Home / Nieuws / ...

 

Bewerkt vlees en hartfalen*
Het regelmatig eten van bewerkt roodvlees blijkt volgens een studie de kans op hartfalen en het doodgaan eraan flink te verhogen. Aan de Zweedse studie deden ruim 37.000 mannen van 45 jaar en ouder mee en ze werden 12 jaar gevolgd. Bewerkt roodvlees bestaat uit roodvlees gerookt, ingelegd, gezouten of behandeld met bewaarmiddelen. Voorbeelden zijn vleeswaren, worsten, bacon en hotdogs. Tijdens de studie kregen 2.891 mannen hartfalen en overleden 266 aan de ziekte. Zij die het meeste bewerkt roodvlees aten, 75 gram/dag of meer hadden 28% meer kans op hartfalen dan zij met de laagste inname van 25 gram/dag of minder. Zij die het meeste bewerkt roodvlees aten hadden ook twee keer zoveel kans om dood te gaan aan hartfalen. Iedere extra inname van 50 gram bewerkt roodvlees deed de kans op hartfalen met 8% stijgen en het doodgaan eraan met wel 38%. Onbewerkt vlees bleek volgens de studie geen invloed te hebben op de kans op hartfalen. De studie. (September 2014)


 

Men who eat processed red meat at higher risk of heart failure, death
Men who eat moderate amounts of processed red meat may have an increased risk of incidence and death from heart failure, according to a study in Circulation: Heart Failure, an American Heart Association journal. 
Processed meats are preserved by smoking, curing, salting or adding preservatives. Examples include cold cuts (ham, salami), sausage, bacon and hot dogs. 
"Processed red meat commonly contains sodium, nitrates, phosphates and other food additives, and smoked and grilled meats also contain polycyclic aromatic hydrocarbons, all of which may contribute to the increased heart failure risk," said Alicja Wolk, D.M.Sc., senior author of the study and professor in the Division of Nutritional Epidemiology at the Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institutet in Stockholm, Sweden. "Unprocessed meat is free from food additives and usually has a lower amount of sodium." 
The Cohort of Swedish Men study - the first to examine the effects of processed red meat separately from unprocessed red meat - included 37,035 men 45-79 years old with no history of heart failure, ischemic heart disease or cancer. Participants completed a questionnaire on food intake and other lifestyle factors and researchers followed them from 1998 to the date of heart failure diagnosis, death or the end of the study in 2010. 
After almost 12 years of follow-up, researchers found: 
Heart failure was diagnosed in 2,891 men and 266 died from heart failure. 
Men who ate the most processed red meat (75 grams per day or more) had a 28 percent higher risk of heart failure compared to men who ate the least (25 grams per day or less) after adjusting for multiple lifestyle variables. 
Men who ate the most processed red meat had more than a 2-fold increased risk of death from heart failure compared to men in the lowest category. 
For each 50 gram (e.g. 1-2 slices of ham) increase in daily consumption of processed meat, the risk of heart failure incidence increased by 8 percent and the risk of death from heart failure by 38 percent. 
The risk of heart failure or death among those who ate unprocessed red meat didn't increase. 
At the beginning of the study, participants completed a 96-item questionnaire about their diet. Processed meat questions focused on consumption of sausages, cold cuts (ham/salami), blood pudding/sausages and liver pate over the last year. Unprocessed meat questions covered pork and beef/veal, including hamburger or ground-minced meat. 
Results of the study for total red meat consumption are consistent with findings from the Physicians' Health Study, in which men who ate the most total red meat had a 24 percent higher risk of heart failure incidence compared to those who ate the least. 
"To reduce your risk of heart failure and other cardiovascular diseases, we suggest avoiding processed red meat in your diet, and limiting the amount of unprocessed red meat to one to two servings per week or less," said Joanna Kaluza, Ph.D., study lead author and assistant professor in the Department of Human Nutrition at Warsaw University of Life Sciences in Poland. "Instead, eat a diet rich in fruit, vegetables, whole grain products, nuts and increase your servings of fish." 
Researchers said they expect to find similar associations in a current study conducted with women. 
Almost 6 million Americans have heart failure and about 50 percent die within five years of diagnosis. The healthcare costs and loss of productivity due to heart failure are an estimated $34 billion each year, researchers said. 
The American Heart Association recommends that people eat a dietary pattern that emphasizes fruits, vegetables, whole grains, low-fat dairy products, poultry, fish, and nuts while limiting red meat and sugary foods and beverages. For people who eat meat, choose lean meats and poultry without skin and eat fish at least twice a week - preferably fish high in omega-3 fatty acids such as salmon, trout, and herring. 

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Mannen die eten verwerkt rood vlees een hoger risico op hartfalen, dood 
Mannen die matige hoeveelheden verwerkt rood vlees eten kan een verhoogd risico op incidentie en sterfte aan hartfalen hebben, volgens een studie in Circulation: hartfalen, een American Heart Association journal. 
Vleeswaren worden bewaard door het roken, zouten, zouten of het toevoegen van bewaarmiddelen. Voorbeelden zijn onder meer vleeswaren (ham, salami), worst, bacon en hotdogs. 
"Bewerkt rood vlees bevat vaak natrium, nitraten, fosfaten en andere additieven voor levensmiddelen, en gerookt en gegrild vlees bevatten ook polycyclische aromatische koolwaterstoffen, die allemaal kunnen bijdragen aan het verhoogde risico op hartfalen", zegt Alicja Wolk, DMSc., Senior auteur van de studie en professor in de afdeling Nutritional Epidemiology van het Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institutet in Stockholm, Zweden. "Onverwerkt vlees is vrij van additieven en heeft meestal een lagere hoeveelheid natrium." 
Het Cohort van de Zweedse mannen studie - de eerste om de effecten van verwerkte rood vlees apart van onverwerkt rood vlees te onderzoeken - inclusief 37.035 mannen 45-79 jaar oud, zonder voorgeschiedenis van hartfalen, ischemische hartziekte of kanker. Deelnemers vulden een vragenlijst in over de voedselinname en andere leefstijlfactoren en onderzoekers volgden hen van 1998 tot de datum van hartfalen diagnose, dood of het einde van de studie in 2010. 
Na bijna 12 jaar follow-up, vonden de onderzoekers: 
Hartfalen werd gediagnosticeerd bij 2.891 mannen en 266 overleden aan hartfalen. 
Mannen die het meest verwerkt rood vlees (75 gram per dag of meer) aten hadden een 28 procent hoger risico op hartfalen in vergelijking met mannen die het minst (25 gram per dag of minder) aten na correctie voor meervoudige lifestyle variabelen. 
Mannen die het meest verwerkt rood vlees aten hadden meer dan een 2-voudig verhoogd risico op overlijden door hartfalen in vergelijking met mannen in de laagste categorie. 
Per 50 gram (bijvoorbeeld 1-2 plakken ham) verhoogde dagelijkse consumptie van bewerkt vlees, het risico van hartfalen incidentie met 8 procent en het risico van overlijden door hartfalen met 38 procent. 
Het risico op hartfalen of overlijden bij mensen die onbewerkt rood vlees niet te verhogen aten. 
Aan het begin van de studie deelnemers vulden een 96-punt vragenlijst over hun dieet. Bewerkt vlees vragen gericht op de consumptie van worst, vleeswaren (ham / salami), bloedworst / worst en pate in het afgelopen jaar. Onverwerkt vlees vragen bedekt varkens-en rundvlees / kalfsvlees, waaronder hamburger of-gemalen gehakt. 
Resultaten van het onderzoek voor de totale consumptie van rood vlees zijn in overeenstemming met de bevindingen van de Physicians 'Health Study, waarin de mensen die het meest totale rood vlees aten hadden een 24 procent hoger risico op hartfalen incidentie in vergelijking met degenen die het minst aten. 
"Om het risico op hartfalen en andere hart-en vaatziekten te verminderen, raden we vermijden verwerkt rood vlees in uw dieet, en het beperken van de hoeveelheid onverwerkt rood vlees een tot twee porties per week of minder," zei Joanna Kaluza, Ph.D. , studie hoofdauteur en assistent-professor bij de afdeling Humane Voeding aan de Universiteit van Warschau of Life Sciences in Polen. "In plaats daarvan, eet een dieet rijk aan fruit, groenten, volkoren producten, noten en het verhogen van uw porties vis." 
De onderzoekers zeiden dat ze verwachten dat vergelijkbare organisaties te vinden in een lopende studie uitgevoerd met vrouwen. 
Bijna 6 miljoen Amerikanen hebben hartfalen en ongeveer 50 procent sterft binnen vijf jaar na de diagnose. De kosten voor de gezondheidszorg en het verlies van productiviteit als gevolg van hartfalen zijn een schatting 34000000000 $ per jaar, aldus de onderzoekers. 
De American Heart Association beveelt aan dat mensen eten een voedingspatroon dat fruit, groenten, volle granen, magere zuivelproducten, gevogelte, vis en noten benadrukt terwijl het beperken van rood vlees en suikerhoudende voedingsmiddelen en dranken. Voor mensen die vlees eten, kiezen voor mager vlees en gevogelte zonder vel en eet vis minstens twee keer per week - bij voorkeur vis hoog in omega-3 vetzuren, zoals zalm, forel en haring.

Printen

 

 

Reacties: