Home / Nieuws / ...

 

Pure chocolade is goed voor het hart*
Uit een kleine Nederlandse studie onder 44 mannen blijkt dat pure chocolade stofjes bevat die slagaderen hun flexibiliteit teruggeven en voorkomen dat witte bloedcellen aan de wanden van bloedvaten blijven plakken. Alle mannen hadden last van overgewicht en waren van middelbare leeftijd. Ze aten gedurende twee perioden van vier weken dagelijks 70 gram pure chocolade. De proefpersonen aten dan gewone pure chocolade of pure chocolade met daarin extra flavono´den. Uit het onderzoek is gebleken dat pure chocolade ervoor zorgde dat de slagaderen van de mannen flexibeler werden en voorkwam dat witte bloedcellen aan de wanden van bloedvaten bleven plakken. Een andere opvallende conclusie die de onderzoekers kunnen trekken, is dat chocolade met extra flavono´den geen groter effect heeft op de slagaderen en mate waarin witte bloedcellen aan bloedvaten blijven plakken dan chocolade met een normale hoeveelheid flavono´den. ôWe schetsen een completer beeld van de invloed die chocoladeconsumptie op de gezondheid van de vaten heeft en tonen aan dat het vergroten van de hoeveelheid flavono´den geen extra voordeel oplevert voor de gezondheid van de vaten,ö vertelt onderzoeker Diederik Esser. Zowel de stijfheid van de slagaderen als de witte bloedcellen die aan bloedvaten blijven plakken spelen een belangrijke rol bij aderverkalking. Zo draagt chocolade dus bij aan een gezonder hart- en vaatstelsel. Mensen die regelmatig pure chocolade eten hebben doorgaans ook minder lichaamsvet. De studie. (Maart 2014)

 

 

Why dark chocolate is good for your heart
It might seem too good to be true, but dark chocolate is good for you and scientists now know why. Dark chocolate helps restore flexibility to arteries while also preventing white blood cells from sticking to the walls of blood vessels. Both arterial stiffness and white blood cell adhesion are known factors that play a significant role in atherosclerosis. What's more, the scientists also found that increasing the flavanol content of dark chocolate did not change this effect. This discovery was published in the March 2014 issue of The FASEB Journal.
"We provide a more complete picture of the impact of chocolate consumption in vascular health and show that increasing flavanol content has no added beneficial effect on vascular health," said Diederik Esser, Ph.D., a researcher involved in the work from the Top Institute Food and Nutrition and Wageningen University, Division of Human Nutrition in Wageningen, The Netherlands. "However, this increased flavanol content clearly affected taste and thereby the motivation to eat these chocolates. So the dark side of chocolate is a healthy one."
To make this discovery, Esser and colleagues analyzed 44 middle-aged overweight men over two periods of four weeks as they consumed 70 grams of chocolate per day. Study participants received either specially produced dark chocolate with high flavanol content or chocolate that was regularly produced. Both chocolates had a similar cocoa mass content. Before and after both intervention periods, researchers performed a variety of measurements that are important indicators of vascular health. During the study, participants were advised to refrain from certain energy dense food products to prevent weight gain. Scientists also evaluated the sensory properties of the high flavanol chocolate and the regular chocolate and collected the motivation scores of the participants to eat these chocolates during the intervention.
"The effect that dark chocolate has on our bodies is encouraging not only because it allows us to indulge with less guilt, but also because it could lead the way to therapies that do the same thing as dark chocolate but with better and more consistent results," said Gerald Weissmann, M.D., Editor-in-Chief of The FASEB Journal. "Until the 'dark chocolate drug' is developed, however, we'll just have to make do with what nature has given us!"
Journal Reference:
D. Esser, M. Mars, E. Oosterink, A. Stalmach, M. Muller, L. A. Afman. Dark chocolate consumption improves leukocyte adhesion factors and vascular function in overweight men. The FASEB Journal, 2013; 28 (3): 1464 DOI: 10.1096/fj.13-239384 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Waarom pure chocolade is goed voor je hart
Het is misschien te mooi lijkt om waar te zijn , maar pure chocolade is goed voor je en wetenschappers nu weten waarom . Donkere chocolade helpt flexibiliteit te herstellen slagaders , terwijl ook het voorkomen van witte bloedcellen uit het vasthouden aan de wanden van de bloedvaten . Zowel arteriŰle stijfheid en witte bloedcellen adhesie zijn bekende factoren die een belangrijke rol spelen bij atherosclerose . Wat meer is , de wetenschappers vonden ook dat het verhogen van de flavanolgehalte van donkere chocolade dit effect niet heeft gewijzigd . Deze ontdekking werd gepubliceerd in het maart 2014 nummer van The FASEB Journal .
" We geven een vollediger beeld van de impact van de consumptie van chocolade in vasculaire gezondheid en laten zien dat het verhogen flavanolgehalte heeft geen toegevoegde gunstig effect op de vasculaire gezondheid ", aldus Diederik Esser , Ph.D. , een onderzoeker betrokken bij het werk van de Top Institute Food and Nutrition en Wageningen Universiteit , Afdeling Humane Voeding in Wageningen , Nederland . "Echter , deze toegenomen inhoud flavanol de motivatie om deze chocolade te eten duidelijk be´nvloed smaak en zo . Dus de donkere kant van chocolade is een gezond is . "
Om deze ontdekking te maken , Esser en collega's analyseerden 44 mannen met overgewicht op middelbare leeftijd over twee periodes van vier weken als ze verbruikt 70 gram chocolade per dag . Studie deelnemers kregen ofwel speciaal geproduceerde donkere chocolade met een hoog flavanolgehalte of chocolade die regelmatig werd geproduceerd . Beide bonbons had een soortgelijke cacaomassa inhoud . Voor en na beide periodes interventie, voerden de onderzoekers een verscheidenheid van metingen die belangrijke indicatoren van de vasculaire gezondheid. Tijdens de studie werden de deelnemers geadviseerd af te zien van bepaalde energierijke voedingsmiddelen om gewichtstoename te voorkomen . Wetenschappers geŰvalueerd ook de sensorische eigenschappen van de hoge flavanol chocolade en de gewone chocolade en de motivatie scores van de deelnemers verzameld om deze chocolade te eten tijdens de interventie .
" Het effect dat donkere chocolade heeft op ons lichaam stimuleert niet alleen omdat het ons toelaat om te genieten met minder schuld, maar ook omdat het de weg zou kunnen leiden tot therapieŰn die hetzelfde doen als pure chocolade , maar met betere en meer consistente resultaten , "zei Gerald Weissmann , MD , Editor-in -Chief van The FASEB Journal . "Tot de ' donkere chocolade drug ' wordt ontwikkeld , maar we zullen gewoon moeten doen met wat de natuur ons gegeven heeft ! "


Printen

 

 

Reacties: