Home / Nieuws / ...

 

Beter geen cholesterol verlagende medicatie

Statines voor primaire preventie: weer geen bewezen effect
Ouderen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, maar die deze nog niet hebben doorgemaakt, hebben er niets aan om nog met statines te beginnen. Dit concluderen Benjamin Han e.a. op basis van een analyse van onderzoeksgegevens die eerder waren verzameld. De resultaten van deze zogenaamde ALLHAT-LLT (Antihypertensive and lipid-lowering treatment to prevent heart attack trial) verschijnen in JAMA Internal Medicine. 
De onderzoekers verzamelden gegevens van 65-plussers met hypertensie, maar zonder doorgemaakte cardiovasculaire ellende, die bij aanvang nog geen statines kregen. Hun LDL lag tussen 3 en 5 mmol/l. Ongeveer de helft van 2867 mensen kreeg pravastatine, de rest in principe niet. Na zes jaar was 1 op de 6 statinegebruikers gestopt met de pillen, meer dan 1 op de 3 uit de controlegroep was juist met statines gestart. 
Tijdens een gemiddelde follow-up van 4,5 jaar was er geen significant verschil tussen beide groepen wat betreft sterfte (door wat voor oorzaak dan ook) of het aantal cardiovasculaire events (al dan niet fataal). Wat betreft sterfte was er een tendens richting een hoger risico bij statinegebruik, vooral bij de 75-plussers, maar zonder significantie. En andersom was er een tendens naar minder cardiovasculaire events bij statinegebruik, maar ook niet significant.
De onderzoekers merken terecht op dat de uitkomsten anders kunnen zijn bij mensen die al voor hun 65ste startten met statines: dat was namelijk een exclusiecriterium bij deze studie. Maar beginnen met statines na die leeftijd met het oog op primaire preventie lijkt opnieuw niet zinvol.
Bron: Medisch contact
De studie. (Juni 2017)
Printen

 

 

Reacties: