Home / Nieuws / ...

 

Pinda's, met mate, goed voor uw hart*
Uit een kleine studie onder 15 mannen met overgewicht lijkt het dat pinda's goed kunnen zijn tegen hart- en vaatziektes. In de studie werd gekeken hoe de bloedvaten functioneerden na het eten van vetrijke voeding. Normaal na het eten van een vetrijke maaltijd functioneren bloedvaten tijdelijk minder en zijn ze minder soepel, totdat de vetten uit het bloed verwerkt zijn. Dit slechter functioneren kan op termijn leiden tot aderverkalking en zo tot hart- en vaatziektes. De deelnemers in de studie kregen of een shake met 90 gram pinda's of een vergelijkbare shake zonder pinda's. Na het eten van deze shakes bleek de shakes zonder pinda's te leiden tot verslechtering van de bloedvatfuncties dit in tegenstelling tot de shakes met pinda's die geen verschil in soepelheid van de bovenarmslagaders liet zien. 
(Juni 2015)


 

Adding Peanuts to a Meal Benefits Vascular Health 
A study of peanut consumption showed that including them as a part of a high fat meal improved the post-meal triglyceride response and preserved endothelial function.
ďPeanuts are a healthy snack when eaten as part of a healthy diet,Ē said lead researcher Xiaoran Liu, a graduate student in the Department of Nutritional Sciences at The Pennsylvania State University. 
The purpose of this research was to evaluate vascular function after a high fat meal challenge. Fifteen overweight males were randomized to either a peanut meal containing 3 oz. of ground peanuts (as a shake) or a control meal (a shake without peanuts) that were matched for energy and macronutrients. 
The lipid profile, glucose and insulin were measured five times after each meal, (FMD) was measured to assess vascular function. This non-invasive method required a cuff at the forearm to restrain blood flow, which was then released to assess dilation of the brachial artery. The control meal decreased FMD by 1.2 percent compared to baseline. In contrast, there was no decrease in FMD after the peanut meal. These results demonstrate that the peanut meal maintained normal vascular function whereas the high fat-matched control meal impaired vascular function acutely.
Vascular dysfunction plays a major role in the development of atherosclerosis and the formation of coronary plaques and lesions that lead to coronary artery disease. Typically after a high fat meal, vascular function is reduced, albeit temporarily, until the fat that is in the blood (from the meal) is cleared. Strategies that can blunt this response to both dietary fat and its effect on vascular dysfunction may decrease the risk of coronary disease. Our finding demonstrated that that peanut consumption was shown to be atheroprotective as a part of high fat meal. 
ďPrevious studies have shown that individuals who consume peanuts more than two times a week have a lower risk of coronary heart disease,Ē said Liu. ďThis study indicates that the protective effect of peanut consumption could be due, in part, to its beneficial effect on artery health.Ē
Peanuts are nutrient dense and energy dense, so Liu noted the importance of being aware of their calorie content when incorporating them in the diet. Thus, peanuts must replace other food sources of calories when included in the diet. For example, peanuts can be substituted for high fat, nutrient-poor foods in the diet that contain solid fats.
Looking ahead, the Penn State group hopes to investigate the effects of peanut consumption on other risk factors including inflammatory markers. Liu will present the research at the American Society for Nutritionís Scientific Sessions & Annual Meeting during EB 2015. 
Liu is a final year doctoral candidate who will present the findings at the Dietary Bioactive Components mini-symposium on Markers of Chronic Disease: Human Intervention Studies in Room 153A, Boston Convention and Exhibition Center.
The study was supported by The Peanut Institute.
###
About Experimental Biology 2015
Experimental Biology is an annual meeting comprised of more than 14,000 scientists and exhibitors from six sponsoring societies and multiple guest societies. With a mission to share the newest scientific concepts and research findings shaping clinical advances, the meeting offers an unparalleled opportunity for exchange among scientists from across the United States and the world who represent dozens of scientific areas, from laboratory to translational to clinical research. www.experimentalbiology.org
About the American Society for Nutrition (ASN)
ASN is the preeminent professional organization for nutrition research scientists and clinicians around the world. Founded in 1928, the society brings together the top nutrition researchers, medical practitioners, policy makers and industry leaders to advance our knowledge and application of nutrition. ASN publishes three peer-reviewed journals and provides education and professional development opportunities to advance nutrition research, practice and education. 
www.nutrition.org 

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Het toevoegen van pinda's aan een maaltijd Voordelen Vasculaire Gezondheid
Een studie pinda consumptie bleek dat toevoeging ze als onderdeel van een vetrijke maaltijd verbeterde de post-maaltijd triglyceride respons en bewaard endotheelfunctie.
"Pinda's zijn een gezonde snack wanneer gegeten als onderdeel van een gezonde voeding," zei onderzoeker leiden Xiaoran Liu, een afgestudeerde student in de afdeling Nutritional Sciences aan de Pennsylvania State University.
Het doel van dit onderzoek was om vaatfunctie te evalueren na een vetrijke maaltijd uitdaging. Vijftien overgewicht mannen werden gerandomiseerd om ofwel een pinda maaltijd met 3 oz. gemalen pinda's (zoals een shake) of een controle maaltijd (een shake zonder pinda's) die werden gevonden voor energie en macronutriŽnten.
Het lipideprofiel, glucose en insuline werden vijf keer gemeten na elke maaltijd. Flow-gemedieerde dilatatie (MKZ) werd gemeten om vaatfunctie beoordelen. Deze niet-invasieve methode vereist een manchet in de onderarm te beperken bloedstroming, die vervolgens werd vrijgegeven aan dilatatie van de arteria brachialis te beoordelen. De controle maaltijd verlaagde MKZ met 1,2 procent ten opzichte van baseline. Daarentegen was er geen afname MKZ na de pinda meel. Deze resultaten demonstreren dat de pinda meel, normale vasculaire functie terwijl de vetrijke maaltijd overeenkomende controle verminderde acute vasculaire functie.
Vasculaire disfunctie speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van atherosclerose en de vorming van plaques en coronaire laesies die leiden tot coronaire hartziekte. Typisch na een vetrijke maaltijd wordt vaatfunctie gereduceerd, zij het tijdelijk, totdat het vet dat in het bloed (de maaltijd) wordt gewist. StrategieŽn die deze reactie op zowel vet in de voeding en het effect daarvan op vasculaire disfunctie kan bot kan het risico op hart-en vaatziekten te verminderen. Onze bevinding wordt aangetoond dat het eten van pinda's werd getoond atherosclerose als onderdeel van vetrijke maaltijd te zijn.
"Eerdere studies hebben aangetoond dat mensen die pinda's meer dan twee keer per week te consumeren hebben een lager risico van coronaire hartziekten," zei Liu. "Deze studie geeft aan dat het beschermende effect van pinda consumptie zou kunnen ten dele, dat zijn gunstig effect op de gezondheid slagader."
Pinda's zijn nutriŽnt-dichte en energie dicht, zodat Liu gewezen op het belang van het zijn zich bewust van hun calorie-inhoud wanneer ze op te nemen in het dieet. Derhalve moeten pinda andere voedingsbronnen calorieŽn vervangen wanneer opgenomen in het dieet. Zo kunnen pinda vervangen vetrijke, schrale voedsel in het dieet dat vaste vetten bevatten.
Vooruitkijkend, de groep Penn State hoopt de effecten van pinda's de consumptie van andere risicofactoren, waaronder inflammatoire markers te onderzoeken. Liu zal het onderzoek op de American Society for Nutrition's Scientific Sessions & Annual Meeting presenteren tijdens EB 2015.
Liu is een laatste jaar promovendus die de bevindingen in de Dietary bioactieve componenten mini-symposium zal presenteren op de Markers van Chronic Disease: Human interventiestudies in kamer 153A, Boston Convention and Exhibition Center.
De studie werd ondersteund door The Peanut Institute.
###
Over Experimental Biology 2015
Experimental Biology is een jaarlijkse bijeenkomst bestaat uit meer dan 14.000 wetenschappers en exposanten uit zes sponsoring samenlevingen en meerdere gasten samenlevingen. Met een missie om de nieuwste wetenschappelijke concepten en onderzoeksresultaten vormgeving van klinische vooruitgang te delen, de bijeenkomst biedt een unieke kans voor de uitwisseling tussen wetenschappers uit de hele Verenigde Staten en de wereld die tientallen wetenschappelijke gebieden vertegenwoordigen, van laboratorium translationeel klinisch onderzoek. www.experimentalbiology.org
Over de American Society for Nutrition (ASN)
ASN is de meest vooraanstaande professionele organisatie voor voedingsonderzoek wetenschappers en artsen over de hele wereld. Opgericht in 1928, de maatschappij brengt de top voeding onderzoekers, artsen, beleidsmakers en de industrie leiders om onze kennis en toepassing van voeding te bevorderen. ASN publiceert drie peer-reviewed tijdschriften en verzorgt onderwijs en professionele ontwikkeling mogelijkheden om voeding onderzoek, praktijk en onderwijs te bevorderen.
www.nutrition.org


Printen

 

 

Reacties: