Home / Nieuws / ...

 

Fytosterolen, rode gistrijst en cholesterol*
Uit een klinische studie onder 90 personen met hoge cholesterolwaarden blijkt dat rode gistrijst en fytosterolen (plantensterolen) bloedwaarden slecht cholesterol (LDL) duidelijk kunnen verlagen. In de studie werden de deelnemers verdeeld in drie groepen. Een groep kreeg extra fytosterolen ( 800 mg/dag), een groep kreeg de rode gistrijst (met 5 mg monacoline) en de laatste groep kreeg zowel fytosterolen als rode gistrijst. Alleen fytosterolen deed weinig aan de bloedwaarden cholesterol. De rode gistrijst zorgde voor duidelijk lagere waarden van wel gemiddeld meer dan 20% lager. De combinatie van fytosterolen met de rode gistrijst bleek nog betere waarden te gevn van wel 27% lager.
De studie. (September 2017)


Effect of a short-term dietary supplementation with phytosterols, red yeast rice or both on lipid pattern in moderately hypercholesterolemic subjects: a three-arm, double-blind, randomized clinical trial
Abstract
Background
Phytosterols and red yeast rice are largely studied cholesterol-lowering nutraceuticals, respectively inhibiting the bowel absorption and liver synthesis of cholesterol. Our aim was to test the effect on lipid profile of phytosterols, red yeast rice and their association.
Methods
We performed a three parallel arms, double blind, clinical trial randomizing 90 moderately hypercholesterolemic subjects to treatment with phytosterols 800 mg (group 1), red yeast rice standardized to contain 5 mg monacolins from Monascus purpureus (group 2), or both combined nutraceuticals (group 3).
Results
After 8 weeks of treatment, in group 1 no significant variation of lipid parameters has been detected. In group 2 a significant reduction (p < 0.001) of LDL-Cholesterol (−20.5% vs. baseline) and Apolipoprotein B (−14.4% vs. baseline) as it occurred in group 3 (LDL-Cholesterol vs. baseline: −27.0%, Apolipoprotein B vs. baseline: -19.0%) (P < 0.001). LDL-Cholesterol and Apolipoprotein B changes were significantly different comparing group 2 with group 1 (P < 0.05), and group 3 with group 1 (P < 0.05). LDL-Cholesterol change was also significantly higher in group 3 than in group 2 (P < 0.05).
Conclusion
The association of phytosterol and red yeast rice seems to have additive cholesterol lowering effect, reaching a clinically significant LDL-Cholesterol reduction in mildly hypercholesterolemic patients.

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Effect van een kortlopende dieetaanvulling met fytosterolen, rode gistrijst of beide op lipidepatroon bij matig-hypercholesterolemische personen: een drie-arm, dubbelblinde, gerandomiseerde klinische studie
Abstract
Achtergrond
Fytosterolen en rode gist rijst worden grotendeels bestudeerd cholesterolverlagende nutraceuticals, respectievelijk de darmabsorptie en de leversynthese van cholesterol remmen. Ons doel was om het effect op lipideprofiel van fytosterolen, rode gistrijst en hun associatie te testen.
methoden
We hebben drie parallelle armen uitgevoerd, dubbelblind, klinisch proef randomiserend 90 matig hypercholesterolemische patiŽnten bij behandeling met fytosterolen 800 mg (groep 1), rode gistrijst gestandaardiseerd om 5 mg monacolines van Monascus purpureus (groep 2) te bevatten of beide gecombineerde nutraceuticals ( groep 3).
resultaten
Na 8 weken behandeling is in groep 1 geen significante variatie van lipideparameters gedetecteerd. In groep 2 was een significante reductie (p <0.001) LDL-cholesterol (-20,5% versus baseline) en Apolipoprotein B (-14,4% versus baseline) zoals het zich voordeed in groep 3 (LDL-cholesterol versus baseline: -27.0 %, ApolipoproteÔne B versus baseline: -19,0%) (P <0,001). LDL-Cholesterol- en ApolipoproteÔne B-veranderingen waren significant verschillend bij het vergelijken van groep 2 met groep 1 (P <0,05) en groep 3 met groep 1 (P <0,05). LDL-cholesterolverandering was ook significant hoger in groep 3 dan in groep 2 (P <0,05).
Conclusie
De associatie van fytosterol en rode gist rijst lijkt te hebben additief cholesterolverlagend effect, het bereiken van een klinisch significante LDL-cholesterolreductie bij lichte hypercholesterolemische patiŽnten.Printen

 

 

Reacties: