Home / Nieuws / ...

 

Borstvoeding beschermt tegen beroerte
Het geven van borstvoeding verkleint niet alleen het risico op borst- en ovariumkanker, maar lijkt bij postmenopauzale vrouwen ook te beschermen tegen het krijgen van een herseninfarct. Dit blijkt uit een observationele studie van Lisette Jacobson e.a. in Journal of the American Heart Association. 
Voor de studie werden data gebruikt van The Women’s Health Initiative (WHI), een longitudinale studie in de Verenigde Staten, met werving tussen 1993 en 1998 en follow-up tot 2010. De onderzoeksgroep includeerde 80.191 postmenopauzale vrouwen van 50 tot 79 jaar met tenminste één levend geboren kind. Zij werden 12,6 jaar gevolgd vanaf de geboorte van hun eerste kind. De vrouwen vulden vragenlijsten in waarin werd gevraagd naar demografische gegevens, reproductieve geschiedenis, medische (familie)geschiedenis, medicatiegebruik en leefstijlfactoren. Primaire uitkomstmaat was het optreden van een herseninfarct tussen de geboorte van het eerste kind en het einde van de follow-upperiode. 
Vrouwen die minimaal een maand borstvoeding gaven, hadden 23 procent minder risico op het krijgen van een herseninfarct dan vrouwen die nooit borstvoeding hadden gegeven. De vermindering van het risico nam toe naarmate de vrouw in totaal een langere periode borstvoeding had gegeven. 
De onderzoekers plaatsen de kanttekening dat er zich, gedurende de follow-upperiode, in totaal bij 2699 vrouwen (3,4%) een herseninfarct heeft voorgedaan. 
Bron: Medisch Contact
De studie. (Augustus 2018)Printen

 

 

Reacties: