Home / Nieuws / ...

 

Bloeddruk van 140 lijkt veilig
Mensen met hypertensie lopen minder kans op cardiovasculaire ellende als hun systolische bloeddruk onder de 140 mm Hg komt, maar verdere verlaging naar onder de 120 levert niet meer op. Dit stellen Carlos Rodriguez e.a. op basis van langlopend onderzoek. De resultaten staan in JAMA Internal Medicine.
De onderzoeksgroep van Rodriguez e.a. volgt vanaf eind jaren ‘80 mensen met hypertensie, en registreerde de eerste periode om de drie jaar de bloeddruk (BP). Op basis daarvan werden ze in groepen verdeeld: systolische BP onder 120, tussen 120 en 140, en boven 140 mm Hg. Daarbij werd geen rekening gehouden met hoe deze bloeddruk was bereikt: wel of niet met antihypertensiva, en hoeveel bijvoorbeeld. De groep met de hoogste BP liep tijdens de follow-up (op moment van meten ruim 20 jaar) meer risico op een cardiovasculair incident (hartfalen, hartaanval, ischemisch CVA of overlijden gerelateerd aan hart- en vaatziekte) dan de andere. Maar tussen de twee eerste groepen was geen verschil aantoonbaar.
In een commentaar wijst Paul Arthur James erop dat het definitieve antwoord op de vraag naar welke BP moet worden gestreefd, met dit observationeel onderzoek nog niet is geleverd. Hij wijst op een ander opvallend verschil tussen de groepen: in de hoge-BP-groep nam maar 46 procent medicatie, tegenover 90 en 99 procent in de andere. Het zou meer opleveren om die eerste categorie patiënten aan de pillen te krijgen, dan om bij de patiënten die het al ‘goed doen’ naar ‘nog beter’ te streven. 
Sophie Broersen
· JAMA Intern Med. Doi: 10.1001/jamainternmed.2014.2482 
· en Doi: 10.1001/jamainternmed.2014.1000 
Medisch Contact. (Juni 2014)

 


Printen

 

 

Reacties: