Home / Nieuws / ...

 

Water drinken om af te vallen*
Het drinken van water voor de maaltijd kan volgens een kleine Britse studie zorgen voor minder gewicht bij het afvallen. In bijna elk programma om gewicht te verliezen wordt gezegd dat veel water drinken goed is en de onderzoekers wilden kijken of daar ook bewijs voor is. Alle deelnemers kregen adviezen over gezonde voeding en over meer bewegen om af te vallen. 41 van de 84 deelnemers, volwassenen met overgewicht, kregen 12 weken lang de opdracht twee glazen water te drinken, telkens een half uur voor iedere maaltijd. Na 12 weken bleek dat zij die voor iedere maaltijd water gedronken hadden gemiddeld 4,3 kg waren afgevallen. Niet alle deelnemers in deze groep dronken altijd water voor de maaltijd en gemiddeld vielen zij 2,1 kg af. De deelnemers die geen water dronken voor de maaltijden vielen gemiddeld slechts 0,8 kg af. Het lijkt geen groot verschil, maar volgens de wetenschappers wel de moeite waard als je een dieet langere tijd moet volhouden. Bovendien vraagt de methode geen grote inspanningen. 
De studie. (September 2015)


 

A bottle of water before each meal could help in weight reduction, researchers say
Researchers from the University of Birmingham have shown that drinking 500ml of water at half an hour before eating main meals may help obese adults to lose weight. They believe that the simple intervention could be hugely beneficial, and be easily promoted by healthcare professionals and through public health campaigns.
Obese adult participants were recruited from general practices and monitored over a 12 week period.
Each of the participants, all adults with obesity, were given a weight management consultation, where they were advised on how to adapt their lifestyle and improve their diet and levels of physical activity. 41 of those recruited were asked to preload with water, and 43 were advised to imagine that they had a full stomach before eating.
Those in the group who were instructed to ‘preload’ with water lost, on average, 1.3kg (2.87lbs) more than those in the control group.
Those who reported preloading before all three main meals in the day reported a loss of 4.3kg (9.48lbs) over the 12 weeks, whereas those who only preloaded once, or not at all, only lost an average of 0.8kg (1.76lbs).
Dr Helen Parretti, NIHR Clinical Lecturer at the University of Birmingham, explained, “The beauty of these findings is in the simplicity. Just drinking a pint of water, three times a day, before your main meals may help reduce your weight.”
“When combined with brief instructions on how to increase your amount of physical activity and on a healthy diet, this seems to help people to achieve some extra weight loss – at a moderate and healthy rate. It’s something that doesn’t take much work to integrate into our busy everyday lives.”
Participants were encouraged to drink tap water. Sparkling water, sodas or sweetened drinks were not allowed as part of the study.
The study, published in the journal Obesity, showed encouraging initial results for the trial, and the team hope that the findings will inform further research into the benefits of water preloading before meals. They hope to receive backing for a trial with a larger number of participants and over a longer period of time in order to confirm the findings.
Dr Parretti added, “Losing a few extra pounds over the course of a year can be significant to an individual, and this could be an easy way to help with that weight loss. It’s a simple message that has the potential to make a real contribution to public health.”
Notes to editors
For interview requests, a copy of the full paper or for more information, please contact Luke Harrison, Media Relations Manager, University of Birmingham on +44 (0)121 414 5134.
For out of hours media enquiries, please call: +44 (0) 7789 921 165
To read the full paper online; visit http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/oby.21167/abstract
The paper is available as early view online, before inclusion in an issue of Obesity.

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Een fles water voor elke maaltijd kan helpen bij gewichtsvermindering, zeggen de onderzoekers
Onderzoekers van de Universiteit van Birmingham hebben aangetoond dat het drinken van 500 ml water bij een half uur voor het eten van de maaltijden kan helpen zwaarlijvige volwassenen om gewicht te verliezen. Zij geloven dat de eenvoudige ingreep enorm nuttig zou kunnen zijn, en gemakkelijk worden bevorderd door beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en door volksgezondheidscampagnes.
Obese volwassen deelnemers werden gerekruteerd uit huisartspraktijken en gevolgd gedurende een periode van 12 weken.
Elk van de deelnemers, alle volwassenen met overgewicht, kregen een gewicht management overleg, waar ze werden geadviseerd over hoe ze hun levensstijl aan te passen en het verbeteren van hun voeding en de mate van lichamelijke activiteit. 41 van die gerekruteerd werden gevraagd om preload met water, en 43 werden geadviseerd om te denken dat ze een volle maag voor het eten.
Die in de groep die werd geïnstrueerd om "preload" met water verloren gemiddeld 1,3 kg (£ 2,87) dan die van de controlegroep.
Degenen die meldden vooraf laden voordat alle drie hoofdmaaltijden op de dag meldde een verlies van 4.3kg (£ 9,48) over de 12 weken, terwijl degenen die slechts een keer geladen, of helemaal niet, alleen maar verloren een gemiddelde van 0,8 kg (£ 1,76) .
Dr Helen Parretti, NIHR klinische docent aan de Universiteit van Birmingham, legt uit: "De schoonheid van deze bevindingen is in de eenvoud. Gewoon het drinken van een halve liter water, drie keer per dag, voor uw belangrijkste maaltijden kan helpen uw gewicht te verminderen. "
"In combinatie met korte instructies over hoe hoeveelheid lichamelijke activiteit je te verhogen en op een gezonde voeding, dit lijkt om mensen te helpen om wat extra gewichtsverlies te bereiken - in een gematigd en gezond tarief. Het is iets dat veel werk te integreren in onze drukke dagelijkse leven niet te nemen. "
De deelnemers werden aangemoedigd om kraanwater te drinken. Sprankelend water, frisdrank of gezoete dranken mochten niet als onderdeel van de studie.
De studie, gepubliceerd in het tijdschrift Obesity, toonde bemoedigende eerste resultaten van de proef, en het team hopen dat de bevindingen verder onderzoek zal informeren naar de voordelen van het water voorbelasting voor de maaltijd. Ze hopen om steun ontvangen voor een proef met een groter aantal deelnemers en over een langere periode van tijd om de bevindingen te bevestigen.
Dr Parretti voegt toe: "Het verliezen van een paar extra ponden in de loop van een jaar kan belangrijk zijn voor een individu, en dit zou een gemakkelijke manier om te helpen met dat gewicht verlies. Het is een eenvoudige boodschap die de potentie om een echte bijdrage aan de volksgezondheid te maken heeft. "
Noot voor de redactie
Voor interview aanvragen, een kopie van het volledige document of voor meer informatie kunt u contact opnemen met Luke Harrison, Media Relations Manager, Universiteit van Birmingham op +44 (0) 121 414 5134.
Voor buiten kantooruren vragen van de media, kunt u bellen: +44 (0) 7789 921 165
Om de volledige krant online te lezen; bezoek http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/oby.21167/abstract
Het papier is beschikbaar als vroege view online, voor opname in een kwestie van Obesitas.

Printen

 

 

Reacties: