Home / Nieuws / ...

 

Nocturie en bloeddruk?*
Eerder onderzoek liet al zien dat veel zout in de voeding de kans nocturie doet verhogen. Nocturie is het verschijnsel waarbij iemand 's nachts één of meerdere keren moet opstaan om te plassen. Uit een nieuwe Japanse studie blijkt dat nocturie ook wel eens een gevolg kan zijn van hoge bloeddruk. Iemand die een keer op moet staan lijkt al een 40% hogere kans te hebben op hoge bloeddruk en bij vaker opstaan is die de kans volgens de studie nog groter.
(Juni 2019)


Trips to the toilet at night are a sign of high blood pressure
Trips to the toilet at night are a sign of high blood pressure, according to results from the Watari study presented at the 83rd Annual Scientific Meeting of the Japanese Circulation Society (JCS 2019). "Our study indicates that if you need to urinate in the night—called nocturia—you may have elevated blood pressure and/or excess fluid in your body," said study author Dr. Satoshi Konno, of the Division of Hypertension, Tohoku Rosai Hospital, Sendai, Japan. "If you continue to have nocturia, ask your doctor to check your blood pressure and salt intake."
JCS 2019 takes place in Yokohama. Joint scientific sessions are being held by the European Society of Cardiology (ESC) and JCS as part of the ESC Global Activities programme.
Previous research from Japan has reported that high salt intake is associated with nocturia. Compared to western countries, people in Japan eat more salt and are more likely to be "salt sensitive", meaning that their blood pressure rises more when salt is consumed. Taken together, these two factors mean that people in Japan are at greater risk of developing high blood pressure.
This study examined the link between nocturia and hypertension in the general Japanese population. The study enrolled 3,749 residents of Watari who had an annual health check in 2017. Blood pressure was measured and information on nocturia was obtained by questionnaire. Participants with blood pressure 140/90 mmHg or higher or prescribed antihypertensive drugs were considered hypertensive.
Nocturia (one or more nocturia events per night) was significantly associated with hypertension after controlling for possible confounders (odds ratio 1.4; p<0.01). The risk of hypertension rose significantly as the number of nocturia events per night increased (p for trend <0.01).
"We found that getting up in the night to urinate was linked to a 40% greater chance of having hypertension," said Dr. Konno. "And the more visits to the toilet, the greater the risk of hypertension."
Of the 1,882 participants who answered the questionnaire, 1,295 (69%) had nocturia. Dr. Konno said the results do not prove a causal relationship between nocturia and hypertension and may not apply to populations outside Japan. He said: "The relationship may be influenced by various factors including lifestyle, salt intake, ethnicity, and genetic background."
Dr. Mutsuo Harada, press coordinator for JCS 2019, said: "Hypertension is a national disease in Japan. The average salt intake in Japan is approximately 10 g/day, which is more than double the average salt intake worldwide (4 g/day). This excessive salt intake is related to our preference for seafood and soy sauce-based food, so salt restriction is difficult to carry out. Early detection and management of hypertension are very important to prevent cardiovascular diseases. We should keep in mind that nocturia is not only caused by urinary organ problems but also by systemic diseases such as hypertension."
ESC President Professor Barbara Casadei said: "More than one billion people have high blood pressure worldwide. High blood pressure is the leading global cause of premature death, accounting for almost ten million deaths in 2015. ESC guidelines recommend medication to reduce the risk of stroke and heart disease.3 A healthy lifestyle is also advised, including salt restriction, alcohol moderation, healthy eating, regular exercise, weight control, and smoking cessation." 

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Uitstapjes naar het toilet 's nachts zijn een teken van hoge bloeddruk
'S Nachts uitstapjes naar het toilet zijn een teken van hoge bloeddruk, volgens de resultaten van de Watari-studie gepresenteerd tijdens de 83e jaarlijkse wetenschappelijke bijeenkomst van de Japanese Circulation Society (JCS 2019). "Onze studie geeft aan dat als je in de nacht moet urineren, de zogenaamde nocturia, je verhoogde bloeddruk en / of overtollige vloeistof in je lichaam kunt hebben," zei studieauteur Dr. Satoshi Konno, van de divisie Hypertension, Tohoku Rosai Hospital , Sendai, Japan. "Als u nog steeds last heeft van nocturie, vraag dan uw arts om uw bloeddruk en zoutinname te controleren."
JCS 2019 vindt plaats in Yokohama. Gezamenlijke wetenschappelijke sessies worden gehouden door de European Society of Cardiology (ESC) en JCS als onderdeel van het ESC Global Activities-programma.
Eerder onderzoek uit Japan heeft gemeld dat hoge zoutinname wordt geassocieerd met nocturie. In vergelijking met westerse landen eten mensen in Japan meer zout en zijn ze meer kans om 'zoutgevoelig' te zijn, wat betekent dat hun bloeddruk meer stijgt als zout wordt geconsumeerd. Alles bij elkaar betekenen deze twee factoren dat mensen in Japan een groter risico lopen op het ontwikkelen van hoge bloeddruk.
Deze studie onderzocht het verband tussen nocturie en hypertensie in de algemene Japanse bevolking. De studie schreef 3.749 inwoners van Watari die in 2017 jaarlijks een gezondheidscontrole hadden. Bloeddruk werd gemeten en informatie over nocturie werd verkregen via een vragenlijst. Deelnemers met een bloeddruk van 140/90 mmHg of hoger of voorgeschreven antihypertensiva werden als hypertensief beschouwd.
Nocturia (een of meer nocturiegebeurtenissen per nacht) was significant geassocieerd met hypertensie na controle op mogelijke confounders (odds ratio 1,4; p <0,01). Het risico op hypertensie nam significant toe naarmate het aantal nocturiegebeurtenissen per nacht toenam (p voor trend <0,01).
"We vonden dat opstaan in de nacht om te plassen gekoppeld was aan een 40% grotere kans op hypertensie," zei Dr. Konno. "En hoe meer bezoeken aan het toilet, hoe groter het risico op hypertensie."
Van de 1.882 deelnemers die de vragenlijst hebben beantwoord, had 1.295 (69%) nocturie. Dr. Konno zei dat de resultaten geen causaal verband aantonen tussen nocturie en hypertensie en mogelijk niet van toepassing zijn op populaties buiten Japan. Hij zei: "De relatie kan worden beïnvloed door verschillende factoren, waaronder levensstijl, zoutinname, etniciteit en genetische achtergrond."
Dr. Mutsuo Harada, perscoördinator voor JCS 2019, zei: "Hypertensie is een nationale ziekte in Japan. De gemiddelde zoutinname in Japan is ongeveer 10 g / dag, wat meer is dan het dubbele van de gemiddelde zoutinname wereldwijd (4 g / dag Deze overmatige zoutinname hangt samen met onze voorkeur voor zeevruchten en voedsel op basis van sojasaus, dus zoutbeperking is moeilijk uit te voeren. Het vroegtijdig opsporen en behandelen van hypertensie is erg belangrijk om hart- en vaatziekten te voorkomen. wordt niet alleen veroorzaakt door urinewegproblemen, maar ook door systemische ziekten zoals hypertensie. "
President van het ESC, professor Barbara Casadei, zei: "Meer dan een miljard mensen hebben wereldwijd hoge bloeddruk, hoge bloeddruk is de belangrijkste oorzaak van vroegtijdig overlijden, goed voor bijna tien miljoen doden in 2015. ESC-richtlijnen bevelen medicatie aan om het risico op beroerte te verminderen en hartziekte.3 Een gezonde levensstijl wordt ook geadviseerd, waaronder zoutbeperking, alcoholmoderatie, gezond eten, regelmatige lichaamsbeweging, gewichtsbeheersing en stoppen met roken. "