Home / Nieuws / ...

 

Twee appels voor beter cholesterol*
Een kleine studie onder 40 deelnemers, van gemiddeld 50 jaar en met verhoogde bloedwaarden cholesterol, laat zien dat het dagelijks eten van 2 appels, zonder verdere aanpassingen aan de voeding al kan zorgen voor duidelijk betere cholesterolwaarden en bovendien was dan ook sprake van minder vaatwandstijfheid in de bloedvaten. De gebruikte appels in de studie waren rode reinetten die veel vezels en veel bioactieve stoffen in de vorm van proanthocyanen bevatten. 
De studie. (Mei 2020)


Two apples a day keeps cholesterol at bay
Eating two apples a day has been shown to help keep cholesterol down and fight heart disease risk according to new research. 
In a paper published in the American Journal of Clinical Nutrition, a team of scientists led by the University of Reading in collaboration with the Fondazione Edmund Mach (FEM) Institute, Italy found that eating apples which were rich in fibre and compounds called polyphenols reduced the amount of total and LDL cholesterol and improved markers associated with blood vessel health in participants who had slightly raised blood cholesterol levels.
Professor Julie Lovegrove, Director of the Hugh Sinclair Unit of Human Nutrition at the University of Reading said:
"This latest study shows that the impact of an easy to implement dietary change could have an important impact on key measures of heart disease risk. A particular interest in this study is how the two whole apples, rather than a sugar and calorie matched apple juice drink, has had a significant effect on markers of heart health of participants.
"It seems the old adage of an apple day was nearly right."
The team used Renetta Canada apples grown in the Trentino Italy, which were rich in a type of polyphenol compound called proanthocyanidins (PAs) and a matched apple juice squash as a control. While the control drink was similar in calories and total sugar the whole apple used had significantly higher proportions of fibre (8.5g vs <0.5g, respectively) and total polyphenol content (990mg vs 2.5mg, respectively).
Dr. Thanasis Koutsos, who performed the study, said:
"One of the clear findings from this study is that simple small changes in our diet such as the daily introduction of two apples may have an important impact on markers of heart health.
"We don't yet know whether the fibre that is found in the apple or the polyphenol which is in significantly greater concentration in the apples we used is responsible for the results. Either way, the clear winner here is the whole food." 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Twee appels per dag houden cholesterol op afstand
Volgens nieuw onderzoek is aangetoond dat het eten van twee appels per dag helpt het cholesterol laag te houden en het risico op hart- en vaatziekten te bestrijden.
In een paper gepubliceerd in het American Journal of Clinical Nutrition, ontdekte een team van wetenschappers onder leiding van de Universiteit van Reading in samenwerking met het Fondazione Edmund Mach (FEM) Instituut, ItaliŽ dat het eten van appels die rijk waren aan vezels en verbindingen genaamd polyfenolen de hoeveelheid totaal en LDL-cholesterol en verbeterde markers geassocieerd met de gezondheid van bloedvaten bij deelnemers met een licht verhoogd cholesterolgehalte in het bloed.
Professor Julie Lovegrove, directeur van de Hugh Sinclair Unit of Human Nutrition aan de University of Reading, zei:
"Deze laatste studie toont aan dat de impact van een gemakkelijk door te voeren verandering in het dieet een belangrijke impact kan hebben op de belangrijkste maatstaven voor het risico op hart- en vaatziekten. Een bijzondere interesse in deze studie is hoe de twee hele appels, in plaats van een suiker- en caloriearm appelsap drinken, heeft een significant effect gehad op markers van hartgezondheid van deelnemers.
'Het lijkt erop dat het oude gezegde van een appeldag bijna klopte.'
Het team gebruikte Renetta Canada-appels geteeld in Trentino ItaliŽ, die rijk waren aan een soort polyfenolverbinding genaamd proanthocyanidins (PA's) en een bijpassende appelsappompoen als controle. Hoewel de controledrank vergelijkbaar was qua calorieŽn en totale suiker, had de hele gebruikte appel significant hogere hoeveelheden vezels (respectievelijk 8,5 g versus <0,5 g) en het totale polyfenolgehalte (respectievelijk 990 mg versus 2,5 mg).
Dr. Thanasis Koutsos, die de studie heeft uitgevoerd, zei:
"Een van de duidelijke bevindingen uit deze studie is dat eenvoudige kleine veranderingen in ons dieet, zoals de dagelijkse introductie van twee appels, een belangrijke invloed kunnen hebben op de markers van de gezondheid van het hart.
"We weten nog niet of de vezels die in de appel zitten of het polyfenol dat in aanzienlijk grotere concentratie aanwezig is in de appels die we hebben gebruikt verantwoordelijk zijn voor de resultaten. Hoe dan ook, de duidelijke winnaar hier is het hele voedsel."