Home / Nieuws / ...

 

Bloeddruk medicijnen slecht voor ouderen*
Door de bijwerkingen van medicatie tegen hoge bloeddruk is de kans voor zeventigjarigen op een fatale val flink hoger, vergelijkbaar met de kans op een hartaanval of beroerte zo blijkt uit een Britse studie onder 5.000 zeventigjarigen die drie jaar gevolgd werden. 55% van de deelnemers nam medicatie tegen hoge bloeddruk met een normale dosis, 31% met een hoge dosis en slechts 14% nam geen medicatie tegen hoge bloeddruk. 446 personen kregen tijdens de studie te maken met een valpartij, 111 van hen overleefden de val niet. Zij die medicatie gebruikten hadden tot 40% meer kans op een val en zelfs ruim 200% meer kans als ze al eerder gevallen waren. Abstract van de studie. (Maart 2014)

 


Blood pressure drugs as deadly as heart attack and stroke for the over-70s 
Is it really old age or the drugs the elderly are given? Many problems associated with ageing can be caused by drugs and which has been confirmed this week by new research that demonstrates that pills for high blood pressure (hypertension) increase the risk of a fatal fall.
Antihypertensive drugs such as beta-blockers increase the risk by 40 per cent over three years, which is a similar risk profile to dying from a heart attack or stroke. Common side-effects to the drugs include dizziness, tiredness and blurred vision, all of which increase the risk of falling.
Researchers at Yale School of Medicine, who made the discovery, say the elderly are left with a tough choice: take a drug and increase the risk of a fatal fall, or don’t take the drug and run the risk of a heart attack or a stroke.
They analysed the impact of the drugs on a group of around 5,000 people aged 70 and older for three years; of these, 14 per cent weren’t taking any medication, 55 per cent were taking drugs in moderate dosages, and 31 per cent were taking a high dose.
During the three years, 446 of the group suffered serious injury from a fall and 111 of them died. Those taking medication for high blood pressure were between 30 and 40 per cent more likely to suffer a fall, and the risk doubled for those who had suffered a fall before.
Around 5 million over-70s in the UK take an antihypertensive.

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Bloeddrukdrugs zo dodelijk als een hartaanval en beroerte voor 70-plussers
Is het echt ouderdom of de drugs ouderen worden gegeven ? Veel problemen geassocieerd met veroudering kan worden veroorzaakt door geneesmiddelen en die is deze week bevestigd nieuw onderzoek dat aantoont dat pillen voor hoge bloeddruk ( hypertensie ) het risico van een fatale val .
Antihypertensiva , zoals bčtablokkers verhogen het risico met 40 procent over drie jaar , dat is een vergelijkbaar risicoprofiel te sterven aan een hartaanval of een beroerte . Vaak voorkomende bijwerkingen van de geneesmiddelen zijn onder meer duizeligheid , vermoeidheid en wazig zien , die allemaal het risico om te vallen .
Onderzoekers aan de Yale School of Medicine , die deed de ontdekking , zeggen de ouderen blijven zitten met een moeilijke keuze : neem een drug en het risico van een fatale val , of het geneesmiddel niet te nemen en lopen het risico van een hartaanval of een beroerte .
Zij analyseerden het effect van de drugs op een groep van ongeveer 5.000 mensen 70 jaar en ouder voor drie jaar; van deze , 14 procent waren niet nemen van medicatie , 55 procent waren het nemen van drugs in een matige doseringen , en 31 procent waren die een hoge dosis .
Tijdens de drie jaar , 446 van de groep liepen ernstig letsel als gevolg van een val en 111 van hen stierven . Die medicijnen voor hoge bloeddruk waren tussen de 30 en 40 procent meer kans op een val te lijden , en het risico verdubbeld voor diegenen die een val eerder had geleden.
Ongeveer 5 miljoen 70-plussers in het Verenigd Koninkrijk nemen een hoge bloeddruk

Printen

 

 

Reacties: