Home / Nieuws / ...

 

Statines geven doorgaans geen voordeel
Statines als primaire preventie: effect zeer onzeker 
Mensen zonder of met een geringe kans op een hartaandoening hebben weinig baat bij statines. Of anders gezegd: de voordelen van primaire preventie met deze middelen zijn hoogst onzeker. Dat betogen Paula Byrne e.a. in The BMJ op basis van een aantal recente onderzoeken. Ze kwalificeren dergelijk gebruik van statines op dit moment als een verspilling van middelen. Ze voegen zich met hun analyse in een voortgaand debat. 
Byrne e.a. bekeken de effecten van veranderingen in richtlijnen over de preventie van hart- en vaatziekten voor ouderen in Ierland. Tussen 1987 en 2016 steeg daardoor het aandeel Ierse 50-plussers dat in aanmerking komt voor statines van 8 procent tot maar liefst 61 procent. Mensen met een steeds wat lager risico kwamen in aanmerking voor deze medicijnen. Het aantal mensen dat zou moeten worden behandeld om één groot cardiovasculair voorval te voorkomen nam daardoor toe: van 40 personen met het laagste risico in de richtlijnen van 1987 tot 400 personen in de 2016-richtlijnen. Verder keken Byrne e.a. ook naar de voordelen van statines bij personen die statines gebruiken gedurende 1-5 jaar bij een gemiddelde leeftijd van 62-69 jaar. 
Over het algemeen vonden ze een significante vermindering van dood door welke oorzaak dan ook, vasculaire sterfgevallen en belangrijke coronaire of vasculaire events. Maar toen ze de data analyseerden met kennis van het basisrisico dat deze mensen liepen op het krijgen van hart- en vaatziekten, bleken de meeste resultaten niet statistisch significant. 
Ze roepen een belangrijke onderzoeksgroep op dit terrein, The Cholesterol Treatment Trialists (CTT) Collaboration, op volledige toegang te geven tot alle ruwe data. Want alleen objectief uitgevoerde (her-)analyse kan nog beter uitsluitsel geven over de voors en tegens van statines als primaire preventiestrategie. Temeer daar het gebruik van deze geneesmiddelen in een recente studie van de CTT wel een statistisch significante reductie laat zien in het optreden van majeure vasculaire events bij personen in de leeftijdsklasse van 55 tot 70 jaar die niet eerder hart- en vaatziekten hadden, maar niet bij 70 plussers, eveneens zonder een dergelijke voorgeschiedenis.
Bron: Medisch Contact
De studie
. (Oktober 2019)

Opm. red.: Statines zijn de meest gebruikte cholesterol verlagende medicatie