Home / Nieuws / ...

 

Ftalaten, uw hart en allergieŽn*
Uit twee studies blijken weer eens de nadelen van het gebruik van ftalaten. Ftalaten zijn weekmakers die o.m. in allerlei verzorgingsproducten en plastics te vinden zijn, ook in materialen die gebruikt worden bij de bereiding van kant en klare voeding en de verpakking ervan en makkelijk kunnen migreren naar de voeding. Een Australische studie onder 1.500 mannen laat zien dat bij iedereen met een chronische ziekte ftalaten in de urine te vinden zijn. Zij met de hoogste waarden bleken duidelijk ook de meeste markers van chronische ziektes, zoals hartproblemen en diabetes in hun lichaam te hebben.
Volgens een Duitse studie is er voor kinderen een duidelijk verhoogde kans op allergische astma als de moeder tijdens de zwangerschap en borstvoeding veel ftalaten binnen gekregen heeft.
De studies
Ļ . (Juli 2017)


Food packaging chemicals linked to heart disease 
Phthalatesóchemicals found in food packaging and pharmaceutical drugsóhave been linked to a range of chronic diseases, from heart problems, type 2 diabetes and high blood pressure.
It's been found in the urine of every single person suffering from a chronic health problem, according to tests carried out on 1,500 menóand those with the highest levels were more likely to suffer from one of the diseases, as well as having more severe symptoms.
Researchers from the University of Adelaide, who carried out the tests, say there is a direct connection between the chemicals and chronic diseases. Phthalates interfere with the endocrine system, which controls the release of hormones that regulate growth, metabolism and sexual development.
The men with the highest levels of phthalates also had increased biomarkers of inflammation, and these are warning signs of other chronic conditions, including some cancers.
The discovery may explain why 'healthy' diets, that stress the importance of eating fresh fruits and vegetables, are so important. While fresh foods are often sold loose and without packaging, processed foods and carbonated drinks are absorbing the phthalates from their packaging or containers, and getting into our bodies.
Interestingly, 82 per cent of the men tested were overweight or obese, again a common problem with eating processed fruits that are higher in sugars.
Although the research was restricted to men, the researchers say they can't see any reason why they wouldn't see the same reactions in women.

Phthalates increase the risk of allergies among children
Phthalates, which are used as plasticizers in plastics, can considerably increase the risk of allergies among children, researchers show. According to this study, an increased risk of children developing allergic asthma exists if the mother has been particularly heavily exposed to phthalates during pregnancy and breastfeeding. The mother-child cohort from the LINA study was the starting and end point of this translational study. 

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

VoedselverpakkingschemicaliŽn verbonden aan hartziekten
Ftalaten-chemicaliŽn die in voedselverpakkingen en farmaceutische geneesmiddelen voorkomen, zijn gekoppeld aan een reeks van chronische ziekten, van hartproblemen, type 2 diabetes en hoge bloeddruk.
Het is gevonden in de urine van elke persoon die aan een chronisch gezondheidsprobleem lijdt, volgens tests uitgevoerd op 1.500 mannen - en degenen met de hoogste niveaus hadden meer kans om aan een van de ziekten te lijden, evenals ernstige symptomen .
Onderzoekers van de Universiteit van Adelaide, die de tests hebben uitgevoerd, zeggen dat er een direct verband bestaat tussen de chemicaliŽn en de chronische ziekten. Ftalaten verstoren het endocriene systeem, dat de afgifte van hormonen regelt die de groei, het metabolisme en de seksuele ontwikkeling regelen.
De mannen met de hoogste niveaus van ftalaten hadden ook verhoogde biomarkers van ontsteking, en dit zijn waarschuwingssignalen van andere chronische aandoeningen, waaronder sommige kankers.
De ontdekking kan uitleggen waarom 'gezonde' diŽten die het belang van het eten van verse groenten en fruit aantonen, zo belangrijk zijn. Terwijl vers voedsel vaak los en zonder verpakking wordt verkocht, verwerken verwerkte voedingsmiddelen en koolzuurhoudende dranken de ftalaten uit hun verpakking of containers, en krijgen ze in ons lichaam.
Interessant genoeg, 82 procent van de geteste mannen was overgewicht of zwaarlijvig, opnieuw een algemeen probleem met het verwerken van verwerkte vruchten die hoger zijn in suikers.
Hoewel het onderzoek beperkt was tot mannen, zeggen de onderzoekers dat ze geen reden kunnen zien waarom ze niet dezelfde reacties bij vrouwen zouden zien.

Ftalaten verhogen het risico op allergie bij kinderen
Ftalaten, die worden gebruikt als weekmakers in kunststoffen, kunnen het risico op allergieŽn onder kinderen aanzienlijk verhogen, onderzoekers laten zien. Volgens deze studie bestaat een verhoogd risico op kinderen die allergisch astma ontwikkelen als de moeder tijdens zwangerschap en borstvoeding bijzonder zwaar is blootgesteld aan ftalaten. De moeder-kind cohort uit de LINA studie was het begin en eindpunt van deze translatie studie.

Printen

 

 

Reacties: