Home / Nieuws / ...

 

Cholesterol, neuropathie en diabetes*
Mensen met diabetes type-2 moeten oppassen met te lage bloedwaarden cholesterol, want een Duitse studie laat zien dat lage cholesterolwaarden de kans op beschadigingen aan de zenuwen, polyneuropathie genoemd, duidelijk kunnen verhogen. Bij bloedwaarden totaal cholesterol van 220 mg/dl ( 5,7 mmol/l) bleek de kans op polyneuropathie nauwelijks aanwezig, bij bloedwaarden van 167 mg/dl (4,3 mmol/l) was er al een duidelijk kans die steeds groter werd naarmate de bloedwaarden cholesterol lager werden. De wetenschappers waarschuwen dan ook voor voorzichtigheid bij het gebruik van cholesterol verlagende medicatie bij diabetes.
De studie. (September 2019)


Lowering cholesterol levels may worsen nerve damage in T2DM
Lowering serum cholesterol levels in patients with type 2 diabetes is associated with diabetic polyneuropathy (DPN), according to a study published in JAMA Network Open. 
Johann M.E. Jende, M.D., from Heidelberg University Hospital in Germany, and colleagues assessed the association between serum cholesterol levels and peripheral nerve lesions in patients with type 2 diabetes both with and without DPN. One hundred participants (mean age, 64.6 years; 68 percent male) underwent magnetic resonance neurography of the right leg, as well as clinical, serologic, and electrophysiologic assessment.
The researchers found that the lipid equivalent lesion (LEL) load positively correlated with the nerve's mean cross-sectional area and the maximum length of a lesion. A negative association was noted between LEL load and total serum cholesterol level, high-density lipoprotein cholesterol level, low-density lipoprotein cholesterol level, nerve conduction velocities of the tibial and peroneal nerves, and nerve conduction amplitudes of the tibial and peroneal nerves.
"These findings may be relevant to emerging therapies that promote an aggressive lowering of serum cholesterol levels in patients with type 2 diabetes," the authors write.

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Het verlagen van het cholesterolgehalte kan zenuwschade in T2DM verergeren
Verlaging van serumcholesterolspiegels bij patiŽnten met type 2 diabetes is geassocieerd met diabetische polyneuropathie (DPN), volgens een studie gepubliceerd in JAMA Network Open.
Johann M.E. Jende, M.D., van het Heidelberg University Hospital in Duitsland, en collega's beoordeelden de associatie tussen serumcholesterolwaarden en perifere zenuwlaesies bij patiŽnten met diabetes type 2, zowel met als zonder DPN. Honderd deelnemers (gemiddelde leeftijd, 64,6 jaar; 68 procent mannelijk) ondergingen magnetische resonantie neurografie van het rechterbeen, evenals klinische, serologische en elektrofysiologische beoordeling.
De onderzoekers vonden dat de lipide-equivalente laesie (LEL) belasting positief gecorreleerd was met het gemiddelde dwarsdoorsnedegebied van de zenuw en de maximale lengte van een laesie. Er werd een negatieve associatie vastgesteld tussen de LEL-belasting en het totale serumcholesterolgehalte, het lipoproteÔne-cholesterolniveau met hoge dichtheid, het lipoproteÔne-cholesterolniveau met de lage dichtheid, de snelheid van zenuwgeleiding van de tibiale en peroneale zenuwen en zenuwgeleidingsamplitudes van de tibiale en peroneale zenuwen.
"Deze bevindingen kunnen relevant zijn voor opkomende therapieŽn die een agressieve verlaging van serumcholesterolspiegels bevorderen bij patiŽnten met diabetes type 2", schrijven de auteurs.