Home / Nieuws / ...

 

Magnesium voor een gezond hart*
Een studie onder ruim 153.000 postmenopauzale vrouwen laat zien dat voor deze vrouwen inname van voldoende magnesium in de voeding belangrijk is ter voorkoming van een fatale hartaandoening of een hartstilstand. Zij met de laagste (190mg/dag) inname van magnesium hadden wel 50-70% meer kans op een hartaandoening.
De studie. (Mei 2020)


Could higher magnesium intake reduce fatal coronary heart disease risk in women?
A new prospective study based on data from the Women's Health Initiative found a potential inverse association between dietary magnesium and fatal coronary heart disease in postmenopausal women. The study, which also showed a trend between magnesium and sudden cardiac death in this population, is published in Journal of Women's Health. 
Charles Eaton, MD, Alpert Medical School of Brown University, and a large team of researchers from various institutions, coauthored the article entitled "Association of Dietary Magnesium Intake with Fatal Coronary Heart Disease and Sudden Cardiac Death: Findings from the Women's Health Initiative." The researchers examined magnesium intake at baseline for more than 153,000 postmenopausal women and identified the development of fatal coronary heart disease and sudden cardiac death over the subsequent 10.5 years of follow-up. The data revealed that higher magnesium intake was associated with statistically significant risk reduction in fatal coronary heart disease and a reduction in risk of sudden cardiac death.
Susan G. Kornstein, MD, Editor-in-Chief of Journal of Women's Health and Executive Director of the Virginia Commonwealth University Institute for Women's Health, Richmond, VA, states: "If the findings of this study are confirmed, future research should test whether high-risk women would benefit from magnesium supplementation to reduce their risk of fatal coronary heart disease."

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Kan een hogere inname van magnesium het risico op fatale coronaire hartziekten bij vrouwen verminderen?
Een nieuwe prospectieve studie op basis van gegevens van het Women's Health Initiative vond een mogelijk omgekeerd verband tussen magnesium in de voeding en fatale coronaire hartziekten bij postmenopauzale vrouwen. De studie, die ook een trend toonde tussen magnesium en plotselinge hartdood bij deze populatie, wordt gepubliceerd in Journal of Women's Health.
Charles Eaton, MD, Alpert Medical School van Brown University, en een groot team van onderzoekers van verschillende instellingen, waren co-auteur van het artikel getiteld "Association of Dietary Magnesium Intake with Fatal Coronary Heart Disease and Sudden Cardiac Death: Findings from the Women's Health Initiative." De onderzoekers onderzochten de magnesiuminname bij aanvang van meer dan 153.000 postmenopauzale vrouwen en identificeerden de ontwikkeling van dodelijke coronaire hartziekten en plotselinge hartdood gedurende de daaropvolgende 10,5 jaar follow-up. Uit de gegevens bleek dat een hogere magnesiuminname geassocieerd was met een statistisch significante risicoreductie bij fatale coronaire hartziekten en een vermindering van het risico op plotselinge hartdood.
Susan G. Kornstein, MD, hoofdredacteur van Journal of Women's Health en uitvoerend directeur van het Virginia Commonwealth University Institute for Women's Health, Richmond, VA, verklaart: "Als de bevindingen van deze studie worden bevestigd, moet toekomstig onderzoek testen of vrouwen met een hoog risico baat zouden hebben bij magnesiumsuppletie om hun risico op dodelijke coronaire hartziekten te verminderen. "