Home / Nieuws / ...

 

Omega-3, vitamine K2 tegen vaatstijfheid*
Uit twee studies blijkt het belang van voldoende omega-3 vetzuren en vitamine K2 in de voeding om vaatstijfheid tegen te gaan. Vaatwandstijfheid (arteriosclerose) is een van de vroegst waarneembare manifestaties van verslechterende structuur en functie van de slagaderlijke vaatwand. Bij verstijving van de slagaderwand zal het hart harder moeten pompen om een goede bloedstroom naar de weefsels te onderhouden en wordt het pulsatiele karakter van de hartslag minder goed opgevangen. Dit kan leiden tot verdikking van de hartspier, hoge bloeddruk, een versnelling van de polsgolf en een verhoging van de polsdruk. Als gevolg van ontstekingen kan de slagaderwand op bepaalde plaatsen dikker en harder worden en wordt plaque van bepaalde vetstoffen afgezet tegen de wand van de slagader, dan is er sprake van aderverkalking (atherosclerose). Uit de eerste, Nederlandse studie onder 244 gezonde, postmenopauzale vrouwen tussen de 55 en 65 jaar blijkt dat voeding rijk aan vitamine K2 de vaatstijfheid vermindert. Na drie jaar was de vaatstijfheid in de vitamine K2-groep niet alleen lager, de flexibiliteit van de vaatwand was ook duidelijk verbeterd. Het grootste effect werd gemeten bij vrouwen die aanvankelijk een hogere mate van vaatstijfheid hadden. In de twee studie kregen een groep deelnemers in de leeftijd van 60 tot 80 jaar en een groep in de leeftijd van 21 tot 35 jaar, 12 weken lang 4x daags een capsule visolie. Bij de "jonge" groep werden weinig veranderingen gemeten, zij hadden nog niet echt last van vaatstijfheid. In de oudere groep werden in 12 weken flinke verbeteringen gezien in de vaatstijfheid, doch de bloeddruk bleef ongewijzigd. Een capsule visolie bevatten 1 gram omega-3 vetzuren waarvan 465 mg EPA en 375 mg DHA.
De studies Ļ . (Juli 2015)


 

Can four fish oil pills a day keep the doctor away?
Fish oil is one of the most popular dietary supplements in the U.S. because of the perceived cardiovascular benefits of the omega-3 it contains. However, scientific findings on its effectiveness have been conflicting. New research in Physiological Reports supports the claims for seniors, reporting that taking omega-3 fish oil supplements every day can improve the cardiovascular health of healthy seniors after 12 weeks of use.
Risk of cardiovascular disease increases with age because the arteries become stiffer. Arterial stiffness affects how blood travels through them and ultimately how strongly the heart needs to pump. The most commonly used measures of arterial stiffness are pulse wave velocity (PWV) and augmentation index. When the heart ejects blood into the blood vessels, pressure increases, creating a bulge in the vessel. PWV is the speed at which the bulge ripples through the arteries. When the pressure pulse hits a fork in the arteries, part of the pressure pulse bounces back towards the heart and combines with the new pulse coming out of the heart. How much the reflected pulse enhances the new one is called augmentation index. High PWV and high augmentation index values reflect stiffer arteries.
Reported cardiovascular benefits of omega-3 include reduced arterial stiffness seen through improved PWV and augmentation index. In this new study, researchers at Pennsylvania State University College of Medicine examined whether omega-3 supplements could reverse the effects of aging on the blood vessels in healthy older adults and reduce PWV and augmentation index.
Healthy subjects ages 60 to 80 took two omega-3 capsules twice daily for 12 weeks. Each capsule contained 1000 mg of omega-3 (465 mg eicosapentaenoic acid and 375 mg docosahexanoic acid). The researchers measured PWV, augmentation index and blood pressure before and after the 12-week regimen. The results were compared to young healthy subjects, ages 21 to 35, who also followed the same omega-3 supplement schedule.
The researchers found that 12 weeks of supplementation significantly decreased PWV in the older subjects, supporting improvement in vascular health, although PWV was still higher than in young subjects. While PWV improved, augmentation index and blood pressure did not. The omega-3 supplements also did not improve either index of arterial stiffness in the young subjects.
According to the researchers, "These findings provide support for the concept that increased omega-3 intake may be an efficacious therapy in the primary prevention of cardiovascular disease in aging humans through effects on central arterial stiffness." They also noted that "these effects occurred over a relatively short period of time."
The article "Effect of omega‐3 polyunsaturated fatty acid supplementation on central arterial stiffness and arterial wave reflections in young and older healthy adults" is published in the Physiological Reports, a joint journal of the Physiological Society and the American Physiological Society.
More information: "Effect of omega‐3 polyunsaturated fatty acid supplementation on central arterial stiffness and arterial wave reflections in young and older healthy adults." Physiological Reports 2015 Vol. 3 no. e12438 DOI: 10.14814/phy2.12438
Provided by American Physiological Society

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Kan vier visolie pillen per dag houdt de dokter weg?
Visolie is een van de meest populaire voedingssupplementen in de VS vanwege de waargenomen cardiovasculaire voordelen van de omega-3 bevat. Echter, hebben wetenschappelijke bevindingen over de effectiviteit ervan tegenstrijdig geweest. Nieuw onderzoek in fysiologische Reports ondersteunt de claims voor senioren, melden dat het nemen van omega-3 visolie is een aanvulling op elke dag van de cardiovasculaire gezondheid van de gezonde ouderen te verbeteren na 12 weken gebruik.
Risico van cardiovasculaire ziekte neemt toe met de leeftijd, omdat de slagaders stijver. ArteriŽle stijfheid beÔnvloedt hoe het bloed reist door hen en uiteindelijk hoe sterk het hart moet pompen. De meest gebruikte maatregelen van arteriŽle stijfheid pulse wave velocity (PWV) en augmentatie index. Wanneer het hart uitwerpt bloed in de bloedvaten, druk toeneemt, waardoor een uitstulping in het vat. PWV is de snelheid waarmee de bobbel rimpelingen door de aderen. Wanneer de druk puls bereikt een vork in de slagaders, een deel van de drukpuls terugveert naar het hart en gecombineerd met de nieuwe impuls die uit het hart. Hoeveel de gereflecteerde puls versterkt het nieuwe wordt augmentatie index genoemd. Hoge PWV en hoge augmentatie index waarden weerspiegelen stijver slagaders.
Gemeld cardiovasculaire voordelen van omega-3 onder verminderde arteriŽle stijfheid gezien door verbeterde PWV en augmentatie index. In deze nieuwe studie, onderzoekers van de Pennsylvania State University College of Medicine onderzocht of omega-3-supplementen de effecten van de vergrijzing op de bloedvaten in gezonde oudere volwassenen kunnen keren en te verminderen PWV en augmentatie index.
Gezonde proefpersonen leeftijden 60-80 nam twee omega-3 capsules tweemaal daags gedurende 12 weken. Elke capsule bevatte 1000 mg omega-3 (465 mg eicosapentaeenzuur en 375 mg docosahexaeenzuur). De onderzoekers gemeten PWV, augmentatie index en bloeddruk voor en na de 12-week regime. De resultaten werden vergeleken met jonge gezonde proefpersonen in de leeftijd van 21 tot 35, die ook volgde dezelfde omega-3 supplement schema.
De onderzoekers vinden dat 12 weken van suppletie aanzienlijk gedaald PWV in de oudere proefpersonen, het ondersteunen van verbetering in de vasculaire gezondheid, hoewel PWV was nog hoger dan bij jonge proefpersonen. Terwijl PWV verbeterd, augmentatie index en bloeddruk niet. De omega-3-supplementen ook niet verbeteren ofwel index van arteriŽle stijfheid in de jonge proefpersonen.
Volgens de onderzoekers, "Deze resultaten ondersteunen het idee dat verhoogde inname van omega-3 kan een effectieve therapie voor de primaire preventie van hart- en vaatziekten bij ouder wordende mens via effecten op het centrale arteriŽle stijfheid zijn. ' Zij merkten ook op dat "deze effecten traden over een relatief korte tijdsperiode. '
Het artikel "Effect van omega-3 meervoudig onverzadigde vetzuren suppletie op de centrale arteriŽle stijfheid en arteriŽle golf reflecties bij jonge en oudere gezonde volwassenen" is gepubliceerd in Fysiologische Reports, een gezamenlijk tijdschrift van de Fysiologische Society en de American Society Fysiologische.
Meer informatie: "Het effect van omega-3 meervoudig onverzadigde vetzuren suppletie op de centrale arteriŽle stijfheid en arteriŽle golf reflecties bij jonge en oudere gezonde volwassenen." Fysiologische Rapporten 2015 Vol. 3 no. e12438 DOI: 10,14814 / phy2.12438
Geleverd door American Physiological Society


Printen

 

 

Reacties: