt dat goede bloedwaarden vitamine D belangrijk zijn. Zij met de beste bloedwaarden vitamine D hadden duidelijk minder bloedmarkers voor het slecht functioneren van de nieren, minder nierfunctieverlies en bij 3/4 van hen functioneerde de nieren nog na vijf jaar in tegenstelling tot zij met de lage bloedwaarden vitamine D waar slechts bij de helft van hen de nieren nog functioneerden.
De studie. (September 2015)


 

Vitamin D supplements may benefit children with kidney disease 
Study links low levels of vitamin D with greater loss of kidney function over time 
∑ Among children with chronic kidney disease, those with lower vitamin D levels had higher levels of blood markers related to kidney dysfunction as well as greater kidney function loss over time. 
∑ Five-year kidney survival was 75% in patients with vitamin D levels 50 nMol/L at the start of the study and 50% in those with lower levels. 
∑ There is a high prevalence of vitamin D deficiency in children with chronic kidney disease. 
Maintaining normal vitamin D levels helps preserve kidney function in children with chronic kidney disease (CKD), according to a study appearing in an upcoming issue of the Journal of the American Society of Nephrology (JASN). The findings indicate that vitamin D--which is an easily accessible, safe, and inexpensive nutritional supplement--may be a useful addition to treatments for safeguarding kidney health in children with mild to moderate CKD. 
Blocking the renin-angiotensin-aldosterone system (RAAS), which is a complex hormone system that regulates blood pressure and fluid balance, is a cornerstone of therapy in CKD. Unfortunately, patients may experience a limited response to drugs such as angiotensin-converting enzyme inhibitors (ACEIs) that target the RAAS over time, and intensifying treatment with these drugs can lead to side effects. Patients may experience benefits from adding other therapies that can augment RAAS blockade, and clinical trials in adults with CKD have shown that vitamin D may have such an effect. 
To determine whether vitamin D levels influence CKD progression in children, Rukshana Shroff, MD, PhD (Great Ormond Street Hospital for Children, London, UK) and her colleagues analyzed long-term data on 167 children from a clinical study called the Effect of Strict Blood Pressure Control and ACE Inhibition on Progression of CKD in Pediatric Patients (ESCAPE) trial. 
Children with lower vitamin D levels had higher levels of blood markers related to kidney dysfunction as well as greater kidney function loss over time. Five-year kidney survival was 75% in patients with vitamin D levels '50 nMol/L at the start of the study and 50% in those with lower levels. 
"Nutritional vitamin D supplements like cholecalciferol have a wide therapeutic window. Thus, clinical trials with cholecalciferol, a safe and effective vitamin D supplement with minimal need for monitoring, are recommended in children with CKD," said Dr. Shroff.
Study co-authors include Helen Aitkenhead, MD, Nikola Costa, MD, Antonella Trivelli, Mieczyslaw Litwin, MD, Stefano Picca, MD, Ali Anarat, MD, Peter Sallay, MD, Fatih Ozaltin, MD, Aleksandra Zurowska, MD, Augustina Jankauskiene, MD, Giovanni Montini, MD, Marina Charbit, MD, Franz Schaefer, MD, and Elke WŁhl, MD, for the ESCAPE Trial Group. 
Disclosures: The authors reported no financial disclosures. 
The article, entitled "Normal 25-Hydroxyvitamin D Levels Are Associated with Less Proteinuria and Attenuate Renal Failure Progression in Children with Chronic Kidney Disease," appears online at http://jasn.asnjournals.org/. 
American Society of Nephrology 

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Studie koppelt lage niveaus van vitamine D met een groter verlies van de nierfunctie in de tijd
∑ Bij kinderen met een chronische nierziekte, die met lagere vitamine D-niveaus hadden hogere niveaus van bloed markers in verband met een verstoorde nierfunctie en een grotere nierfunctie verlies in de tijd.
∑ Vijfjarenoverzicht nier overleving was 75% bij patiŽnten met vitamine D-spiegel 50 nmol / l bij het begin van de studie en 50% in die met lagere niveaus.
∑ Er is een hoge prevalentie van vitamine D-deficiŽntie bij kinderen met chronische nierziekte.
Het handhaven van de normale vitamine D-niveau helpt de nierfunctie te behouden bij kinderen met chronische nierziekte (CKD), volgens een studie die in een komende nummer van het tijdschrift van de American Society of Nephrology (JASN). De bevindingen wijzen erop dat vitamine D - en dat is een gemakkelijk toegankelijk, veilig en goedkoop voedingssupplement - kan een nuttige aanvulling op behandelingen voor de bescherming van de gezondheid van de nieren bij kinderen met milde tot matige CKD zijn.
Het blokkeren van het renine-angiotensine-aldosteron systeem (RAAS), dat is een complex hormoon systeem dat de bloeddruk en vochtbalans reguleert, is een hoeksteen van de therapie bij CKD. Helaas, kunnen patiŽnten een beperkte respons op geneesmiddelen zoals angiotensine converting enzyme inhibitors (ACEIs), die het RAAS richten in de tijd, en intensivering van de behandeling met deze geneesmiddelen kan leiden tot bijwerkingen. PatiŽnten kunnen de voordelen van het toevoegen van andere therapieŽn die RAAS blokkade en klinische trials bij volwassenen met CKD kan verhogen hebben aangetoond dat vitamine D kan een dergelijk effect hebben ervaren.
Om te bepalen of vitamine D-niveaus beÔnvloeden CKD progressie bij kinderen, Rukshana Shroff, MD, PhD (Great Ormond Street Hospital for Children, Londen, UK) en haar collega's geanalyseerd op lange termijn gegevens over 167 kinderen uit een klinische studie genaamd het effect van Strict Blood Pressure Control en ACE remming op de progressie van CKD bij pediatrische patiŽnten (ESCAPE) trial.
Kinderen met een lagere vitamine D-niveaus hadden hogere niveaus van bloed markers in verband met een verstoorde nierfunctie en een grotere nierfunctie verlies in de tijd. Vijf jaar nier overleving was 75% bij patiŽnten met vitamine D '50 nmol / l bij het begin van de studie en 50% in die met lagere niveaus.
"Nutritional vitamine D-supplementen zoals cholecalciferol hebben een breed therapeutisch venster. Zo, klinische studies met cholecalciferol, een veilige en effectieve vitamine D-supplement met een minimale behoefte aan controle, worden aanbevolen bij kinderen met CKD," zei Dr Shroff.
Studie co-auteurs behoren Helen Aitkenhead, MD, Nikola Costa, MD, Antonella Trivelli, Mieczyslaw Litwin, MD, Stefano Picca, MD, Ali Anarat, MD, Peter Sallay, MD, Fatih Ozaltin, MD, Aleksandra Zurowska, MD, Augustina Jankauskiene , MD, Giovanni Montini, MD, Marina Charbit, MD, Franz Schaefer, MD, en Elke WŁhl, MD, van de ESCAPE Trial Group.
Onthullingen: De auteurs gemeld geen financiŽle onthullingen.
Het artikel, getiteld "Normaal 25-hydroxyvitamine D niveaus worden geassocieerd met minder proteÔnurie en Dempen nierfalen Progressie bij kinderen met chronische nierziekte," verschijnt online op http://jasn.asnjournals.org/.
American Society of Nephrology

Printen

 

 

Reacties: