Home / Nieuws / ...

 

Alcohol en aderverkalking en een beroerte*
Uit een studie onder 2.600 Finnen die 11 tot 20 jaar gevolgd werden blijkt dat af en toe flink (6 glazen of meer) alcohol drinken een duidelijk hoger kans geeft op aderverkalking. Het hebben van een kater, los van de hoeveelheid gedronken alcohol doet de kans op een beroerte duidelijk verhogen. In tegenstelling tot matig alcohol gebruik wat een duidelijk lagere kans geeft op een beroerte geeft overmatig alcoholgebruik veel meer kans op allerlei aandoeningen. Abstract van de studie. (December 2013)


Excessive Alcohol Consumption Increases Progression of Atherosclerosis, Risk of Stroke
A Finnish population-based study showed that binge drinking was associated with increased atherosclerotic progression in an 11-year follow-up of middle-aged men. The progression of atherosclerosis was increased among men who consumed 6 drinks or more on one occasion. In addition, the risk of stroke increased among men who had at least one hangover per year. Hangovers increased the risk of stroke independent of the total amount of alcohol consumed.. Hypertension and overweight, in the presence of alcohol consumption, further increased the risk of stroke. Drinking large quantities of alcohol more than twice a week increased the risk of stroke mortality in men.
Ms Sanna Rantakömi, MSc, presented the results in her doctoral thesis at the University of Eastern Finland.
The prospective follow-up study was part of the FinDrink Study. The subjects were a population-based sample of more than 2,600 men living in eastern Finland and participating in the Kuopio Ischaemic Heart Disease Risk Factor Study (KIHD). The follow-up time was between 11 to 20 years. Alcohol consumption was assessed using the Nordic alcohol consumption inventory. Incident strokes were ascertained through the FINMONICA stroke register, which is the Finnish part of the WHO MONICA (Multinational Monitoring of Trends and determinants in Cardiovascular Diseases), and from the Finnish national hospital discharge register and death certificate registers.
Excessive alcohol consumption has been associated with a wide range of medical conditions. Moderate alcohol consumption is linked to a lower risk of stroke than abstinence, whereas heavy alcohol consumption has been associated with an increased risk of stroke and stroke mortality. In addition to alcohol consumption, the most important risk factors for stroke are hypertension, coronary artery disease, cardiac insufficiency, atrial fibrillation, type 2 diabetes, smoking, overweight, asymptomatic carotid artery stenosis and elevated levels of cholesterol.

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Overmatig alcoholgebruik verhoogt progressie van atherosclerose , risico op een beroerte
Een Finse populatie gebaseerde studie toonde aan dat binge drinking werd geassocieerd met een verhoogde atherosclerotische progressie in een 11 - jaar follow - up van mannen van middelbare leeftijd . De progressie van atherosclerose werd verhoogd bij mannen die 6 of meer drankjes geconsumeerd bij een gelegenheid . Bovendien is het risico op beroerte verhoogd bij mannen die minstens een kater per jaar hadden . Katers verhoogd het risico op een beroerte onafhankelijk van de totale hoeveelheid geconsumeerde alcohol .. Hypertensie en overgewicht , in aanwezigheid van alcohol , verder het risico van slag vergroot . Het drinken van grote hoeveelheden alcohol meer dan twee keer per week verhoogd het risico op beroerte sterfte bij mannen .
Mevrouw Sanna Rantakömi , MSc , presenteerde de resultaten in haar proefschrift aan de Universiteit van Oost-Finland .
De prospectieve follow - up studie was onderdeel van de FinDrink Study. De onderwerpen waren een populatie-gebaseerde steekproef van meer dan 2600 mannen die in Oost-Finland en de deelname aan de Kuopio ischemische hartziekten Risk Factor Study ( KIHD ) . De follow - up tijd was tussen de 11 tot 20 jaar . Alcoholgebruik werd gemeten met de Nordic alcoholgebruik inventaris. Incident slagen werden vastgesteld door de FINMONICA beroerte register, dat is het Finse deel van de WHO MONICA ( Multinational Monitoring van Trends en determinanten bij cardiovasculaire aandoeningen ) , en van de Finse nationale ontslag uit het ziekenhuis register en overlijdensakte registers .
Overmatig alcoholgebruik is geassocieerd met een breed scala aan medische aandoeningen . Matig alcoholgebruik is gekoppeld aan een lager risico op een beroerte dan onthouding , terwijl overmatig alcoholgebruik is geassocieerd met een verhoogd risico op een beroerte en beroerte sterfte. In aanvulling op alcoholgebruik , de belangrijkste risicofactoren voor een beroerte zijn hypertensie , coronaire hartziekten , hartinsufficiëntie , atriumfibrilleren , type 2 diabetes , roken , overgewicht , asymptomatische carotisstenose en verhoogde niveaus van cholesterol .

Printen

 

 

Reacties: