Home / Nieuws / ...

 

Vitamine D tegen kanker*
Uit een Japanse studie onder ruim 7.300 Japanners blijkt dat goede bloedwaarden vitamine D (>= 30 ng/ml = 75 nmol/l) in vergelijking met slechte bloedwaarden (<= 15 ng/ml = 37,5 nmol/l) de kans op kanker duidelijk kunnen doen afnemen. Gemiddeld nam de kans dan met 20% af. Bij leverkanker was die kans wel 55% lager, bij prostaatkanker 36% lager en bij borst- en longkanker 25% lager zo blijkt uit de studie.
De studie. (Juni 2018)


Vit D concentration associated with reduced risk of cancer
Higher plasma concentration of 25-hydroxyvitamin D is associated with reduced risk of total cancer in a Japanese population, according to a study published in The BMJ. 
Sanjeev Budhathoki, M.D., from the National Cancer Center in Tokyo, and colleagues examined the correlation between pre-diagnostic circulating vitamin D concentration and the risk of cancer. They performed a nested case-cohort study in which a total of 3,301 incident cases of cancer and 4,044 randomly selected subcohort participants within the Japan Public Health Center-based Prospective Study cohort were included.
The researchers found that there was an inverse correlation for plasma 25-hydroxyvitamin D concentration with the risk of total cancer, with multivariable adjusted hazard ratios of 0.81 (95 percent confidence interval [CI], 0.7 to 0.94), 0.75 (95 percent CI, 0.65 to 0.87), and 0.78 (95 percent CI, 0.67 to 0.91) for the second to fourth quarters versus the lowest quarter, respectively (P for trend = 0.001). There was also an inverse correlation for liver cancer, with corresponding hazard ratios of 0.7 (95 percent CI, 0.44 to 1.13), 0.65 (95 percent CI, 0.40 to 1.06), and 0.45 (95 percent CI, 0.26 to 0.79) (P for trend = 0.006). The overall hazard ratios were not substantially altered by removing cases of cancer at one specific site from total cancer cases.
"These findings support the hypothesis that vitamin D has protective effects against cancers at many sites," the authors write.
Fujirebio Inc. played a role in measurement of plasma 25-hydroxyvitamin D. 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Vit D-concentratie geassocieerd met verminderd risico op kanker
Een hogere plasmaconcentratie van 25-hydroxyvitamine D is geassocieerd met een verlaagd risico op totale kanker bij een Japanse populatie, volgens een onderzoek dat in The BMJ is gepubliceerd.
Sanjeev Budhathoki, MD, van het National Cancer Center in Tokio, en collega's onderzochten de correlatie tussen pre-diagnostische circulerende vitamine D-concentratie en het risico op kanker. Ze voerden een genestelde case-cohortstudie uit waarin een totaal van 3.301 incidentgevallen van kanker en 4.044 willekeurig geselecteerde subcohortdeelnemers in het op Japan Public Health Centre-gebaseerde prospectieve studiecohort waren opgenomen.
De onderzoekers vonden dat er een omgekeerde correlatie was voor plasma 25-hydroxyvitamine D-concentratie met het risico op totale kanker, met multivariabele aangepaste hazard-ratio's van 0,81 (95 procent betrouwbaarheidsinterval [CI], 0,7 tot 0,94), 0,75 (95 procent CI, 0,65 tot 0,87) en 0,78 (95% CI, 0,67 tot 0,91) voor het tweede tot het vierde kwart versus het laagste kwartaal, respectievelijk (P voor trend = 0,001). Er was ook een omgekeerde correlatie voor leverkanker, met bijbehorende hazard ratio's van 0,7 (95 procent BI, 0,44 tot 1,13), 0,65 (95 procent CI, 0,40 tot 1,06) en 0,45 (95 procent CI, 0,26 tot 0,79) (P voor trend = 0,006). De algehele hazard ratio's werden niet substantieel veranderd door het verwijderen van gevallen van kanker op één specifieke locatie uit totale gevallen van kanker.
"Deze bevindingen ondersteunen de hypothese dat vitamine D op veel sites beschermende effecten tegen kanker heeft", schrijven de auteurs.
Fujirebio Inc. speelde een rol bij het meten van plasma 25-hydroxyvitamine D.

Printen

 

 

Reacties: