Home / Nieuws / ...

 

Omega-3 vetzuren en zwangerschap*
Extra aanvulling met het omega-3 vetzuur DHA tijdens de zwangerschap doet de kans op een vroegtijdige geboorte en een laag geboortegewicht duidelijk verminderen, zo blijkt uit de eerste gegevens van een studie. De studie betreft een tienjarige clinical trial waarvan de eerste vijf jaar voorbij zijn, en in de komende vijf jaar zal onderzocht worden of de extra aanvulling met DHA tijdens de zwangerschap ook de intelligentie en schoolprestaties be´nvloeden.
Abstract.
(April 2013)

 

Prenatal DHA reduces early preterm birth, low birth weight
University of Kansas researchers have found that the infants of mothers who were given 600 milligrams of the omega-3 fatty acid DHA during pregnancy weighed more at birth and were less likely to be very low birth weight and born before 34 weeks gestation than infants of mothers who were given a placebo. This result greatly strengthens the case for using the dietary supplement during pregnancy.
Susan CarlsonThe results are from the first five years of a 10-year, double-blind randomized controlled trial to be published in the American Journal of Clinical Nutrition. It is also available online. A followup of this sample of infants is ongoing to determine whether prenatal DHA nutritional supplementation will benefit children's intelligence and school readiness.
"A reduction in early preterm and very low birth weight delivery could have clear clinical and public health significance," said Susan Carlson, A.J. Rice Professor of Dietetics and Nutrition at the KU Medical Center, who directed the study with John Colombo, KU professor of psychology and director of the Life Span Institute.
John Colombo"We believe that supplementing U.S. women with DHA could safely increase mean birth weight and gestational age to numbers that are closer to other developed countries such as Norway and Australia," she said.
DHA (docosahexaenoic acid) occurs naturally in cell membranes with the highest levels in brain cells, but levels can be increased by diet or supplements. An infant obtains DHA from his or her mother in utero and postnatally from human milk, but the amount received depends upon the mother's DHA status.
"U.S. women typically consume less DHA than women in most of the developed world," said Carlson.
During the first five years of the study, children of women enrolled in the study received multiple developmental assessments at regular intervals throughout infancy and at 18 months of age. In the next phase of the study, the children will receive twice-yearly assessments until they are 6 years old. The researchers will measure developmental milestones that occur in later childhood and are linked to lifelong health and welfare.
Previous research has established the effects of postnatal feeding of DHA on infant cognitive and intellectual development, but DHA is accumulated most rapidly in the fetal brain during pregnancy, said Colombo. "That's why we are so interested in the effects of DHA taken prenatally, because we will really be able to see how this nutrient affects development over the long term."

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Prenatale DHA vermindert de vroege vroeggeboorte, een laag geboortegewicht
Universiteit van Kansas onderzoekers hebben ontdekt dat de baby's van moeders die werden 600 milligram van de omega-3 vetzuur DHA toegediend tijdens de zwangerschap meer woog bij de geboorte en hadden minder kans op een zeer laag geboortegewicht en geboren zijn vˇˇr 34 weken dan baby's van moeders die kregen een placebo. Dit resultaat versterkt sterk het geval met het voedingssupplement tijdens de zwangerschap.
Susan CarlsonThe resultaten zijn afkomstig van de eerste vijf jaar van een 10-jarige, dubbelblinde gerandomiseerde studie worden gepubliceerd in het American Journal of Clinical Nutrition. Het is ook online beschikbaar. Een follow-up van deze steekproef van zuigelingen is aan de gang om te bepalen of prenatale DHA voedingssuppletie zullen kinderen de intelligentie en de school bereidheid ten goede komen.
"Een verlaging in het begin van premature en zeer laag geboortegewicht levering kon duidelijke klinische en de volksgezondheid", zegt Susan Carlson, AJ Rice hoogleraar DiŰtetiek en Voeding aan de KU Medisch Centrum, die de studie onder leiding van John Colombo, KU professor in de psychologie en directeur van het Life Span Instituut.
John Colombo "Wij zijn van mening dat aan te vullen Amerikaanse vrouwen met DHA veilig kon gemiddeld geboortegewicht en zwangerschapsduur naar nummers die dichter bij andere ontwikkelde landen als Noorwegen en AustraliŰ te verhogen," zei ze.
DHA (docosahexaeenzuur) van nature in celmembranen met de hoogste niveaus in hersencellen, maar niveaus kan worden verhoogd door voeding of supplementen. Een baby krijgt DHA van zijn of haar moeder in utero en postnataal van menselijke melk, maar het ontvangen bedrag hangt af van DHA van de moeder status.
"Amerikaanse vrouwen meestal minder DHA dan vrouwen in de meeste van de ontwikkelde wereld consumeren", zegt Carlson.
Gedurende de eerste vijf jaar van de studie, kinderen van vrouwen die deelnamen aan het onderzoek meerdere ontwikkelingsstudies ontvangen op regelmatige tijdstippen gedurende kinderschoenen en op leeftijd van 18 maanden. In de volgende fase van de studie zal de kinderen krijgen twee keer per jaar evaluaties tot ze 6 jaar oud. De onderzoekers meet mijlpalen in de ontwikkeling die zich voordoen in de latere kindertijd en zijn gekoppeld aan een leven lang gezondheid en welzijn.
Eerder onderzoek heeft het effect van postnatale voeding van DHA op baby cognitieve en intellectuele ontwikkeling vastgesteld, maar DHA is het snelst opgebouwd in de foetale hersenen tijdens de zwangerschap, zei Colombo. "Daarom zijn we zo ge´nteresseerd in de effecten van DHA prenataal genomen, omdat we echt in staat zijn om te zien hoe deze voedingsstof ontwikkeling van invloed op de lange termijn."

Printen

 

 

Reacties: