Home / Nieuws / ...

 

Alcohol en uw hart?
Er zijn al veel studie verschenen over het drinken van alcohol. De meeste studies lieten nadelige gevolgen zien. Nu een studie die laat zien dat gematigd alcohol drinken in tegenstelling tot veel drinken goed lijkt te zijn voor uw hart. Het gematigd drinken van alcohol activeert een enzym in het mitochondrium te weten Aldehydedehydrogenase-2 (ALDH2). Dit enzym zorgt ervoor dat in het hart toxische stoffen, waaronder die van alcohol goed worden afgevoerd en zo de ontstane stress in het hart aangepakt kan worden. Het hart leert hierdoor hoe het stress kan aanpakken zodat bij plotselinge grote stress, bijv. bij een hartaanval, meer bescherming geboden kan worden tegen grote schade. Bij muizen werd nog gekeken hoe die reageerden. Normaal was de sterfte als gevolg van een hartaanval 70%, bij muizen met meer van het enzym ALDH2 daalde het sterftepercentage naar 35%. 
De studie. (Juli 2018)


Printen

 

 

Reacties: