Home / Nieuws / ...

 

Noten tegen hartaanval en beroerte*
Uit een Iraanse studie onder ruim 5.400 gezonde volwassenen, die 12 jaar gevolgd warden, blijkt dat het regelmatig eten van noten de kans op een hartaanval of een beroerte doet verminderen. Minstens twee keer per week een portie noten deed de kans op een hartaanval of een beroerte met 17% verlagen, alles in vergelijking met zij die maar 1 keer per twee weken een portie noten aten. Belangrijk bij noten is wel dat ze vers zijn en ongezouten.
(November 2019)


Eating nuts linked with lower risk of fatal heart attack and stroke
Eating nuts at least twice a week is associated with a 17% lower risk of death from cardiovascular disease, according to research presented today at ESC Congress 2019 together with the World Congress of Cardiology.
"Nuts are a good source of unsaturated fat and contain little saturated fat," said study author Dr Noushin Mohammadifard of Isfahan Cardiovascular Research Institute, Iran. "They also have protein, minerals, vitamins, fibre, phytosterols, and polyphenols which benefit heart health. European and US studies have related nuts with cardiovascular protection but there is limited evidence from the Eastern Mediterranean Region."
This study examined the association between nut consumption and the risk of cardiovascular disease and death in the Iranian population. A total of 5,432 adults aged 35 and older with no history of cardiovascular disease were randomly selected from urban and rural areas of the Isfahan, Arak and Najafabad counties. Intake of nuts including walnuts, almonds, pistachios, hazelnuts, and seeds was assessed in 2001 with a validated food frequency questionnaire.
Participants or family members were interviewed every two years until 2013 for the occurrence of cardiovascular events and death. The specific outcomes investigated were coronary heart disease, stroke, total cardiovascular disease, death from any cause, and death from cardiovascular disease.
During a median 12-year follow-up, there were 751 cardiovascular events (594 coronary heart disease and 157 stroke), 179 cardiovascular deaths, and 458 all-cause deaths.
Eating nuts two or more times per week was associated with a 17% lower risk of cardiovascular mortality compared to consuming nuts once every two weeks. The connection was robust even after adjusting for factors that could influence the relationship such as age, sex, education, smoking, and physical activity. Nut intake was inversely associated with the other outcomes but lost significance after adjustment.
ESC guidelines list 30 grams of unsalted nuts per day as one of the characteristics of a healthy diet, while noting that the energy density of nuts is high.(1)
"Raw fresh nuts are the healthiest," added Dr Mohammadifard. "Nuts should be fresh because unsaturated fats can become oxidised in stale nuts, making them harmful. You can tell if nuts are rancid by their paint-like smell and bitter or sour taste."

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Noten eten in verband met een lager risico op een fatale hartaanval en beroerte
Het eten van noten minstens twee keer per week wordt geassocieerd met een 17% lager risico op overlijden door hart- en vaatziekten, volgens onderzoek dat vandaag werd gepresenteerd op ESC Congress 2019 samen met het World Congress of Cardiology.
"Noten zijn een goede bron van onverzadigd vet en bevatten weinig verzadigd vet," zei studie auteur Dr. Noushin Mohammadifard van Isfahan Cardiovascular Research Institute, Iran. "Ze hebben ook eiwitten, mineralen, vitaminen, vezels, fytosterolen en polyfenolen die de gezondheid van het hart ten goede komen. Europese en Amerikaanse onderzoeken hebben noten in verband met cardiovasculaire bescherming, maar er is beperkt bewijs uit het oostelijke Middellandse Zeegebied."
Deze studie onderzocht het verband tussen notenconsumptie en het risico op hart- en vaatziekten en sterfte bij de Iraanse bevolking. In totaal werden 5.432 volwassenen van 35 jaar en ouder zonder voorgeschiedenis van hart- en vaatziekten willekeurig gekozen uit stedelijke en landelijke gebieden van de provincies Isfahan, Arak en Najafabad. De inname van noten inclusief walnoten, amandelen, pistachenoten, hazelnoten en zaden werd in 2001 beoordeeld met een gevalideerde voedselfrequentievragenlijst.
Deelnemers of familieleden werden tot 2013 om de twee jaar ge´nterviewd voor het optreden van cardiovasculaire gebeurtenissen en overlijden. De specifieke onderzochte resultaten waren coronaire hartziekten, beroerte, totale hart- en vaatziekten, overlijden door welke oorzaak dan ook en overlijden door hart- en vaatziekten.
Tijdens een mediane follow-up van 12 jaar waren er 751 cardiovasculaire voorvallen (594 coronaire hartziekten en 157 beroerte), 179 cardiovasculaire sterfgevallen en 458 sterfgevallen door alle oorzaken.
Twee of meer keer per week noten eten ging gepaard met een 17% lager risico op cardiovasculaire mortaliteit vergeleken met het consumeren van noten om de twee weken. De verbinding was robuust, zelfs na correctie voor factoren die de relatie kunnen be´nvloeden, zoals leeftijd, geslacht, opleiding, roken en lichamelijke activiteit. De inname van noten was omgekeerd geassocieerd met de andere resultaten, maar verloor aan betekenis na aanpassing.
ESC-richtlijnen vermelden 30 gram ongezouten noten per dag als een van de kenmerken van een gezond voedingspatroon, waarbij wordt opgemerkt dat de energiedichtheid van noten hoog is. (1)
"Rauwe verse noten zijn de gezondste," voegde Dr. Mohammadifard toe. "Noten moeten vers zijn omdat onverzadigde vetten kunnen worden geoxideerd in oude noten, waardoor ze schadelijk zijn. Je kunt zien of noten ranzig zijn door hun verfachtige geur en bittere of zure smaak."