Home / Nieuws / ...

 

Wijn met bewegen tegen hart- en vaatziektes*
Uit een studie onder 146 personen, met een verhoogd risico op hart- en vaatziektes, blijkt dat het met mate drinken van wijn voordelen geeft alleen als men ook wat meer gaat bewegen. Een jaar lang werd met mate wijn gedronken en werden markers voor aderverkalking, waaronder cholesterolwaarden gemeten. Eerdere studies hebben al laten zien dat het matig drinken van wijn waarden goed cholesterol (HDL) zouden verhogen. Uit deze studie blijkt nu dat alleen het drinken van wijn zowel rood of wit GEEN invloed heeft op waarden goed cholesterol (HDL), wel op de bloedwaarden slecht cholesterol (LDL) die gingen wat omlaag zo ook de waarden totaal cholesterol doch alleen bij de rode wijn drinkers. Gaat men echter ook twee keer in de week wat bewegen dan blijkt volgens de studie het matig drinken van wijn wel voordelen te geven. Nu ging wel het goede cholesterol (HDL) omhoog en zakten bij iedereen het slechte en totaal cholesterol.
(November 2014)


 

Heart disease patients need to exercise to benefit from the protective effects of wine
Wine only protects against cardiovascular disease (CVD) in people who exercise, according to results from the In Vino Veritas (IVV) study presented at ESC Congress by Professor Milos Taborsky from the Czech Republic. 
Professor Taborsky said: "This is the first randomised trial comparing the effects of red and white wine on markers of atherosclerosis 1 in people at mild to moderate risk of CVD. We found that moderate wine drinking was only protective in people who exercised. Red and white wine produced the same results." 
Evidence suggesting that mild to moderate consumption of wine protects against cardiovascular disease has been accumulating since the early 1990s. In particular, retrospective studies have found that wine increases levels of HDL, the "good" cholesterol. But until now there has been no long-term, prospective, randomised study comparing the effects of red and white wine on HDL cholesterol and other markers of atherosclerosis. 
The IVV study 2 is the first long-term, prospective randomised trial comparing the effect of red and white wine on markers of atherosclerosis. The study included 146 people with mild to moderate risk of cardiovascular disease according to the HeartScore 3 . Participants were randomised to one year of moderate consumption of red wine (Pinot Noir) or white wine (Chardonnay-Pinot) from the same year and wine region of the Czech Republic. 
Moderate consumption was the World Health Organization definition of 0.2 L for women and 0.3 L for men, a maximum of five times a week. The primary endpoint was the level of HDL cholesterol at one year. Secondary endpoints were levels of other markers of atherosclerosis including LDL cholesterol. Participants consumed their usual diet. 
Participants kept a logbook on their consumption of wine and other alcoholic beverages, medication use, and amount and type of exercise. They were required to return the corks from the wine bottles to confirm that they had drank the wine rather than sold it. 
The researchers found that there was no difference between HDL cholesterol levels at the beginning of the study compared to one year in either the red or white wine groups. LDL cholesterol was lower in both groups at one year while total cholesterol was lower only in the red wine group. 
Professor Taborsky said: "A rise in HDL cholesterol is the main indication of a protective effect against CVD, therefore we can conclude that neither red or white wine had any impact on study participants as a whole." 
He added: "The only positive and continuous result was in the subgroup of patients who took more exercise, which means regular exercise at least twice a week, plus the wine consumption. In this group HDL cholesterol increased and LDL and total cholesterol decreased in the red and white wine groups. There may be some synergy between the low dose of ethyl alcohol in wine and exercise which is protective against CVD." 
He continued: "In a future study we will compare the effects of red and white wine on markers of atherosclerosis in patients at high risk for CVD who take statins and do regular exercise. We hope to find that moderate wine consumption is safe in these patients." 
Professor Taborsky concluded: "Our current study shows that the combination of moderate wine drinking plus regular exercise improves markers of atherosclerosis, suggesting that this combination is protective against cardiovascular disease." 

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Hart-en vaatziekten patiŽnten moeten oefenen om te profiteren van de beschermende effecten van wijn
Wijn beschermt alleen tegen hart- en vaatziekten (HVZ) bij mensen die uit te oefenen, volgens de resultaten van het In Vino Veritas (IVV) studie bij ESC Congres door professor Milos Taborsky gepresenteerd vanuit TsjechiŽ.
Professor Taborsky zei:.. "Dit is de eerste gerandomiseerde studie waarin de effecten van rode en witte wijn op markers van atherosclerose 1 bij mensen met een milde tot matig risico op HVZ We vonden dat matig wijn drinken was alleen beschermend bij mensen die uitgeoefend Rood en witte wijn geproduceerd dezelfde resultaten. "
Aanwijzingen dat milde tot matige consumptie van wijn beschermt tegen hart-en vaatziekten is opgehoopt sinds de vroege jaren 1990. Met name retrospectieve studies gevonden dat wijn verhoogt het niveau van HDL, de "goede" cholesterol. Maar tot nu toe is er geen lange termijn, prospectieve, gerandomiseerde studie waarbij de effecten van rode en witte wijn op de HDL-cholesterol en andere markers van atherosclerose geweest.
Het IVV studie 2 is de eerste lange termijn, prospectieve gerandomiseerde studie het effect van rode en witte wijn op markers van atherosclerose te vergelijken. De studie omvatte 146 mensen met milde tot matig risico van cardiovasculaire ziekte volgens de HeartScore 3. De deelnemers werden gerandomiseerd naar een jaar van matige consumptie van rode wijn (Pinot Noir) of witte wijn (Chardonnay-Pinot) uit hetzelfde jaar en de wijnstreek van de Tsjechische Republiek.
Matige consumptie was de World Health Organization definitie van 0,2 L voor vrouwen en 0,3 L voor mannen, een maximum van vijf keer per week. Het primaire eindpunt was de concentratie van HDL-cholesterol in ťťn jaar. Secundaire eindpunten waren niveaus van andere markers van atherosclerose, waaronder LDL cholesterol. Deelnemers verbruikt het gebruikelijke dieet.
De deelnemers hielden een logboek over hun consumptie van wijn en andere alcoholische dranken, medicijngebruik, en de hoeveelheid en de soort oefening. Ze werden verplicht om de kurken van de flessen wijn terug om te bevestigen dat zij de wijn hadden gedronken in plaats van verkocht.
De onderzoekers vonden dat er geen verschil tussen HDL cholesterol aan het begin van de studie dan een jaar in ofwel de rode of witte wijn groepen. LDL-cholesterol lager was in beide groepen op ťťn jaar, terwijl de totale cholesterol was alleen lager in de rode wijn groep.
Professor Taborsky zei: "Een stijging van de HDL-cholesterol is de belangrijkste indicatie van een beschermend effect tegen hart- en vaatziekten, dus kunnen we concluderen dat noch rode of witte wijn had geen impact op de deelnemers aan de studie als geheel."
Hij voegde eraan toe: "Het enige positieve en continue resultaat was in de subgroep van patiŽnten die meer bewegen, wat betekent dat regelmatige lichaamsbeweging minstens twee keer per week, plus de consumptie van wijn nam in deze groep HDL-cholesterol verhoogd en LDL- en totaal cholesterol daalde in het. rode en witte wijn groepen. Er kan enige synergie tussen de lage dosis van ethylalcohol in wijn en de oefening die is beschermend tegen hart- en vaatziekten zijn. "
Hij vervolgde: ". In een toekomstige studie zullen we de effecten van rode en witte wijn op markers van atherosclerose te vergelijken bij patiŽnten met een hoog risico voor hart- en vaatziekten die statines nemen en regelmatige lichaamsbeweging We hopen te vinden dat matige consumptie van wijn is veilig bij deze patiŽnten . '
Professor Taborsky concludeerde: "Onze huidige studie toont aan dat de combinatie van matige wijn drinken plus regelmatige lichaamsbeweging verbetert markers van atherosclerose, wat suggereert dat deze combinatie is beschermend tegen hart- en vaatziekten."

Printen

 

 

Reacties: