Home / Nieuws / ...

 

Wei proteÔnes voor betere bloedsuikerwaarden bij diabetes*
Uit een kleine IsraŽlische studie blijkt dat weiproteÔnes kunnen zorgen voor duidelijk betere bloedsuikerwaarden. Deelnemers aan de studie, allen met diabetes type-2, kregen of 50 gram wei in 250 ml water te drinken of een placebodrank voorafgaande aan een ontbijt met hoge glycemische index om direct na de maaltijd een zo hoog mogelijke bloedsuikerpiek uit te lokken. Bloedmonsters werden genomen, voorafgaande aan het ontbijt en verder na 15 minuten en daarna iedere 30 minuten tot 3 uur na het ontbijt. Tijdens die drie uren waren de bloedsuikerwaarden in de wei-groep gemiddeld 28% lager dan in de placebogroep. De waarden insuline en C-peptide (een maat voor de endogene insulineproductie) en GLP-1 (glucagon-like peptide, een menselijk eiwit dat een regulerende werking heeft op de bloedsuikerspiegel) bleken duidelijk hoger te zijn, resp. 105, 43 en 141%. Opmerkelijk was ook de snelle insuline reactie binnen 30 minuten na het ontbijt deze was in de wei-groep 96% hoger dan in de placebogroep. De studie. (September 2014)


 

In people with diabetes, consuming whey protein before meals could help improve blood glucose control
New research published in Diabetologia (the journal of the European Association for the Study of Diabetes) suggests that consuming whey protein before a regular breakfast reduces the blood sugar spikes seen after meals and also improves the body's insulin response. Thus whey protein could be an additional tool to help control blood sugar in patients with diabetes. 
The research was conducted in Israel by Professor Daniela Jakubowicz and Dr Julio Wainstein (Wolfson Medical Center, Tel Aviv University), Professor Oren Froy (Hebrew University of Jerusalem), Professor Bo Ahrťn (Lund University, Sweden) and colleagues. 
Protein consumption is known to stimulate the production of glucagon-like peptide-1 (GLP-1), a gut hormone that in turn stimulates insulin production. Thus the researchers hypothesised that stimulating GLP-1 production by consuming whey protein before a meal would improve the body's blood sugar control following a meal. 
The study included 15 people with well-controlled type 2 diabetes who were not taking any medications except for sulfonylureas or metformin (oral diabetes drugs). These participants consumed, on two separate days, 50 g whey in 250 ml water or placebo (250 ml water) followed by a standardised high-glycaemic-index breakfast in a hospital setting. The breakfast contained 3 slices of white bread and sugar-containing jelly, a meal designed to produce the maximum post-meal glucose spike. A blood sample was taken 30 minutes before the meal, and the whey protein or placebo drink was served at that point. Further blood samples were taken when the meal was served (0 mins) and at 15, 30, 60, 90, 120, 150 and 180 mins. 
Patients were randomised to either the whey protein or placebo arm of the study, but the crossover design of the trial meant that all participants did both the whey protein and placebo arms, with two weeks between visits. This design also means that the study was statistically well powered despite the small number of participants. 
The results showed that over the whole 180 min post-meal period, glucose levels were reduced by 28% after whey protein pre-load compared with no whey protein. Insulin and C-peptide (a building block of insulin) responses were both significantly higher (by 105% and 43%, respectively) in the whey protein group. Notably, the early insulin response (meaning within the first 30 minutes following breakfast) was 96% higher after whey protein than with placebo. This is especially important since the loss of early insulin response is the most important deficiency in diabetic individuals and a major contributor to the post-meal rise in blood glucose. Additionally, both total GLP-1 (tGLP-1) and intact GLP-1 (iGLP-1) levels were significantly higher (by 141% and 298%, respectively) with whey protein pre-load. 
The authors conclude: "In summary, consumption of whey protein shortly before a high-glycaemic-index breakfast increased the early and late post-meal insulin secretion, improved GLP-1 responses and reduced post-meal blood sugar levels in type 2 diabetic patients. Whey protein may therefore represent a novel approach for enhancing glucose-lowering strategies in type 2 diabetes." They add that such treatment would be cheap and easy to administer, with patients able to use any brand of whey protein concentrate which has no added sugar or other nutrients. 
Based on the findings of this study, the authors are considering conducting a long-term clinical trial to discover if the beneficial effects of administering whey protein on blood sugar, insulin, and GLP-1 are long lasting. 

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Bij mensen met diabetes, het consumeren van wei-eiwit voor de maaltijd kan helpen bij het verbeteren van de bloedglucoseregulatie 
Nieuw onderzoek gepubliceerd in Diabetologia (het tijdschrift van de Europese Vereniging voor de Studie van Diabetes) suggereert dat de consumptie van wei-eiwit voor een regelmatige ontbijt verlaagt de bloedsuikerspiegel pieken gezien na de maaltijd en ook verbetert de insuline reactie van het lichaam. Dus wei-eiwit kan een extra hulpmiddel om de controle bloedsuiker te helpen bij patiŽnten met diabetes. 
Het onderzoek werd uitgevoerd in IsraŽl door professor Daniela Jakubowicz en Dr Julio Wainstein (Wolfson Medisch Centrum, Universiteit van Tel Aviv), Professor Oren Froy (Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem), Professor Bo ńhren (Lund University, Zweden) en collega's. 
ProteÔne consumptie bekend om de productie van glucagon-achtige peptide-1 (GLP-1), een gut hormoon dat stimuleert weer insulineproductie stimuleren. Aldus de onderzoekers de hypothese dat het stimuleren van GLP-1-productie door het consumeren van wei-eiwit voor een maaltijd in het lichaam de bloedsuikerspiegel na een maaltijd zou verbeteren. 
De studie omvatte 15 mensen met een goed gecontroleerde diabetes type 2, die niet werden het nemen van medicatie, behalve voor sulfonylureumderivaten of metformine (orale diabetes drugs). Deze deelnemers geconsumeerd, op twee afzonderlijke dagen, 50 g wei in 250 ml water of een placebo (250 ml water), gevolgd door een gestandaardiseerde high-glycemische-index ontbijt in een ziekenhuis. Het ontbijt bevatte 3 sneetjes wit brood en suikerhoudende gelei, een maaltijd ontworpen om de maximale na de maaltijd glucose spike produceren. Een bloedmonster werd genomen 30 minuten voor de maaltijd, en de wei-eiwit of een placebo drankje werd geserveerd op dat punt. Aanvullende bloedmonsters werden genomen bij de maaltijd was (0 minuten) en 15, 30, 60, 90, 120, 150 en 180 minuten. 
PatiŽnten werden gerandomiseerd naar een van de wei-eiwit of de placebo-arm van de studie, maar de cross-over ontwerp van het proces hield in dat alle deelnemers deden zowel de wei-eiwit en de placebo-armen, met twee weken tussen de bezoeken. Dit ontwerp betekent ook dat de studie statistisch goed werd aangedreven, ondanks het kleine aantal deelnemers. 
De resultaten toonden aan dat over de gehele 180 min postprandiale periode glucose waren verlaagd met 28% wei-eiwit na pre-load vergelijking met geen wei-eiwit. Insuline en C-peptide (a bouwsteen insuline) responsen waren beide significant hoger (met 105% en 43%, respectievelijk) in weiproteÔne fractie. Met name de vroege insulinerespons (dwz binnen de eerste 30 minuten na het ontbijt) was 96% hoger na weiproteÔne dan bij placebo. Dit is bijzonder belangrijk aangezien het verlies van de vroege insulinerespons is de belangrijkste tekortkoming van diabetische individuen en een belangrijke bijdrage aan de post-maaltijd stijging van bloedglucose. Bovendien, zowel totaal GLP-1 (tGLP-1) en intacte GLP-1 (iGLP-1) significant hoger (met 141% en 298%, respectievelijk) met wei-eiwit pre-load. 
De auteurs concluderen: "In het kort, de consumptie van wei-eiwit kort voor een hoge glycemische index ontbijt steeg de vroege en late post-maaltijd insuline secretie, verbeterde GLP-1 reacties en verminderde na de maaltijd de bloedsuikerspiegel bij type 2 diabetespatiŽnten . Wei-eiwit kan derhalve een nieuwe benadering voor het verbeteren glucoseverlagend strategieŽn bij type 2 diabetes. "Zij voegen daaraan toe dat een dergelijke behandeling goedkoop en eenvoudig te beheren zou zijn, met de patiŽnten in staat om elk merk van wei-eiwitconcentraat, die geen heeft toegevoegde suiker of andere voedingsmiddelen te gebruiken. 
Op basis van de bevindingen van deze studie, zijn de auteurs overwegen het uitvoeren van een lange-termijn klinische studie om te ontdekken of de gunstige effecten van het toedienen van wei-eiwit op de bloedsuikerspiegel, insuline en GLP-1 lang zijn blijvend.

Printen

 

 

Reacties: