Home / Nieuws / ...

 

Gezonde voeding en bewegen bij hartfalen*
Uit een kleine Mexicaanse studie blijkt dat voor mensen met hartfalen goede voeding met meer bewegen leidt tot een duidelijke verbetering. Bij hartfalen is het beschadigde hart niet in staat om voldoende bloed rond te pompen met als gevolg o.m. kortademigheid, vochtophopingen en moeheid. In Nederland hebben ongeveer 150.000 mensen hartfalen en ieder jaar komen er daar ca. 27.000 bij en sterven ca. 7.000 mensen aan deze ziekte. Behalve bewegen bleek voeding met minder koolhydraten te zorgen voor minder lichaamsvocht en een betere bloeddruk. In tegenstelling tot vetten en eiwitten vergen koolhydraten duidelijk meer zuurstof voor de omzetting in het lichaam. Uit een tweede studie bleek dat behalve het mineraal kalium magnesium heel belangrijk is bij hartfalen. Zij die minder dan 200 mg magnesium per dag binnen kregen hadden wel drie keer meer kans om dood te gaan aan hartfalen. Ook een te sterke vermindering van de inname van natrium (tot 2 gram zout/dag) leek niet goed te zijn, want zij hadden ook meer kans om dood te gaan.
(November 2015)


 

Heart failure improvements with diet and exercise
Doctors in Mexico have shown the benefits of a healthy diet and exercise in patients with heart failure, in research presented at the Mexican Congress of Cardiology 2015.
The annual congress of the Mexican Society of Cardiology is being held in Acapulco. Experts from the European Society of Cardiology (ESC) will present a special programme.
Heart failure is a life threatening condition in which the heart is unable to pump enough blood to meet the needs of the body. The typical symptoms are breathlessness, swollen limbs and fatigue.
In Mexico there are 750,000 patients living with heart failure and the problem is growing. It is estimated that 75,000 more patients will get heart failure each year.
"Just 25% of men and 38% of women with heart failure in Mexico will be alive after five years," said Dr Arturo Orea, study author and cardiology service coordinator at the National Institute of Respiratory Disease (Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Ismael CosŪo Villegas") in Mexico City. "Medication can improve the outcome of heart failure, but for most patients the future is still not very bright."
Dr Orea's previous research shows that 40% of patients with heart failure in Mexico have diabetes, 41% have high cholesterol, 57% have high triglycerides, one-quarter are obese, 55% have high blood pressure, 31% smoke and less than 1% are physically active.
Regular aerobic exercise is recommended for patients with heart failure to improve symptoms and the ability to do daily activities. But more evidence is needed on the benefits of a healthy diet. "There are no specific guidelines on how much carbohydrate, fat and protein patients with heart failure should eat," said Dr Orea. "Sodium and fluid restriction are advised but there are no guidelines on other minerals."
Dr Orea's group has investigated the effect of diet and exercise in patients with heart failure. A study presented for the first time at the Mexican Congress of Cardiology found that after just four months, 84 patients who ate a low carbohydrate diet (40-50% carbohydrates, 30-40% protein and 20% fat) and did aerobic and resistance exercise had reduced blood pressure and total body water compared to a control group of 38 patients.
"These results indicate that a low carbohydrate diet and exercise are beneficial for patients with heart failure," said Dr Orea. "This could be because the respiratory coefficient of carbohydrates is higher than fat and proteins which means they require more oxygen and respiratory effort to metabolise. In addition, a higher intake of unsaturated fat could improve the integrity and function of cells. Exercise improves endothelial function (increasing vessel diameter and blood flow), so there is better delivery of nutrients and oxygen to the cells plus removal of waste."
In another study, the researchers evaluated the impact of sodium, potassium and magnesium ingestion on hospitalisation and death in 129 patients with heart failure over two years. Sodium intake was lower in patients who died (837 mg/day versus 1 749 mg/day, p = 0.03). Patients who consumed less than 200 mg/day of magnesium had a nearly three times higher risk of hospitalisation or death.
Dr Orea said: "Patients with heart failure should ensure that they get enough magnesium in their diet by eating dark leafy greens, nuts, fish, whole grains and bananas. Our finding of a lower sodium intake in patients who died might be explained by the fact that when sodium intake reduction is excessive, the renin-angiotensin-aldosterone system is more active, which can increase blood pressure."
Dr Marco A. PeŮa Duque, president of the Mexican Society of Cardiology, said: "About 20 to 25 years ago the leading cause of heart failure in Mexico was rheumatic heart disease and at present the main cause is ischaemic heart disease. We need to further investigate different treatments to try to reduce mortality from heart failure."
Professor Stephan Achenbach, ESC vice president for Global Affairs and Communications, enthusiastically supported the research performed by Dr Orea and his group: "Heart failure is a growing epidemic across the world and clearly, medication alone is not a sufficient approach. Lifestyle modification must be a central part of management in heart failure patients, not only for treatment but also for prevention. This research helps us understand the effects even better."
European Society of Cardiology (ESC). "Heart failure improvements with diet and exercise." 

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Hartfalen verbeteringen met dieet en lichaamsbeweging
Artsen in Mexico hebben aangetoond dat de voordelen van een gezond dieet en lichaamsbeweging bij patiŽnten met hartfalen, in het onderzoek gepresenteerd op het Mexicaanse Congres of Cardiology 2015.
Het jaarlijkse congres van de Mexicaanse Vereniging voor Cardiologie wordt gehouden in Acapulco. Deskundigen van de European Society of Cardiology (ESC) zal een speciaal programma te presenteren.
Hartfalen is een levensbedreigende aandoening waarbij het hart niet in staat om voldoende bloed te pompen om aan de behoeften van het lichaam te voldoen. De typische symptomen zijn kortademigheid, gezwollen ledematen en vermoeidheid.
In Mexico zijn er 750.000 patiŽnten die leven met hartfalen en het probleem groeit. Er wordt geschat dat 75.000 meer patiŽnten met hartfalen elk jaar krijgt.
"Slechts 25% van de mannen en 38% van de vrouwen met hartfalen in Mexico leeft nog na vijf jaar zal zijn," zei Dr Arturo Orea, studie auteur en cardiologie dienst coŲrdinator bij het Nationale Instituut van de ziekte van de luchtwegen (Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Ismael CosŪo Villegas ") in Mexico City. "Medicatie kan de uitkomst van hartfalen verbeteren, maar voor de meeste patiŽnten de toekomst is nog steeds niet erg helder."
Eerder onderzoek dr Orea toont aan dat 40% van de patiŽnten met hartfalen in Mexico diabetes, 41% heeft een hoog cholesterol, 57% heeft een hoge triglyceriden, een kwart zijn zwaarlijvig, 55% een hoge bloeddruk, 31% rook en minder dan 1 % fysiek active.
Regelmatige aŽrobe oefening wordt aanbevolen voor patiŽnten met hartfalen om de symptomen te verbeteren en het vermogen om dagelijkse activities. Maar aan de voordelen van een gezond dieet is meer bewijs nodig te doen. "Er zijn geen specifieke richtlijnen over hoeveel koolhydraten, vet en eiwit patiŽnten met hartfalen moeten eten," zei Dr Orea. "Natrium en vochtbeperking worden geadviseerd, maar er zijn geen richtlijnen op andere mineralen."
Groep dr Orea heeft het effect van dieet en lichaamsbeweging bij patiŽnten met hartfalen onderzocht. Een studie voor het eerst voorgesteld in het Mexicaans Congres of Cardiology gevonden dat na vier maanden 84 patiŽnten die een dieet met weinig koolhydraten (40-50% koolhydraten, 30-40% eiwit en 20% vet) aten en deed aŽrobe en weerstand oefening had bloeddruk en totale body water in vergelijking met een controlegroep van 38 patients. verminderd
"Deze resultaten tonen aan dat een koolhydraatarm dieet en lichaamsbeweging zijn gunstig voor patiŽnten met hartfalen," zei Dr Orea. 'Dit kan zijn omdat de luchtwegen coŽfficiŽnt van koolhydraten is hoger dan vet en eiwitten waardoor ze meer zuurstof en ademhalingsinspanning te metaboliseren vereisen. Bovendien kan een hogere inname van onverzadigde vetten de integriteit en functie van cellen te verbeteren. Oefening verbetert endotheelfunctie (toenemende diameter vat en de bloedstroom), zodat er een betere levering van voedingsstoffen en zuurstof naar de cellen plus afvalverwijdering. '
In een andere studie, de onderzoekers onderzocht het effect van natrium, kalium en magnesium inname op hospitalisatie en overlijden bij 129 patiŽnten met hartfalen dan twee years. natrium-inname was lager bij patiŽnten die overleden (837 mg / dag ten opzichte van 1 749 mg / dag , p = 0,03). PatiŽnten die minder dan 200 mg verbruikt / dag van magnesium had een bijna drie keer hoger risico op ziekenhuisopname of overlijden.
Dr Orea zei: "PatiŽnten met hartfalen moeten ervoor zorgen dat ze genoeg magnesium in hun dieet door het eten van donkere bladgroenten, noten, vis, volkoren granen en bananen Onze bevinding van een lagere inname van natrium bij patiŽnten die overleden zou kunnen worden verklaard door het. dat wanneer natriumopname verlaging overdreven, het renine-angiotensine-aldosteron systeem actiever, waardoor de bloeddruk kan verhogen. "
Dr Marco A. PeŮa Duque, voorzitter van de Mexicaanse Vereniging voor Cardiologie, zei:. "Ongeveer 20 tot 25 jaar geleden de belangrijkste oorzaak van hartfalen in Mexico was reumatische hartziekte en op dit moment de belangrijkste oorzaak is ischemische hartziekte We moeten verder te onderzoeken verschillende behandelingen om te proberen om de sterfte te verminderen van hartfalen. "
Professor Stephan Achenbach, ESC vice-president voor Global Affairs and Communications, enthousiast ondersteund het onderzoek uitgevoerd door dr Orea en zijn groep: "Hartfalen is een groeiende epidemie over de wereld en duidelijk, medicatie alleen is niet voldoende aanpak Lifestyle wijziging moet zijn. een centraal deel van het management bij patiŽnten met hartfalen, niet alleen voor de behandeling, maar ook voor preventie. Dit onderzoek helpt ons nog beter te begrijpen effect. "


Printen

 

 

Reacties: