Home / Nieuws / ...

 

Gezonde voeding tegen borstkanker*
Voeding met veel chlorogeenzuur blijkt volgens studie duidelijk minder kans te geven op borstkanker. De antioxidant cholorgeenzuur wordt in fruit, groenten en koffie aangetroffen. In de studie werden 12 jaar lang de voedingsgewoontes van ruim 11.000 vrouwen bekeken. Zij met de meeste inname van voeding met chlorogeenzuur bleken wel 65% minder kans te hebben op het krijgen van borstkanker.
(Juli 2019)


Study shows high phenolic acid intake—associated with a healthy diet—is associated with reduced breast cancer risk
by European Association for the Study of Obesity 
New research presented at this year's European Congress on Obesity (ECO) in Glasgow, Scotland shows that a high intake of phenolic acids—associated with a healthy diet—is associated with a decreased risk of postmenopausal breast cancer. The study is by Andrea Romanos Nanclares, University of Navarra, Pamplona, Spain, and colleagues. 
A high intake of phenolic acids, including hydroxybenzoic and hydroxycinnamic acids is linked to a healthy diet, with the latter being found in fruits, vegetables, cereal grains and coffee. Biological and epidemiological evidence also supports an inverse relationship between phenolic acid intake and obesity-related chronic disease. Despite this, there have been no previous studies into the relationship between phenolic acid consumption and the risk of developing postmenopausal breast cancer, one of the most important and most common cancers that is linked with obesity.
The team based their research on studying Mediterranean women selected from the SUN (Seguimiento Universidad de Navarra) cohort (all university graduates). They chose a sample of 11,028 women who had completed a validated 136-item food frequency questionnaire at the beginning of the study, and during an average 11.8 years of follow-up, there were 101 cases of breast cancer among the selected group. The types and quantities of phenolic acids consumed were calculated using the reported food intake data as well as a database on the phenolic acid content of each food item.
The authors found that an inverse association existed between hydroxycinnamic acids intake and breast cancer risk, so a higher consumption of these phenolic acids was associated with lower rates of cancer. The sample group was broken down into three groups (tertiles) according to their intake of specific types of phenolic acids, which revealed that the tertile of women with the highest consumption of hydroxycinnamic acids had a breast cancer risk 62% lower than the tertile with the lowest intake.
Chlorogenic acids; a type of hydroxycinnamic acid found in coffee, fruits, and vegetables were discovered to have the strongest inverse association with breast cancer risk. Women in the highest consumption tertile were 65% less likely to develop postmenopausal breast cancer compared to those in the lowest tertile.
The researchers conclude: "A higher intake of hydroxycinnamic acids, especially from chlorogenic acids—present in coffee, fruits and vegetables—was associated with decreased postmenopausal BC risk, possibly through reductions in adipose tissue inflammation, oxidative stress or insulin resistance. "
They add: "These findings support current World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research guidelines to adhere to a diet high in fruits and vegetables for cancer prevention." 

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Onderzoek wijst uit dat een hoge inname van fenolzuren - geassocieerd met een gezond dieet - geassocieerd is met een verminderd risico op borstkanker
door European Association for the Study of Obesity
Nieuw onderzoek gepresenteerd tijdens het Europese congres over obesitas (ECO) in Glasgow, Schotland, toont aan dat een hoge inname van fenolzuren - geassocieerd met een gezond dieet - geassocieerd is met een verminderd risico op postmenopauzale borstkanker. De studie is van Andrea Romanos Nanclares, de Universiteit van Navarra, Pamplona, Spanje en collega's.
Een hoge inname van fenolzuren, waaronder hydroxybenzoëzuur en hydroxykaneelzuren, is gekoppeld aan een gezond dieet, waarbij de laatste wordt aangetroffen in fruit, groenten, granen en koffie. Biologisch en epidemiologisch bewijs ondersteunt ook een omgekeerde relatie tussen inname van fenolzuur en chronisch lijden van obesitas. Desondanks zijn er geen eerdere onderzoeken geweest naar de relatie tussen de consumptie van fenolzuur en het risico op het ontwikkelen van postmenopauzale borstkanker, een van de belangrijkste en meest voorkomende vormen van kanker die verband houden met obesitas.
Het team baseerde zijn onderzoek op het bestuderen van mediterrane vrouwen geselecteerd uit het SUN (Seguimiento Universidad de Navarra) cohort (alle universitair afgestudeerden). Ze kozen een steekproef van 11.028 vrouwen die aan het begin van het onderzoek een gevalideerde vragenlijst over de voedingsfrequentie van 136 items hadden ingevuld en gedurende een gemiddelde follow-up van 11,8 jaar waren er 101 gevallen van borstkanker bij de geselecteerde groep. De soorten en hoeveelheden fenolzuren die werden geconsumeerd, werden berekend met behulp van de gerapporteerde gegevens over voedselinname en een database met het fenolzuurgehalte van elk voedselproduct.
De auteurs vonden dat er een omgekeerde associatie bestond tussen de inname van hydroxycinnamic zuren en het risico op borstkanker, dus een hogere consumptie van deze fenolzuren was geassocieerd met lagere percentages van kanker. De steekproefgroep werd onderverdeeld in drie groepen (tertielen) op basis van hun inname van specifieke soorten fenolzuren, waaruit bleek dat het tertiel van vrouwen met de hoogste consumptie van hydroxykaneelzuren een risico op borstkanker had dat 62% lager was dan het tertiel met de laagste inname.
Chlorogene zuren; een type hydroxykaneelzuur gevonden in koffie, fruit en groenten bleek de sterkste omgekeerde associatie te hebben met het risico op borstkanker. Vrouwen in de hoogste consumptie tertiel hadden 65% minder kans op het ontwikkelen van postmenopauzale borstkanker in vergelijking met degenen in het laagste tertiel.
De onderzoekers concluderen: "Een hogere inname van hydroxykaneelzuren, vooral van chlorogene zuren - aanwezig in koffie, fruit en groenten - was geassocieerd met verminderd postmenopauzaal BC risico, mogelijk door vermindering van de ontsteking van vetweefsel, oxidatieve stress of insulineresistentie."
Zij voegen eraan toe: "Deze bevindingen ondersteunen het huidige Wereldkankerfonds voor Kankeronderzoek / richtlijnen van het American Institute for Cancer Research om zich te houden aan een dieet met veel fruit en groenten voor de preventie van kanker."