Home / Nieuws / ...

 

Koffie en thee voor een gezonde lever*
Uit een laboratoriumstudie blijkt dat koffie en thee goed kunnen zijn om het vet in de lever te kunnen verminderen. Het is de cafe´ne die zorgt voor de afbraak van vetten in de lever. Vette lever is een aandoening die bij minstens 25% van de westerlingen en meer dan 70% van de mensen met diabetes en overgewicht voorkomt. De hoeveelheid cafe´ne die in deze laboratorium setting gebruikt werd is te vergelijken met 4 koppen koffie of thee per dag. Deze 4 koppen per dag zou voldoende zijn om een vette lever (niet als gevolg van overmatig alcoholgebruik) te voorkomen of te behandelen. Een abstract van de studie. (Oktober 2013)Coffee and Tea May Contribute to a Healthy Liver
Surprise! Your morning cup of tea or coffee may be doing more than just perking you up before work.
An international team of researchers led by Duke-NUS Graduate Medical School (Duke-NUS) and the Duke University School of Medicine suggest that increased caffeine intake may reduce fatty liver in people with non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD).
Worldwide, 70 percent of people diagnosed with diabetes and obesity have NAFLD, the major cause of fatty liver not due to excessive alcohol consumption. It is estimated that 30 percent of adults in the United States have this condition, and its prevalence is rising in Singapore. There are no effective treatments for NAFLD except diet and exercise.
Using cell culture and mouse models, the study authors -- led by Paul Yen, M.D., associate professor and research fellow, and Rohit Sinha, Ph.D of the Duke-NUS Graduate Medical School's Cardiovascular and Metabolic Disorders Program in Singapore -- observed that caffeine stimulates the metabolization of lipids stored in liver cells and decreased the fatty liver of mice that were fed a high-fat diet. These findings suggest that consuming the equivalent caffeine intake of four cups of coffee or tea a day may be beneficial in preventing and protecting against the progression of NAFLD in humans.
The findings will be published in the September issue of the journal Hepatology.
"This is the first detailed study of the mechanism for caffeine action on lipids in liver and the results are very interesting," Yen said. "Coffee and tea are so commonly consumed and the notion that they may be therapeutic, especially since they have a reputation for being "bad" for health, is especially enlightening."
The team said this research could lead to the development of caffeine-like drugs that do not have the usual side effects related to caffeine, but retain its therapeutic effects on the liver. It could serve as a starting point for studies on the full benefits of caffeine and related therapeutics in humans.
In addition to Yen and Sinha, collaborators included Christopher Newgard, PhD, director of the Sarah W. Stedman Nutrition and Metabolism Center at Duke University School of Medicine, where the metabolomics analysis of the data was conducted.
The study was supported by funding from Singapore's Agency for Science, Technology, and Research; the Ministry of Health; and the Ministry of Education.

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Koffie en thee kunnen bijdragen aan een gezonde lever
Verrassing! Je 's ochtends kopje thee of koffie kan meer dan alleen perking je vˇˇr het werk moeten doen .
Een internationaal team van onderzoekers onder leiding van Duke - NUS Graduate Medical School ( Duke - NUS ) en de Duke University School of Medicine suggereert dat een verhoogde inname van cafe´ne kan vette lever te verminderen bij mensen met niet - alcoholische leververvetting ziekte ( NAFLD ) .
Wereldwijd is 70 procent van de mensen gediagnosticeerd met diabetes en obesitas hebben NAFLD , de belangrijkste oorzaak van vette lever niet te wijten aan overmatig alcoholgebruik . Geschat wordt dat 30 procent van de volwassenen in de Verenigde Staten hebben deze aandoening , en de prevalentie stijgt in Singapore . Er zijn geen effectieve behandelingen voor NAFLD behalve dieet en lichaamsbeweging .
Met behulp van celkweek -en muismodellen , de studie auteurs - onder leiding van Paul Yen , MD , associate professor en research fellow , en Rohit Sinha , Ph.D van de Duke - NUS Graduate Medical School Cardiovasculaire en metabole aandoeningen Program in Singapore - waargenomen dat cafe´ne stimuleert de metabolisatie van lipiden opgeslagen in levercellen en verminderde de vette lever van muizen die werden gevoed een vetrijk dieet . Deze bevindingen suggereren dat het consumeren van het equivalent cafe´ne inname van vier koppen koffie of thee per dag gunstig in het voorkomen van en bescherming tegen de progressie van NAFLD bij de mens kunnen zijn .
De bevindingen zullen worden gepubliceerd in het septembernummer van het tijdschrift Hepatology .
" Dit is de eerste gedetailleerde studie van het mechanisme voor cafe´ne actie op lipiden in de lever en de resultaten zijn zeer interessant , " zei Yen . " Koffie en thee zijn zo vaak geconsumeerd en het idee dat ze ook mogen zijn therapeutisch , vooral omdat ze hebben een reputatie als " slecht " voor de gezondheid , is bijzonder verhelderend . "
Het team zei dit onderzoek leiden tot de ontwikkeling van cafe´ne - achtige geneesmiddelen die de gebruikelijke bijwerkingen verbonden aan cafe´ne hebben , maar behouden hun therapeutische effecten op de lever . Het kan dienen als uitgangspunt voor studies over de voordelen van cafe´ne en verwante geneesmiddelen bij de mens .
Naast de Yen en Sinha , medewerkers opgenomen Christopher Newgard , PhD , directeur van het Sarah W. Stedman Voeding en Metabolisme Center aan de Duke University School of Medicine , waar de metabolomics analyse van de gegevens werd uitgevoerd .
De studie werd ondersteund door financiering uit Agentschap van Singapore voor Wetenschap , Technologie en Onderzoek , het ministerie van Volksgezondheid , en het ministerie van Onderwijs .

Printen

 

 

Reacties: