Home / Nieuws / ...

 

Rood vlees en uw hart*
Het bakken of grillen of barbecuen van rood vlees op hoge temperaturen blijkt weer eens volgens een studie niet zo gezond te zijn. In de studie kregen deelnemers twee verschillende diŽten die wel op dezelfde manier werden bereid. Het ene dieet bestond uit o.m. rood vlees en bewerkte granen en het andere dieet uit o.m. wit vlees en volle granen. Het dieet met het rood vlees gaf veel hogere bloedwaarden AGEs, ongezonde producten als gevolg van glycatie, producten die verband houden met een duidelijk hogere kans op allerlei chronische ziektes, waaronder diabetes en hart- en vaatziektes.
De studie. (September 2020)


Red hot meat: The wrong recipe for heart disease 
From MasterChef to MKR, the world's best chefs have taught us how to barbeque, grill and panfry a steak to perfection. But while the experts may be seeking that extra flavour, new research from the University of South Australia suggests high-heat caramelization could be bad for our health.
Conducted in partnership with the Gyeongsang National University the study found that consuming red and processed meat increased a protein compound that may increase the risk of heart disease, stroke, and complications in diabetes.
UniSA researcher Dr Permal Deo says the research provides important dietary insights for people at risk of such degenerative diseases.
"When red meat is seared at high temperatures, such as grilling, roasting or frying, it creates compounds called advanced glycation end products -- or AGEs ¨- which when consumed, can accumulate in your body and interfere with normal cell functions," Dr Deo says.
"Consumption of high-AGE foods can increase our total daily AGE intake by 25 per cent, with higher levels contributing to vascular and myocardial stiffening, inflammation and oxidative stress -- all signs of degenerative disease."
Published in Nutrients, the study tested the impacts of two diets -- one high in red meat and processed grains and the other high in whole grains dairy, nuts and legumes, and white meat using steaming, boiling, stewing and poaching cooking methods.
It found that the diet high in red meat significantly increased AGE levels in blood suggesting it may contribute to disease progression
Largely preventable, cardiovascular disease (CVD) is the number one cause of death globally. In Australia, it represents one in five of all deaths.
Co-researcher UniSA's Professor Peter Clifton says while there are still questions about how dietary AGEs are linked to chronic disease, this research shows that eating red meat will alter AGE levels.
"The message is pretty clear: if we want to reduce heart disease risk, we need to cut back on how much red meat we eat or be more considered about how we cook it.
"Frying, grilling and searing may be the preferred cooking methods of top chefs, but this might not be the best choice for people looking to cut their risk of disease.
"If you want to reduce your risk of excess AGEs, then slow cooked meals could be a better option for long-term health."
Yoona Kim, Jennifer B. Keogh, Permal Deo, Peter M. Clifton. Differential Effects of Dietary Patterns on Advanced Glycation end Products: A Randomized Crossover Study. Nutrients, 2020; 12 (6): 1767 DOI: 10.3390/nu12061767 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Roodgloeiend vlees: het verkeerde recept voor hartaandoeningen
Van MasterChef tot MKR, 's werelds beste chef-koks hebben ons geleerd hoe je een biefstuk tot in de perfectie kunt barbecueŽn, grillen en bakken. Maar hoewel de experts misschien op zoek zijn naar die extra smaak, suggereert nieuw onderzoek van de University of South Australia dat karamelisatie door hoge temperaturen slecht kan zijn voor onze gezondheid.
De studie, uitgevoerd in samenwerking met de Gyeongsang National University, toonde aan dat het consumeren van rood en verwerkt vlees een eiwitverbinding verhoogde die het risico op hartaandoeningen, beroertes en complicaties bij diabetes kan verhogen.
UniSA-onderzoeker dr. Permal Deo zegt dat het onderzoek belangrijke voedingsinzichten oplevert voor mensen die het risico lopen op dergelijke degeneratieve ziekten.
"Wanneer rood vlees bij hoge temperaturen wordt aangebraden, zoals grillen, braden of frituren, ontstaan er verbindingen die geavanceerde glycatie-eindproducten worden genoemd - of AGE's - die bij consumptie zich kunnen ophopen in je lichaam en de normale celfuncties kunnen verstoren", zegt Dr. Deo zegt.
"Consumptie van voedingsmiddelen met een hoge AGE kan onze totale dagelijkse AGE-inname met 25 procent verhogen, waarbij hogere niveaus bijdragen aan vasculaire en myocardverstijving, ontsteking en oxidatieve stress - allemaal tekenen van degeneratieve ziekte."
De studie, gepubliceerd in Nutrients, testte de effecten van twee diŽten - een rijk aan rood vlees en bewerkte granen en de andere rijk aan volle granen, zuivelproducten, noten en peulvruchten, en wit vlees met behulp van stomen, koken, stoven en pocheren.
Het ontdekte dat het dieet met veel rood vlees de AGE-waarden in het bloed aanzienlijk verhoogde, wat suggereert dat het kan bijdragen aan ziekteprogressie
Hart- en vaatziekten (HVZ) zijn grotendeels te voorkomen en zijn wereldwijd doodsoorzaak nummer ťťn. In AustraliŽ vertegenwoordigt het een op de vijf van alle sterfgevallen.
Professor Peter Clifton van mede-onderzoeker UniSA zegt dat hoewel er nog steeds vragen zijn over hoe AGE's in de voeding verband houden met chronische ziekten, dit onderzoek laat zien dat het eten van rood vlees de AGE-niveaus zal veranderen.
"De boodschap is vrij duidelijk: als we het risico op hart- en vaatziekten willen verminderen, moeten we minder rood vlees eten of meer nadenken over hoe we het koken.
"Frituren, grillen en dichtschroeien zijn misschien wel de favoriete kookmethodes van topchefs, maar dit is misschien niet de beste keuze voor mensen die hun risico op ziekte willen verkleinen.
"Als u uw risico op overmatige AGE's wilt verkleinen, kunnen langzaam gekookte maaltijden een betere optie zijn voor uw gezondheid op de lange termijn."
Yoona Kim, Jennifer B. Keogh, Permal Deo, Peter M. Clifton. DifferentiŽle effecten van voedingspatronen op eindproducten met geavanceerde glycatie: een gerandomiseerde crossover-studie. NutriŽnten, 2020; 12 (6): 1767 DOI: 10.3390 / nu12061767