Home / Nieuws / ...

 

Resveratrol voor een beter hartritme*
Uit een Canadese laboratoriumstudie blijkt dat resveratrol wel eens een goede voedingsstof kan zijn om atriumfibrilleren te kunnen behandelen. Atrium (boezem- of voorkamer)fibrilleren is een hartritmestoornis die bij wel 15% van de ouderen voorkomt. De tot nu gebruikte medicatie tegen deze stoornis heeft nogal wat bijwerkingen en zo blijkt uit deze studie kan de natuurlijke stof resveratrol, die vooral gevonden wordt in druiven, wijn en pinda's, een belangrijke basis zijn voor een nieuwe en goede behandeling tegen deze hartritmestoornis. De studie. (December 2013)


Wonder compound resveratrol the basis for new potential treatment for atrial fibrillation
An international research team led by medical scientists at the University of Alberta has shown that new medications based on resveratrol - a compound found in red wine and nuts - may be used to treat a common heart-rhythm problem known as atrial fibrillation. 
Faculty of Medicine & Dentistry researcher Peter Light and his colleagues recently published their findings in the peer-reviewed journal, British Journal of Pharmacology. They discovered that new resveratrol-based drugs they created that were used in the lab, helped regulate electrical activity in the heart by inhibiting irregular electrical currents, and by reducing the length of abnormal heart-rhythm episodes. These new medications they created targeted multiple activities in the cell, whereas current medications for heart rhythm problems target just one or two specific areas. 
The U of A team is now working on advancing their drug design with colleagues at the Centre for Drug Research and Development, and via TEC Edmonton. Light expects that clinical trials with the advanced drug design will start within the next three to five years. 
"We are at the next stage of developing a new oral medication for atrial fibrillation that patients could take on a daily basis to prevent this condition from occurring," says Light. "We are improving the medication's solubility, absorption, how it is metabolized and how long it stays in the blood stream." 
Few medications are currently on the market to help treat atrial fibrillation effectively and those medications may have many serious side effects. Because resveratrol is a natural product, Light and his colleagues hope the new drug would be better tolerated by the body. 
It has long been known that resveratrol has cardio-protective effects and seems to prevent some rhythm disorders of the heart, lowers blood pressure and reduces enlargement of the heart. 
"We have had a tremendous amount of success with resveratrol and have been at the leading edge of resveratrol research as it relates to cardiovascular disease so the transition to making new and improved medications based on resveratrol derivatives is a logical next step," says Jason Dyck, one of the researchers on the team. 
Atrial fibrillation is the most common abnormal heart rhythm problem affecting 1 in 200 people. It carries a five-fold increased risk of stroke, as well as an increased risk of heart failure and death. 
Light is director of the Alberta Diabetes Institute at the University of Alberta, the Dr. Charles A. Allard Chair in Diabetes Research, a professor of pharmacology and a member of the Mazankowski Alberta Heart Institute. 
His U of A colleagues included Jason Dyck from the Department of Pediatrics, Dennis Hall in the Department of Chemistry and Shaohua Wang from the Division of Cardiac Surgery. A number of researchers from Hungary also took part in the study, as well as scientists from Manitoba. 
This research was funded by the Canadian Institutes of Health Research and TEC Edmonton, with additional support from the Centre for Drug Research and Development through its in-kind contributions and innovation funds. 
University of Alberta Faculty of Medicine & Dentistry 

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Wonder middel resveratrol de basis voor nieuwe potentiŽle behandeling voor atriumfibrilleren
Een internationaal onderzoeksteam onder leiding van medische wetenschappers van de Universiteit van Alberta heeft aangetoond dat nieuwe medicijnen op basis van resveratrol - een verbinding die in rode wijn en noten - kunnen worden gebruikt om een gemeenschappelijke hart - ritme probleem bekend als boezemfibrilleren te behandelen.
Faculteit der Geneeskunde en Tandheelkunde onderzoeker Peter Licht en zijn collega's publiceerden hun bevindingen onlangs in het peer-reviewed tijdschrift , British Journal of Pharmacology . Zij ontdekten dat de nieuwe - resveratrol gebaseerde geneesmiddelen creŽerden ze die werden gebruikt in het lab , hielp regelen elektrische activiteit in het hart door het remmen onregelmatige elektrische stromen , en door het verminderen van de lengte van abnormaal hartritme afleveringen . Deze nieuwe medicijnen die ze gecreŽerd gerichte meerdere activiteiten in de cel , terwijl de huidige medicatie voor hartritmestoornissen richten slechts een of twee specifieke gebieden .
De U van een team is nu bezig met het bevorderen van hun drug design met collega's van het Centrum voor Drug Research and Development , en via TEC Edmonton . Licht verwacht dat klinische onderzoeken met het geavanceerde ontwerp van nieuwe geneesmiddelen zal beginnen in de komende drie tot vijf jaar .
"Wij zijn op de volgende fase van de ontwikkeling van een nieuwe orale medicatie voor atriumfibrilleren dat patiŽnten op een dagelijkse basis zou kunnen nemen om te voorkomen dat deze aandoening zich voordoet ", zegt Licht. " We verbeteren het medicijn oplosbaarheid , absorptie , hoe het wordt gemetaboliseerd en hoe lang in de bloedstroom . "
Weinig medicijnen zijn momenteel op de markt te helpen bij de behandeling van atriale fibrillatie effectief en die medicijnen kunnen veel ernstige bijwerkingen hebben . Omdat resveratrol is een natuurlijk product , Licht en zijn collega's hopen dat het nieuwe medicijn zou beter worden getolereerd door het lichaam .
Het is lang bekend dat resveratrol cardio - beschermende effecten en lijkt wat ritme aandoeningen van het hart te voorkomen , verlaagt de bloeddruk en vermindert vergroting van het hart .
" We hebben een enorme hoeveelheid succes met resveratrol hadden en hebben bij de voorrand van resveratrol onderzoek geweest als het gaat om hart-en vaatziekten , zodat de overgang naar het maken van nieuwe en betere medicijnen op basis van resveratrol derivaten is een logische volgende stap , " zegt Jason Dyck , een van de onderzoekers van het team.
Boezemfibrilleren is de meest voorkomende hartritmestoornis probleem dat 1 op de 200 mensen . Het draagt een vijfvoudige verhoogd risico op een beroerte , en een verhoogd risico op hartfalen en dood .
Licht is directeur van het Diabetes Alberta Institute van de Universiteit van Alberta , de dr. Charles A. Allard Stoel in Diabetes Research , een professor in de farmacologie en een lid van de Mazankowski Alberta Heart Institute .
Zijn U van een collega inbegrepen Jason Dyck van de afdeling Kindergeneeskunde , Dennis Hall in het departement Chemie en Shaohua Wang van de afdeling hartchirurgie . Een aantal onderzoekers uit Hongarije nam ook deel aan de studie , maar ook wetenschappers uit Manitoba .
Dit onderzoek werd gefinancierd door de Canadese Institutes of Health Research en TEC Edmonton , met extra steun van het Centrum voor Drug Research en ontwikkeling door middel van haar bijdragen in natura en innovatie fondsen.
Universiteit van Alberta Faculteit der Geneeskunde en Tandheelkunde

Printen

 

 

Reacties: