Home / Nieuws / ...

 

Koffie voor goede bloedsuikerwaarden*
Nu een Chinese studie die laat zien dat het drinken van koffie zorgt voor betere bloedsuikerwaarden en daardoor een lagere kans op diabetes type-2. De bioactieve stoffen in koffie zorgen voor een betere functie van de bčtacellen in de alvleesklier waardoor meer insuline geproduceerd wordt om de bloedsuikerwaarden te verminderen.
De studie. (December 2018)Coffee consumption is positively related to insulin secretion in the Shanghai High-Risk Diabetic Screen (SHiDS) Study
• Fei Gao†, Yinan Zhang†, Sheng Ge, Huijuan Lu, Ruihua Chen, Pingyan Fang, Yixie Shen, Congrong Wang and Weiping Jia 
†Contributed equally
Nutrition & Metabolism201815:84
Abstract
Background
It has been proved that coffee consumption was associated with a lower risk of type 2 diabetes mellitus. But the benefit effect of coffee on hyperglycemia in Chinese population was largely unknown. Besides, the relationship of coffee intake and diabetic pathogenesis was still unclear.
Methods
The study population was selected from the Shanghai High-Risk Diabetic Screen (SHiDS) project. A total of 1328 individuals over 18 years of age who have the information of coffee intake were enrolled in the study from 2012 to 2016. Each participant finished a five-point 75 g oral glucose tolerance test and finished a standard questionnaire. Insulin resistance was evaluated by HOMA-IR and insulin secretion was evaluated by HOMA-β, Stumvoll first phase and second phase indexes.
Results
Coffee consumption group had lower plasma glucose levels at 2-h and 3-h and higher insulin levels at fasting, 30-min and 1-h during OGTT after adjustment with age, fat%, BMI, waist, tea intake, smoking habit, alcohol intake, diabetes family history and educational status (P for PG2h = 0.002; P for PG3h = 0.010; P for FIN = 0.010; P for IN30min = 0.001; P for IN1h = 0.002). Both HOMA-β and Stumvoll formula indexes were positively related to coffee consumption (P for HOMA-β = 0.033; P for Stumvoll first phase = 0.003; P for Stumvoll second phase = 0.001). Logistic regression analysis further confirmed that coffee intake was independently associated with higher levels of HOMA-β and Stumvoll insulin secretion indexes [OR (95% CI) for HOMA-β = 2.270 (1.456–3.538); OR (95% CI) for Stumvoll first phase = 2.071 (1.352–3.173); OR (95% CI) for Stumvoll second phase = 1.914 (1.260–2.906)].
Conclusions
Coffee intake is independently and positively related to pancreatic beta cell function in a large high-risk diabetic Chinese population.

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

De koffieconsumptie is positief gerelateerd aan de insulinesecretie in de Shanghai High-Risk Diabetes Screen (SHiDS) -studie
• Fei Gao †, Yinan Zhang †, Sheng Ge, Huijuan Lu, Ruihua Chen, Pingyan Fang, Yixie Shen, Congrong Wang en Weiping Jia
† Bijgedragen gelijk
Voeding en metabolisme201815: 84
Abstract
Achtergrond
Het is bewezen dat koffieconsumptie werd geassocieerd met een lager risico op diabetes mellitus type 2. Maar het gunstige effect van koffie op hyperglycemie in de Chinese bevolking was grotendeels onbekend. Bovendien was de relatie tussen koffie-inname en diabetische pathogenese nog steeds onduidelijk.
methoden
De onderzoekspopulatie werd geselecteerd uit het Shanghai High Risk Diabetes Screen (SHiDS) -project. In totaal hebben 1328 personen ouder dan 18 jaar die informatie over de koffie-inname hebben gekregen, deelgenomen aan het onderzoek van 2012 tot 2016. Elke deelnemer heeft een vijfpunts 75 g orale glucosetolerantietest voltooid en een standaardvragenlijst ingevuld. Insulineresistentie werd geëvalueerd door HOMA-IR en de insulinesecretie werd geëvalueerd door HOMA-P, Stumvoll eerste fase en tweede fase-indices.
resultaten
De koffieconsumegroep had lagere plasmaglucosespiegels bij 2-uur en 3-uur en hogere insulineniveaus bij vasten, 30-min en 1-uur tijdens OGTT na aanpassing met leeftijd, vetpercentage, BMI, taille, thee-inname, rookgewoonte, alcoholinname, diabetes familiegeschiedenis en educatieve status (P voor PG2h = 0,002; P voor PG3h = 0,010; P voor FIN = 0,010; P voor IN30min = 0,001; P voor IN1h = 0,002). Zowel de HOMA-β- als Stumvoll-formule-indices waren positief gerelateerd aan de koffieconsumptie (P voor HOMA-β = 0,033; P voor Stumvoll eerste fase = 0,003; P voor Stumvoll tweede fase = 0,001). Logistische regressieanalyse bevestigde verder dat de koffie-inname onafhankelijk geassocieerd was met hogere niveaus van HOMA-β- en Stumvoll-insuline-uitscheidingsindexen [OR (95% CI) voor HOMA-β = 2.270 (1.456-3.538); OF (95% BI) voor Stumvoll eerste fase = 2.071 (1.352-3.173); OF (95% CI) voor Stumvoll tweede fase = 1.914 (1.260-2.906)].
conclusies
De koffie-inname is onafhankelijk en positief gerelateerd aan de bčtacelfunctie van de pancreas in een grote, hoog-risico diabetische Chinese bevolking.

Reacties: